Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

31-07-2017

Samen opvoeden in plaats van ouder op afstand

Auteur: Gé Haans

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De pleegzorg staat onder druk. Het animo voor pleegouderschap neemt af. Zo is in 2016 het aantal nieuwe pleeggezinnen met 15 % afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor.
Omdat de vraag naar pleegzorg aanhoudt, wordt het steeds moeilijker kinderen te plaatsen. Nu al moeten kinderen door het dalend aantal pleegouders steeds vaker genoegen nemen met een plaats in een gezin buiten de eigen gemeente. In een aantal gevallen kunnen kinderen niet in een pleeggezin terecht voor de duur die eigenlijk nodig is, zodat ze van gezin naar gezin moeten verhuizen. Daarnaast wordt het steeds moeilijker broertjes en zusjes samen te plaatsen en is er een tekort aan pleegouders voor kinderen boven de tien.
Hoewel er op informatieavonden genoeg belangstelling is voor het fenomeen pleegouderschap, schrikt volgens Pleegzorg Nederland de intensiteit van de pleegzorg velen af. Dat is het gevolg als alle druk van de opvoeding op pleegouders wordt gelegd. Dat dat ook anders kan, betoogt Gé Haans naar aanleiding van zijn interviews met 24 ouders. Hij bepleit dat pleegouders de ouders gaan ondersteunen in plaats van dat zij de opvoeding overnemen. Niet langer zou het concept ‘de ouder op afstand’ nagestreefd moeten worden, maar het concept ‘zo veel mogelijk samen opvoeden’. Het is de hoogste tijd voor een paradigmashift in de pleegzorg.
Literatuur
go back to reference Aartsen, Y. (2016). Samenwerking tussen ouders en pleegouders: Dat gaat wel heel ver. Arnhem: Stichting Lindenhout. Aartsen, Y. (2016). Samenwerking tussen ouders en pleegouders: Dat gaat wel heel ver. Arnhem: Stichting Lindenhout.
go back to reference Blankestijn, H. (2015). Pleegzorg in Nederland: kwesties en mogelijkheden. In R. Clarijs (red.), Om de Jeugd. Perspectief voor beleid en praktijk (pag. 255–273). Blankestijn, H. (2015). Pleegzorg in Nederland: kwesties en mogelijkheden. In R. Clarijs (red.), Om de Jeugd. Perspectief voor beleid en praktijk (pag. 255–273).
go back to reference Damen, H., Goessens, J., Nijssen, M., & Pijnenburg, H. (2014). Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg. Nijmegen: Entrea/Lindenhout/Pactum/Praktikon. Damen, H., Goessens, J., Nijssen, M., & Pijnenburg, H. (2014). Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg. Nijmegen: Entrea/Lindenhout/Pactum/Praktikon.
go back to reference Haans, G. (2002). Ik heb er vrede mee. Verslag van 40 ouderinterviews in het kader van het onderzoeksproject ‘Roldifferentiatie in langdurige pleeggezinplaatsingen. Den Bosch/Nijmegen: Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant/Katholieke Universiteit Nijmegen. Haans, G. (2002). Ik heb er vrede mee. Verslag van 40 ouderinterviews in het kader van het onderzoeksproject ‘Roldifferentiatie in langdurige pleeggezinplaatsingen. Den Bosch/Nijmegen: Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant/Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Haans, G. (2017). Ouderschap zonder opvoederschap. Ouders over verlies van opvoederschap en samenwerking met pleegouders. Amsterdam: SWP. Haans, G. (2017). Ouderschap zonder opvoederschap. Ouders over verlies van opvoederschap en samenwerking met pleegouders. Amsterdam: SWP.
go back to reference Holen, F. van (2005). Ondersteuningsbehoeften van pleegouders in Vlaanderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 472–483. Holen, F. van (2005). Ondersteuningsbehoeften van pleegouders in Vlaanderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 472–483.
go back to reference Klooster, E., & Burik, A. van (2000). Ouders van pleegkinderen gehoord. Onderzoek naar het perspectief van ouders op pleegzorg. Van Dijk, Van Soomeren en Partners: Amsterdam. Klooster, E., & Burik, A. van (2000). Ouders van pleegkinderen gehoord. Onderzoek naar het perspectief van ouders op pleegzorg. Van Dijk, Van Soomeren en Partners: Amsterdam.
go back to reference Maureau, M. M. (2008). De kwaliteit van de samenwerking. Een onderzoek naar de samenwerking tussen ouders en pleegouders in de pleegzorg. Nijmegen: Radboud Universiteit. Masterscriptie Orthopedagogiek, Gezin en Gedrag. Maureau, M. M. (2008). De kwaliteit van de samenwerking. Een onderzoek naar de samenwerking tussen ouders en pleegouders in de pleegzorg. Nijmegen: Radboud Universiteit. Masterscriptie Orthopedagogiek, Gezin en Gedrag.
go back to reference Oijen, S. van (2010). Resultaat van pleegzorgplaatsingen. Een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleeggezinplaatsingen. Groningen: Universiteit Groningen. Oijen, S. van (2010). Resultaat van pleegzorgplaatsingen. Een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleeggezinplaatsingen. Groningen: Universiteit Groningen.
go back to reference Robberechts, M., Vanderfaeillie, J., & Holen, F. van (2016). Methodiekhandboek: Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP). Brussel: VUBPRESS. Robberechts, M., Vanderfaeillie, J., & Holen, F. van (2016). Methodiekhandboek: Samenwerking Ondersteunen in Pleegzorg (SOP). Brussel: VUBPRESS.
go back to reference Scholte, E. M. (1995). Het plaatsen van jeugdigen in pleeggezinnen en residentiële centra. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 34, 99–111. Scholte, E. M. (1995). Het plaatsen van jeugdigen in pleeggezinnen en residentiële centra. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 34, 99–111.
go back to reference Strijker, J., & Knorth, E. J. (2007). Verplaatsing van pleegkinderen, een onderzoek naar verplaatsingsgeschiedenis en plaatsingsverloop bij kinderen in de langdurige pleegzorg. Kind en Adolescent, 28(1), 32–48.CrossRef Strijker, J., & Knorth, E. J. (2007). Verplaatsing van pleegkinderen, een onderzoek naar verplaatsingsgeschiedenis en plaatsingsverloop bij kinderen in de langdurige pleegzorg. Kind en Adolescent, 28(1), 32–48.CrossRef
go back to reference Strijker, J., & Zandberg, T. (2005). Breakdown in foster care. International Journal of Child & Family Welfare, 8, 76–87. Strijker, J., & Zandberg, T. (2005). Breakdown in foster care. International Journal of Child & Family Welfare, 8, 76–87.
go back to reference Singer, E., Zeijlmans, K., Uzozie, A., & Buijsman, C. (2014). Alleen met een groot verdriet. Ouders over onmacht, onbegrip en onvervuld verlangen na plaatsing van hun kind in een pleeggezin. UvA/Stichting Alexander: Amsterdam. Singer, E., Zeijlmans, K., Uzozie, A., & Buijsman, C. (2014). Alleen met een groot verdriet. Ouders over onmacht, onbegrip en onvervuld verlangen na plaatsing van hun kind in een pleeggezin. UvA/Stichting Alexander: Amsterdam.
Metagegevens
Titel
Samen opvoeden in plaats van ouder op afstand
Auteur
Gé Haans
Publicatiedatum
31-07-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0151-0

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Jeugdbeleid 3/2017 Naar de uitgave