Skip to main content
main-content
Top

23-09-2014 | Nieuws

Schaalgrootte als antwoord op marktomstandigheden

Fysiotherapeut Boris van der Vorst herkent de knelpunten in de praktijkvoering zoals VvAA die signaleert in het voor het KNGF verrichte trendonderzoek maar al te goed. De fysiotherapie en de individuele fysiotherapeut verkeren in zwaar weer. Zelf heeft hij gekozen voor schaalgrootte in exploitatie als antwoord op de overheidsmaatregelen en marktomstandigheden.

 

Directeur Boris van der Vorst van FysioHolland hoort regelmatig van collega’s dat hun exploitatie “onder water” staat. ‘De huidige tariefstructuur en de bijkomende overhead laten weinig ruimte voor fysiotherapeuten om de vereiste kwaliteit te leveren’, zegt hij. Zelf geeft hij leiding aan vijftig fysiotherapiepraktijken, waar in totaal 175 fysiotherapeuten in loondienst werken.

 

‘FysioHolland heeft jaren geleden de keuze gemaakt om met schaalgrootte in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. Dan kun je beter inspelen op mogelijkheden die ICT-infrastructuur, uitwisseling van specialistische kennis, product/marktcombinaties, contractering en eHealth-toepassingen bieden.’

'Bundeling van krachten schept meer mogelijkheden, maar met de huidige tariefstelling en administratieve eisen is er ook voor grote aanbieders, zoals FysioHolland, weinig lucht meer'

Zelfs dan nog blijft het moeilijk om een sluitende exploitatie te bereiken, stelt Van der Vorst. ‘Er wordt een toenemend beroep gedaan op eerstelijnszorg, maar tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om die zorg op verantwoorde wijze vorm te geven’, zegt hij. ‘Als kleine praktijk is dat bijna niet meer te doen. Bundeling van krachten schept meer mogelijkheden, maar met de huidige tariefstelling en administratieve eisen is er ook voor grote aanbieders, zoals FysioHolland, weinig lucht meer. Wij waren daarom gedwongen om onze arbeidsvoorwaarden aan te passen. Het lukt tot nu toe nog om met een aangepast beloningssysteem jonge mensen aan te trekken voor de praktijk. Een voorbeeld is een meer variabel beloningssysteem. Door van onze fysiotherapeuten een eigen omzetverantwoordelijkheid te vragen, spreiden we exploitatierisico’s. Voor medewerkers heeft dit als voordeel dat ze meer verdienen bij een hogere omzet.’

 

De schaalgrootte die Van der Vorst met FysioHolland heeft gemaakt, biedt ook voordelen in het inkoopbeleid: ‘Als je voor vijftig praktijken inkoopt in plaats van voor één kunnen leveranciers toch tegen gunstiger voorwaarden leveren. De uitdaging is echter vooral om een stimulerend werkklimaat te scheppen voor de individuele therapeut en een klantgerichte, deskundige benadering voor de individuele patiënt. Daar trekken we met zijn allen hard aan.’

 

Van der Vorst merkt dat de groeistrategie van FysioHolland op basis van product/marketingcombinaties, door meer praktijkeigenaren als een onontkoombare oplossing wordt gezien. ‘Wij worden steeds vaker benaderd door fysiotherapiepraktijken die zich bij ons willen aansluiten. En natuurlijk staan wij altijd open voor overleg daarover. Zelf zoeken we ondertussen ook samenwerking met het KNGF, om de lobby voor betere voorwaarden voor praktijken te versterken en te borgen. Een goede branchevertegenwoordiging is van cruciaal belang voor FysioHolland. Het huidige KNGF-bestuur denkt na over de juiste stappen. In dat denkproces wil ik graag een actieve rol spelen.’

 

Bron: FysioActueel.nl

Tip

Lees ook de eerder gepubliceerde artikelen op FysioActueel over het Trendonderzoek fysiotherapie en contractvrij werken:

Auteur(s): Frank van Wijck Beeld: Fotolia

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.