Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2017

01-09-2017

Samenwerking tussen woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met verstandelijke beperkingen

Een stand van zaken in Vlaanderen

Auteurs: J. Campens, T. Schiettecat, M. Vervliet, L. Van Heck, J. Lesseliers, I. Goethals, N. De Witte

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Gezien de stijgende levensverwachting van personen met verstandelijke beperkingen (VB), wordt het belang van samenwerking tussen voorzieningen voor personen met VB en ouderenzorgvoorzieningen zowel in Vlaams-Nederlandse als in internationale context benadrukt. De prevalentie, de intensiteit en de inhoud van dergelijke samenwerking zijn tot dusver echter niet gekend. Om aan dit tekort tegemoet te komen, werd een online-vragenlijst bezorgd aan directieleden van alle woonzorgcentra in Vlaanderen (n = 781). 229 vragenlijsten werden ingevuld.
In meer dan drie kwart van de woonzorgcentra verbleven de voorbije tien jaar personen met VB. Tegelijk wordt echter een expertisetekort ervaren om aan hen optimaal zorg en ondersteuning te bieden. In dat kader geven de respondenten aan dat samenwerking met voorzieningen voor personen met VB waardevol kan zijn. Toch ontstonden dergelijke samenwerkingsverbanden tot dusver slechts in één op de vier Vlaamse woonzorgcentra, dit voornamelijk met het oog op expertise-uitwisseling. Ook multidisciplinair overleg en dossierbespreking worden intersectoraal georganiseerd. Dergelijke overlegmomenten staan echter vooral in teken van een transitie van een voorziening voor personen met VB naar een woonzorgcentrum. Tot op vandaag blijken intensieve samenwerkingsvormen, waarbij men personeel uitwisselt, eerder schaars.
Literatuur
1.
go back to reference United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Ageing 2013. New York: United Nations; 2013. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Ageing 2013. New York: United Nations; 2013.
3.
go back to reference Coppus AM. People with intellectual disability: what do we know about adulthood and life expectancy? Dev Disabil Res Rev. 2013;18:6–16.CrossRefPubMed Coppus AM. People with intellectual disability: what do we know about adulthood and life expectancy? Dev Disabil Res Rev. 2013;18:6–16.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Maaskant MA, Gevers JPM, Wierda H. Mortality and life expectancy in Dutch residential centres for individuals with intellectual disability, 1991–1995. J Appl Res Intellect Disabil. 2002;15:200–12.CrossRef Maaskant MA, Gevers JPM, Wierda H. Mortality and life expectancy in Dutch residential centres for individuals with intellectual disability, 1991–1995. J Appl Res Intellect Disabil. 2002;15:200–12.CrossRef
5.
go back to reference Vandevyvere I, Van Puyenbroeck J, Smits D. Zorgen voor de levenskwaliteit van ouder wordende personen met een handicap. Brussel: Onderzoekscentrum PRAGODI – HUBrussel; 2010. Vandevyvere I, Van Puyenbroeck J, Smits D. Zorgen voor de levenskwaliteit van ouder wordende personen met een handicap. Brussel: Onderzoekscentrum PRAGODI – HUBrussel; 2010.
6.
go back to reference Bigby C. Ageing people with a lifelong disability: challenges for the aged care and disability sectors. J Intellect Dev Disabil. 2002;27:231–41.CrossRef Bigby C. Ageing people with a lifelong disability: challenges for the aged care and disability sectors. J Intellect Dev Disabil. 2002;27:231–41.CrossRef
7.
go back to reference Fisher K. Nursing care of special populations: issues in caring for elderly people with mental retardation. Nurs Forum. 2004;39:28–31.CrossRefPubMed Fisher K. Nursing care of special populations: issues in caring for elderly people with mental retardation. Nurs Forum. 2004;39:28–31.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Judge J, Walley R, Anderson B, Young R. Activity, aging, and retirement: the views of a group of scottish people with intellectual disabilities. J Policy Pract Intellect Disabil. 2010;7:295–301.CrossRef Judge J, Walley R, Anderson B, Young R. Activity, aging, and retirement: the views of a group of scottish people with intellectual disabilities. J Policy Pract Intellect Disabil. 2010;7:295–301.CrossRef
9.
go back to reference Kommer GJ, Stokx LJ, Kramers PGN, Poos MJJC. Wachtlijstontwikkelingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Modellering van de woonzorg voor verstandelijk gehandicapten. Bilthoven: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 1999. Kommer GJ, Stokx LJ, Kramers PGN, Poos MJJC. Wachtlijstontwikkelingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Modellering van de woonzorg voor verstandelijk gehandicapten. Bilthoven: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 1999.
10.
