Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

31. Samen werken aan kwaliteit van zorg

Auteurs : Drs. E. V. Habes, Dr. M. W. C. Snoeren

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De overheid heeft de inzet van hbo-verpleegkundigen gestimuleerd, zowel in het onderwijs als in zorgorganisaties. Uit onderzoek is gebleken dat een hbo-verpleegkundige een aantal CANMEDS-rollen vrij gemakkelijk aanneemt, zoals die van zorgverlener en communicator. De rollen van reflectieve professional en kwaliteitsbevorderaar worden echter onvoldoende benut. Twee belangrijke ontwikkelingen in de ouderenzorg bieden hbo-verpleegkundigen vijf uitdagingen om deze rollen beter in te zetten. De overgang van een traditionele naar een lerende werkomgeving is verbonden met de uitdagingen van het creëren van een lerende en innoverende werkomgeving (inclusief praktijkonderzoek opzetten) en de omgaan met weerstand tijdens een innovatie. Het adequaat omgaan met functiedifferentiatie is verbonden met het bevorderen van interprofessionele samenwerking, het waarborgen van persoonsgericht werken waarbij positieve samenwerkingsrelaties worden bevorderd en het delen van kennis die aansluit bij andere zorgprofessionals. Het hoofdstuk bespreekt per uitdaging een aantal aanbevelingen, die gebaseerd zijn op de theorie van Practice Development.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Abma, T. A. (2000). Onderhandelend evalueren. Bestuurskunde, 8(8), 393–403. Abma, T. A. (2000). Onderhandelend evalueren. Bestuurskunde, 8(8), 393–403.
go back to reference Abma, T. A., & Widdershoven, G. A. M. (2006). Responsieve methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk. Den Haag: Boom Lemma. Abma, T. A., & Widdershoven, G. A. M. (2006). Responsieve methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Backhaus, R. (2017). Thinking beyond numbers. Nursing staff and quality of care in nursing homes. Maastricht: Datawyse, Universitaire Pers. Backhaus, R. (2017). Thinking beyond numbers. Nursing staff and quality of care in nursing homes. Maastricht: Datawyse, Universitaire Pers.
go back to reference Cox, K. (2012). Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Den Haag: Boom Lemma. Cox, K. (2012). Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference De Caluwé, L., & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer. De Caluwé, L., & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer.
go back to reference De Veer, A. J. E., & Francke, A. L. (2003). Betere kwaliteit van zorg met horizontale functiedifferentiatie. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 3, 34–35. De Veer, A. J. E., & Francke, A. L. (2003). Betere kwaliteit van zorg met horizontale functiedifferentiatie. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 3, 34–35.
go back to reference Dijkstra, A. (2004). Familieparticipatie in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Een kwalitatief onderzoek. Verpleegkunde, 17, 14–23. Dijkstra, A. (2004). Familieparticipatie in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Een kwalitatief onderzoek. Verpleegkunde, 17, 14–23.
go back to reference Evard, C., & Gipple, B. (2011). Management business change for dummies. Indianapolis: Wiley. Evard, C., & Gipple, B. (2011). Management business change for dummies. Indianapolis: Wiley.
go back to reference Glavimans, L. J. M., & Reijnders, E. (1994). Participatie en communicatie in veranderende organisaties. Amsterdam: Holland Consulting Group. Glavimans, L. J. M., & Reijnders, E. (1994). Participatie en communicatie in veranderende organisaties. Amsterdam: Holland Consulting Group.
go back to reference Gloudemans, H. (2010). Kritisch denken als onderscheid. Onderwijs en Gezondheidszorg, 1, 3–7.CrossRef Gloudemans, H. (2010). Kritisch denken als onderscheid. Onderwijs en Gezondheidszorg, 1, 3–7.CrossRef
go back to reference Gobbens, R. (2017). Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen. Op weg naar interventies die er werkelijk toe doen! (electorale rede). Amsterdam: Hogeschool Inholland. Gobbens, R. (2017). Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen. Op weg naar interventies die er werkelijk toe doen! (electorale rede). Amsterdam: Hogeschool Inholland.
go back to reference Gobbens, R., Huizinga, P., Finnema, E., & Goumans, M. (2014). Hbo-VGG op koers.Tijdschrift voor Verpleegkundig Experts, 3, 19–23. Gobbens, R., Huizinga, P., Finnema, E., & Goumans, M. (2014). Hbo-VGG op koers.Tijdschrift voor Verpleegkundig Experts, 3, 19–23.
go back to reference Grol, R., & Wensing, M. (2017). Implementatie, effectieve verandering van de patiëntenzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Grol, R., & Wensing, M. (2017). Implementatie, effectieve verandering van de patiëntenzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Hamers, J. (2005). De ouderenzorg verdient beter. Maastricht: Maastricht University. Hamers, J. (2005). De ouderenzorg verdient beter. Maastricht: Maastricht University.
go back to reference Hamers, J. (2011). De intramurale ouderenzorg. Nieuwe leiders, nieuwe kennis, nieuwe kansen. Maastricht: Maastricht University. Hamers, J. (2011). De intramurale ouderenzorg. Nieuwe leiders, nieuwe kennis, nieuwe kansen. Maastricht: Maastricht University.
go back to reference Higgs, J., Titchen, A., Horsfall, D., & Armstrong, H. (Eds.). (2007). Being critical and creative in qualitative research. Sydney: Hampden Press. Higgs, J., Titchen, A., Horsfall, D., & Armstrong, H. (Eds.). (2007). Being critical and creative in qualitative research. Sydney: Hampden Press.
go back to reference Kolb, D. A. (1984). Experimental learning. Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Kolb, D. A. (1984). Experimental learning. Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
