Skip to main content
Top

2001 | Boek

Sandra van der Weide

Werkboek voor kwalificatieniveau 4, generieke fase

Auteurs: M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Zorggericht

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Zorgcategorie: Moeder en kind Setting: Thuiszorg, consultatiebureau Korte inhoud: Deze casus behandeld het gezin van Sandra van der Weide waarin het derde kind wordt geboren. Deze baby heeft extra aandacht nodig. De zorg voor de kinderen en het huishouden valt soms erg zwaar voor deze moeder.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Casus Sandra van der Weide

Casus Sandra van der Weide
Samenvatting
Werken en je kinderen verzorgen, dat zijn heel verschillende dingen. Soms vult het een het ander goed aan, maar soms stelt die combinatie van taken een vrouw en haar gezin voor problemen. In deze casus maak je kennis met het gezin van Sandra van der Weide, waar een derde kind geboren is. Sandra is gestopt met werken om de baby, voor wie zij en haar man Peter bewust gekozen hebben, alle aandacht te kunnen geven. Iris blijkt een baby te zijn die extra aandacht nodig heeft. Als de zorg voor de kinderen en het huishouden Sandra erg zwaar gaat vallen en ze er soms naar verlangt om weer te gaan werken, vraagt ze zich af of er niet iets gedaan moet worden aan de taakverdeling binnen het gezin.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt

Oriëntatie op de casus

Oriëntatie op de casus
Samenvatting
Deze casus gaat over ouder- en kindzorg op het consultatiebureau. Sandra van der Weide speelt de hoofdrol samen met haar drie kinderen en haar man.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt

Planning van de casus

Voorwerk
Leertaak 1: Oei, ik groei!
Samenvatting
Sandra gaat regelmatig met Iris naar het consultatiebureau. Het laatste bezoek is zes weken geleden. Iris is nu acht maanden oud. Het is druk op het bureau. Een aantal moeders en vaders zitten met hun kindje bij de aankleedtafels te spelen en te wachten. Na binnenkomst wordt Iris gewogen en gemeten. De groeicurven worden ingevuld in het gezondheidsdossier van Iris en daarna is Iris aan de beurt bij de verpleegkundige. De verpleegkundige spreekt een aantal aspecten van de ontwikkeling en gezondheid van Iris door met Sandra. De arts wordt door de verpleegkundige in consult geroepen en onderzoekt onder andere de luchtwegen, het rollen en gaan zitten van Iris. Aan het eind van het gesprek geeft de verpleegkundige Iris een inenting en spreekt met Sandra een huisbezoek af.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 2: ‘Met mij is niks aan de hand’
Samenvatting
Sandra van der Weide is een vrouw van midden dertig en heeft vorig jaar haar derde kind gekregen: Iris. Iris is nu acht maanden en ze is het zusje van Daan van zes jaar en Judith van negen jaar. Judith was een gezonde baby en een vrolijk meisje. Daan was een wat onrustiger kind, maar ontwikkelde zich vlot. Sandra genoot van de reacties van de twee kinderen.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 3: Voorkomen is beter dan genezen
Samenvatting
Sandra gaat regelmatig naar het consultatiebureau met Iris. Marijke, de verpleegkundige bekijkt tijdens het laatste bezoek de groeicurve en ziet dat Iris matig gegroeid is sinds de laatste meting: haar gewicht is gedaald en haar lengtetoename is verminderd. Marijke vraagt na wat Iris aan voeding krijgt. Sandra antwoordt dat ze haar tweemaal per dag borstvoeding geeft en tweemaal de fles. Daarnaast krijgt ze fruit en groente. Marijke constateert verder dat Iris vrij slap is in haar spierspanning. Sandra krijgt op het consultatiebureau voedingsvoorlichting en ontwikkelingsgerichte informatie en adviezen. Ook worden de longen van Iris onderzocht.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 4: Voor jezelf opkomen
Samenvatting
Sandra groeide op in een dorp waar oude gewoonten, waarden en normen langer gehanteerd blijven dan in de stad. Ze is opgegroeid met het idee dat wat de arts zegt, de waarheid is, de dominee het antwoord heeft en je in het ziekenhuis niets te vertellen hebt. Sandra zal niet snel haar mening geven, iemand tegenspreken of de mening van een deskundige in twijfel trekken.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 5: Is Nederland (nog wel) een verzorgingsstaat?
Samenvatting
Iris is na een goed verlopen zwangerschap geboren. De bevalling duurde langer dan verwacht voor een derde kind. De laatste centimeters ontsluiting duurden lang. Bij de geboorte bleek dat de navelstreng een keer om de hals van de baby gewikkeld was. De verloskundige loste dit vaardig op. Sandra herstelde vlot na de bevalling en nam de zorg voor het gezin na twee weken weer alleen op zich. Ze had genoten van de kraamhulp en van de hulp van haar schoonzus zo nu en dan.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 6: Is werken in de zorg een technisch beroep?
Samenvatting
Sinds kort is Peter afdelingscoördinator en hij heeft zijn rust hard nodig. Peter helpt Sandra ’s avonds met het naar bed brengen van de beide oudsten en wil zich daarna even ontspannen. Sinds hij coördinator is, wordt hij regelmatig ’s avonds gebeld of zit hij achter zijn computer om e-mailtjes te lezen. Hij is bijna altijd bereikbaar en ook in het weekend kan hij moeilijk de mobiele telefoon uitschakelen. Sandra wil hem dan ook niet belasten met ‘geklets’, hij heeft het al druk genoeg.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 7: Op zoek naar een baan
Samenvatting
Sandra heeft tot aan de geboorte van Judith gewerkt als directiesecretaresse. Ze had een goede baan en hield van haar werk. Maar parttime werken was niet mogelijk en dus stopte ze met werken toen Judith geboren was. Toen Daan zelf kon lopen, wilde ze graag weer gaan werken en ze ging zoeken naar een parttime baan. Sandra vond een baan voor halve dagen als afdelingssecretaresse bij een groot advocatenkantoor. Zo combineerde ze een paar jaar lang werk en zorg voor de kinderen. Voor de geboorte van Iris is ze weer gestopt met werken. Na een drukke tijd met het gezin en Iris denkt ze erover om toch weer te gaan werken.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 8: De betekenis van GVO
Samenvatting
Sandra heeft een aantal vragen over Iris als ze met haar op het consultatiebureau komt. Marijke, de verpleegkundige, gaat in op deze vragen door voorlichting te geven over onder andere de juiste voeding, het slaapritme en het doorkomen van tandjes. Sandra geeft ook een aantal zorgen en problemen aan. Marijke stelt voor dat zij bij Sandra op huisbezoek komt, zodat ze de voorlichting en eventuele begeleiding verder kan uitwerken. Naar aanleiding van haar observaties van Iris op het bureau wil ze zelf ook de ontwikkeling en het spelen van Iris bespreken.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 9: Injecteren en hielprik
Samenvatting
De inentingen van Iris zijn uitgesteld wegens verkoudheden en luchtweginfecties. Maar Sandra vindt deze wel noodzakelijk en ze zullen dus nog gegeven moeten worden.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 10: Jong geleerd, oud gedaan
Samenvatting
Het is woensdagochtend; dan houdt verpleegkundige Marijke Bunt consultatiebureau in aanwezigheid van stagiaire Marlies. Marlies loopt tien weken stage vanuit een verpleegkundige opleiding en is aanwezig bij het consultatiebureaubezoek van Sandra.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Leertaak 11: Eerst denken, dan doen
Samenvatting
Sandra vraagt aan Marijke of Iris goed gegroeid is. Ze maakt zich zorgen, vertelt ze, want Iris huilt regelmatig en is niet altijd even gemakkelijk te troosten. Iris heeft nog geen vaste slaapjes. Dit vindt Sandra lastig, want hierdoor kan ze andere dingen in het gezin of van haarzelf slecht plannen. Gelijktijdig geeft ze aan dat ze niet ontevreden mag zijn en dat het wel meevalt. Als Marijke doorvraagt vertelt Sandra over haar onzekerheid, haar vermoeidheid en over de spanningen die deze situatie oproept binnen haar gezin.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt

Evaluatie van de casus

Evaluatie van de casus
Samenvatting
Je hebt nu de leertaken van dit werkboek gemaakt. De aanleiding tot dit alles was de ouderen kindzorg. Daarnaast zijn de maatschappelijke vragen behandeld en is ingegaan op solliciteren en je deskundigheidsbevordering in de toekomst. Je hebt ook praktisch geoefend in het geven van een injectie en een hielprik. Je hebt een indruk kunnen krijgen van het werk op een consultatiebureau.
M. van Swaay, W. Kok, J. Zandt
Nawerk
Meer informatie
Titel
Sandra van der Weide
Auteurs
M. van Swaay
W. Kok
J. Zandt
Copyright
2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8964-3
Print ISBN
978-90-313-3163-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8964-3