go back to reference Bigby C, Webber R, Bowers B, McKenzie-Green B. A survey of people with intellectual disabilities living in residential aged care facilities in Victoria. J Intellect Disabil Res. 2008;52:404–14.CrossRefPubMed Bigby C, Webber R, Bowers B, McKenzie-Green B. A survey of people with intellectual disabilities living in residential aged care facilities in Victoria. J Intellect Disabil Res. 2008;52:404–14.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Gilbert A, Lankshear G, Petersen A. Older family-carers’ views on the future accommodation needs of relatives who have an intellectual disability. Int J Soc Welf. 2008;17:54–64.CrossRef Gilbert A, Lankshear G, Petersen A. Older family-carers’ views on the future accommodation needs of relatives who have an intellectual disability. Int J Soc Welf. 2008;17:54–64.CrossRef
12.
go back to reference Mencap. The Housing timebomb: the housing crisis facing people with a learning disability and their older parents. London: Royal Society for Mentally Handicapped Children and Adults; 2002. Mencap. The Housing timebomb: the housing crisis facing people with a learning disability and their older parents. London: Royal Society for Mentally Handicapped Children and Adults; 2002.
13.
go back to reference Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Meerjarenanalyse: achteruit- en vooruitblik op de ondersteuningsbehoeften van personen met een handicap. Brussel: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; 2014. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Meerjarenanalyse: achteruit- en vooruitblik op de ondersteuningsbehoeften van personen met een handicap. Brussel: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; 2014.
14.
go back to reference Bekkema N, de Veer AJ, Albers G, Hertogh CM, Onwuteaka-Philipsen BD, Francke AL. Training needs of nurses and social workers in the end-of-life care for people with intellectual disabilities: a national survey. Nurse Educ Today. 2014;34:494–500.CrossRefPubMed Bekkema N, de Veer AJ, Albers G, Hertogh CM, Onwuteaka-Philipsen BD, Francke AL. Training needs of nurses and social workers in the end-of-life care for people with intellectual disabilities: a national survey. Nurse Educ Today. 2014;34:494–500.CrossRefPubMed
15.
go back to reference McCarron M, McCallion P, Fahey-McCarthy E, Connaire K, Dunn-Lane J. Supporting persons with Down syndrome and advanced dementia: challenges and care concerns. Dementia. 2010;9:285–98.CrossRef McCarron M, McCallion P, Fahey-McCarthy E, Connaire K, Dunn-Lane J. Supporting persons with Down syndrome and advanced dementia: challenges and care concerns. Dementia. 2010;9:285–98.CrossRef
16.
go back to reference Bekkema N, de Veer AJ, Wagemans AM, Hertogh CM, Francke AL. ‘To move or not to move’: a national survey among professionals on beliefs and considerations about the place of end-of-life care for people with intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2015;59:226–37.CrossRefPubMed Bekkema N, de Veer AJ, Wagemans AM, Hertogh CM, Francke AL. ‘To move or not to move’: a national survey among professionals on beliefs and considerations about the place of end-of-life care for people with intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2015;59:226–37.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Bigby C, Bowers B, Webber R. Planning and decision making about the future care of older group home residents and transition to residential aged care. J Intellect Disabil Res. 2011;55:777–89.CrossRefPubMed Bigby C, Bowers B, Webber R. Planning and decision making about the future care of older group home residents and transition to residential aged care. J Intellect Disabil Res. 2011;55:777–89.CrossRefPubMed
18.
go back to reference Iacono T, Bigby C, Carling-Jenkins R, Torr J. Taking each day as it comes: staff experiences of supporting people with Down syndrome and Alzheimer’s disease in group homes. J Intellect Disabil Res. 2014;58:521–33.CrossRefPubMed Iacono T, Bigby C, Carling-Jenkins R, Torr J. Taking each day as it comes: staff experiences of supporting people with Down syndrome and Alzheimer’s disease in group homes. J Intellect Disabil Res. 2014;58:521–33.CrossRefPubMed
19.
go back to reference Webber R, Bowers B, Bigby C. Residential aged care for people with intellectual disability: a matter of perspective. Australas J Ageing. 2014;33:36–40.CrossRef Webber R, Bowers B, Bigby C. Residential aged care for people with intellectual disability: a matter of perspective. Australas J Ageing. 2014;33:36–40.CrossRef
20.
go back to reference Cardol M, Speet M, Rijken M. Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Utrecht: NIVEL; 2007. Cardol M, Speet M, Rijken M. Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Utrecht: NIVEL; 2007.
21.
go back to reference Janicki MP, Breitenbach N. Aging and intellectual disabilities – improving longevity and promoting healthy aging: summative report. Geneva: World Health Organization; 2000. Janicki MP, Breitenbach N. Aging and intellectual disabilities – improving longevity and promoting healthy aging: summative report. Geneva: World Health Organization; 2000.
22.
go back to reference Vandeurzen J. Perspectiefplan 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. Brussel: Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010. Vandeurzen J. Perspectiefplan 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. Brussel: Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 2010.