go back to reference Lambregts, J., & Grotendorst, A. (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., & Grotendorst, A. (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Munten, G., Legius, M., Niessen, T., et al. (2012). Practice Development. Den Haag: Boom Lemma. Munten, G., Legius, M., Niessen, T., et al. (2012). Practice Development. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Munten, G., Snoeren, M., & Cardiff, S. (2011). Systematisch implementeren van vernieuwingen. Waar kies je voor? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 9(4), 8–11. Munten, G., Snoeren, M., & Cardiff, S. (2011). Systematisch implementeren van vernieuwingen. Waar kies je voor? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 9(4), 8–11.
go back to reference Niessen, T., Legius, M., Munten, G., & Snoeren, M. (2013). Veranderingen in zorg en onderwijs gaan gelijk op met veranderingen in mensen. Onderwijs en Gezondheidszorg, 3, 3–6. Niessen, T., Legius, M., Munten, G., & Snoeren, M. (2013). Veranderingen in zorg en onderwijs gaan gelijk op met veranderingen in mensen. Onderwijs en Gezondheidszorg, 3, 3–6.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002). Taakherschikking in de gezondheidszorg. Advies uitgebracht door de aan de minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002). Taakherschikking in de gezondheidszorg. Advies uitgebracht door de aan de minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Rijsdijk, L., Hofhuis, J., Ten Den, L. M., & De Vries, S. (2015). Interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams. Succesfactoren en implicaties voor onderwijs. Een internationale verkenning. Zwolle: Hogeschool Windesheim. Rijsdijk, L., Hofhuis, J., Ten Den, L. M., & De Vries, S. (2015). Interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams. Succesfactoren en implicaties voor onderwijs. Een internationale verkenning. Zwolle: Hogeschool Windesheim.
go back to reference Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. Londen: Simon & Schuster. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. Londen: Simon & Schuster.
go back to reference Snoeren, M. W. C., Dekker-van Doorn, C. M., & Van Linge, R. H. (2005). Een lerende zorgorganisatie: droom of werkelijkheid? Een literatuurstudie naar de leerstrategie van lager opgeleide medewerkers. Verpleegkunde, 20(3), 172–180. Snoeren, M. W. C., Dekker-van Doorn, C. M., & Van Linge, R. H. (2005). Een lerende zorgorganisatie: droom of werkelijkheid? Een literatuurstudie naar de leerstrategie van lager opgeleide medewerkers. Verpleegkunde, 20(3), 172–180.
go back to reference Snoeren, M. W. C., & Dekker-van Doorn, C. M. (2007). Leren = veranderen. Een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen veranderingsprocessen en de leerstrategie van lageropgeleide medewerkers. Verpleegkunde, 22(2), 86–97. Snoeren, M. W. C., & Dekker-van Doorn, C. M. (2007). Leren = veranderen. Een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen veranderingsprocessen en de leerstrategie van lageropgeleide medewerkers. Verpleegkunde, 22(2), 86–97.
go back to reference Suter, E., Arndt, J., Arthur, N., Parboosingh, J., Taylor, E., & Deutschlander, S. (2009). Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice. Journal of Interprofessional Care, 23, 41–51. Suter, E., Arndt, J., Arthur, N., Parboosingh, J., Taylor, E., & Deutschlander, S. (2009). Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice. Journal of Interprofessional Care, 23, 41–51.
go back to reference Van Bers, M., & Munten, G. (2008). Het PARIHS-raamwerk. Evidence, Context en Facilitering: de bouwstenen voor succesvolle implementatie Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 6(4), 4–9. Van Bers, M., & Munten, G. (2008). Het PARIHS-raamwerk. Evidence, Context en Facilitering: de bouwstenen voor succesvolle implementatie Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 6(4), 4–9.
go back to reference Van der Zijpp, J. J., & Dwing, J. (2009). A case study of learning to become een PD facilitator. Climbing the tree. Practice Development in Health Care, 8(4), 200–214. Van der Zijpp, J. J., & Dwing, J. (2009). A case study of learning to become een PD facilitator. Climbing the tree. Practice Development in Health Care, 8(4), 200–214.
go back to reference Van Lakerveld, J. (2005). Het corporate curriculum. Van Lakerveld, J. (2005). Het corporate curriculum.
go back to reference Van Linge, R. (2006). Innoveren in de gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business. Van Linge, R. (2006). Innoveren in de gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Van Wijk, M., Smit, L., Dikken, J., Pool, I., & Bleijenberg, N. (2018). Ontwikkeling interprofessionele samenwerking in de wijk. Onderwijs en gezondheidszorg, 1, 20–23. Van Wijk, M., Smit, L., Dikken, J., Pool, I., & Bleijenberg, N. (2018). Ontwikkeling interprofessionele samenwerking in de wijk. Onderwijs en gezondheidszorg, 1, 20–23.
go back to reference Vermeulen, H., Latour, C., & Ubbink, D. (2009a). Journal club een goed idee voor implementatie van EBP? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2, 18–21. Vermeulen, H., Latour, C., & Ubbink, D. (2009a). Journal club een goed idee voor implementatie van EBP? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2, 18–21.
go back to reference Vermeulen, H., Tellingen, I., Maaskant, J. et al. (2009b). Verpleegkundige dossierbespreking. Een goed idee voor implementatie van EBP? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 4, 4–7.CrossRef Vermeulen, H., Tellingen, I., Maaskant, J. et al. (2009b). Verpleegkundige dossierbespreking. Een goed idee voor implementatie van EBP? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 4, 4–7.CrossRef
Metagegevens
Titel
Samen werken aan kwaliteit van zorg
Auteurs
Drs. E. V. Habes
Dr. M. W. C. Snoeren
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2155-1_31