23.
go back to reference Devisch F. Personen met een handicap in rusthuizen en rvt’s. Brussel: Studiecel Vlaams Fonds; 2003. Devisch F. Personen met een handicap in rusthuizen en rvt’s. Brussel: Studiecel Vlaams Fonds; 2003.
24.
go back to reference Buys L, Aird R, Miller E. Service providers’ perceptions of active ageing among older adults with lifelong intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2012;56:1133–47.CrossRefPubMed Buys L, Aird R, Miller E. Service providers’ perceptions of active ageing among older adults with lifelong intellectual disabilities. J Intellect Disabil Res. 2012;56:1133–47.CrossRefPubMed
25.
go back to reference Cartlidge D, Read S. Exploring the needs of hospice staff supporting people with an intellectual disability: a UK perspective. Int J Palliat Nurs. 2010;16:93–8.CrossRefPubMed Cartlidge D, Read S. Exploring the needs of hospice staff supporting people with an intellectual disability: a UK perspective. Int J Palliat Nurs. 2010;16:93–8.CrossRefPubMed
26.
go back to reference Alcedo MA, Fontanil Y, Solís P, Pedrosa I, Aguado AL. People with intellectual disability who are ageing: perceived needs assessment. Int J Clin Health Psychol. 2017;17:38–45.CrossRef Alcedo MA, Fontanil Y, Solís P, Pedrosa I, Aguado AL. People with intellectual disability who are ageing: perceived needs assessment. Int J Clin Health Psychol. 2017;17:38–45.CrossRef
27.
go back to reference Evenhuis HM, Hermans H, Hilgenkamp TIM, Bastiaanse LP, Echteld MA. Frailty and disability in older adults with intellectual disabilities: results from the healthy ageing and intellectual disability study. J Am Geriatr Soc. 2012;60:934–8.CrossRefPubMed Evenhuis HM, Hermans H, Hilgenkamp TIM, Bastiaanse LP, Echteld MA. Frailty and disability in older adults with intellectual disabilities: results from the healthy ageing and intellectual disability study. J Am Geriatr Soc. 2012;60:934–8.CrossRefPubMed
28.
go back to reference Haveman M, Perry J, Salvador-Carulla L, et al. Ageing and health status in adults with intellectual disabilities: Results of the European POMONA II study. J Intellect Dev Disabil. 2011;36:49–60.CrossRefPubMed Haveman M, Perry J, Salvador-Carulla L, et al. Ageing and health status in adults with intellectual disabilities: Results of the European POMONA II study. J Intellect Dev Disabil. 2011;36:49–60.CrossRefPubMed
29.
go back to reference Hermans H, Evenhuis HM. Multimorbidity in older adults with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2014;35:776–83.CrossRefPubMed Hermans H, Evenhuis HM. Multimorbidity in older adults with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2014;35:776–83.CrossRefPubMed
30.
go back to reference Sandberg M, Ahlström G, Axmon A, Kristensson J. Somatic healthcare utilisation patterns among older people with intellectual disability: an 11-year register study. BMC Health Serv Res. 2016;16:642–55.CrossRefPubMedPubMedCentral Sandberg M, Ahlström G, Axmon A, Kristensson J. Somatic healthcare utilisation patterns among older people with intellectual disability: an 11-year register study. BMC Health Serv Res. 2016;16:642–55.CrossRefPubMedPubMedCentral
31.
go back to reference Thompson DJ, Ryrie I, Wright S. People with intellectual disabilities living in generic residential services for older people in the UK. J Appl Res Intellect Disabil. 2004;17:101–8.CrossRef Thompson DJ, Ryrie I, Wright S. People with intellectual disabilities living in generic residential services for older people in the UK. J Appl Res Intellect Disabil. 2004;17:101–8.CrossRef
33.
go back to reference Maes B, Van Puyenbroeck J. Adaptation of flemish services to accommodate and support the aging of people with intellectual disabilities. J Policy Pract Intellect Disabil. 2008;5:245–52.CrossRef Maes B, Van Puyenbroeck J. Adaptation of flemish services to accommodate and support the aging of people with intellectual disabilities. J Policy Pract Intellect Disabil. 2008;5:245–52.CrossRef
34.
go back to reference Read S, Cartlidge D. Critical reflections on end-of-life care for people with intellectual disabilities: a single case study approach. Int J Palliat Nurs. 2012;18:23–7.CrossRefPubMed Read S, Cartlidge D. Critical reflections on end-of-life care for people with intellectual disabilities: a single case study approach. Int J Palliat Nurs. 2012;18:23–7.CrossRefPubMed
35.
go back to reference van Rijn MJ. Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2016. van Rijn MJ. Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2016.
Metagegevens
Titel
Samenwerking tussen woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met verstandelijke beperkingen
Een stand van zaken in Vlaanderen
Auteurs
J. Campens
T. Schiettecat
M. Vervliet
L. Van Heck
J. Lesseliers
I. Goethals
N. De Witte
Publicatiedatum
01-09-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-017-0228-2

Andere artikelen Uitgave 5/2017

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2017 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen