Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2015 | Standpunt.tbv

Richtlijnontwikkeling: pas op de plaats

Auteur: André Weel

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 2/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2015 is het twintig jaar geleden dat bedrijfsartsen begonnen met het maken van evidence-based richtlijnen. De eerste jaren gebeurde dit uitsluitend monodisciplinair1, later sloten wij ook aan bij de richtlijnen van andere medische beroepsgroepen. Sinds 2006 doen we het ook samen met andere arbodeskundigen. Het resultaat is een breed palet aan richtlijnen over uiteenlopende onderwerpen en voor doelgroepen van wisselende samenstelling. Die rijkdom is een zegen, maar ook een last. Voor veel bedrijfsartsen is het toepassen van richtlijnen een probleem. Mijn standpunt is dat we nu moeten stoppen met het maken van nieuwe richtlijnen. Het aanleren van essentiële vaardigheden, zoals het adequaat kiezen en toepassen van richtlijnen, en het expliciet, gemotiveerd en gedocumenteerd ervan afwijken, moet nu prioriteit krijgen. Juist nu er begin 2015 nieuwe gelden vanuit de overheid ter beschikking komen, pleit ik voor een moratorium voor de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. We kunnen de gelden beter besteden aan het (leren) toepassen ervan. En natuurlijk aan reflectie, aan bezinning op wat we nu écht aan richtlijnen nodig hebben.
Literatuur
1.
go back to reference Weel ANH, Hulshof CTJ, Breteler HRM. Bedrijfsartsen positief over professionele richtlijnen. Richtlijnontwikkeling gaat nieuwe fase in. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2000; 8: 292–299. Weel ANH, Hulshof CTJ, Breteler HRM. Bedrijfsartsen positief over professionele richtlijnen. Richtlijnontwikkeling gaat nieuwe fase in. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2000; 8: 292–299.
2.
go back to reference Plomp N, Markhous el S, Hermsen M. Waarom NVAB-richtlijnen niet worden gevolgd. Een kwalitatief onderzoek naar het oordeel van bedrijfsartsen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2012; 20: 306–311.CrossRef Plomp N, Markhous el S, Hermsen M. Waarom NVAB-richtlijnen niet worden gevolgd. Een kwalitatief onderzoek naar het oordeel van bedrijfsartsen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2012; 20: 306–311.CrossRef
3.
go back to reference Weel A, Bastiaanssen M. Vragen van bedrijfsartsen. Een analyse van twee jaar vraagbaakvragen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 211–214.CrossRef Weel A, Bastiaanssen M. Vragen van bedrijfsartsen. Een analyse van twee jaar vraagbaakvragen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 211–214.CrossRef
4.
go back to reference Schaafsma F. Evidence-Based Medicine for Occupational Health Care [Proefschrift]. Amsterdam: Coronel Instituut / UvA, 2007. Schaafsma F. Evidence-Based Medicine for Occupational Health Care [Proefschrift]. Amsterdam: Coronel Instituut / UvA, 2007.
5.
go back to reference Erasmus MC afdeling Medische Ethiek en Filosofie, NVAB, NVVG, Welder. Eindrapport Ontwikkelproject Ethiek-in-Richtlijnen bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A). Waarborg voor goede afstemming en morele kwaliteit. Rotterdam: Erasmus MC, 2010. Erasmus MC afdeling Medische Ethiek en Filosofie, NVAB, NVVG, Welder. Eindrapport Ontwikkelproject Ethiek-in-Richtlijnen bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A). Waarborg voor goede afstemming en morele kwaliteit. Rotterdam: Erasmus MC, 2010.
6.
go back to reference Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens MLM, Balkom ALJM van. Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut, 2013. www.ggzrichtlijnen.nl. Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens MLM, Balkom ALJM van. Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut, 2013. www.​ggzrichtlijnen.​nl.
7.
go back to reference Koerselman GF, Korzec A. Voorstel voor een checklist bij het afwijken van richtlijnen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008; 152: 1757–1759.PubMed Koerselman GF, Korzec A. Voorstel voor een checklist bij het afwijken van richtlijnen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008; 152: 1757–1759.PubMed
8.
go back to reference Weel A. Nietzsche bij de bedrijfsarts. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 407–408.CrossRef Weel A. Nietzsche bij de bedrijfsarts. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2014; 22: 407–408.CrossRef
Metagegevens
Titel
Richtlijnontwikkeling: pas op de plaats
Auteur
André Weel
Publicatiedatum
01-02-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 2/2015
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-015-0024-2

Andere artikelen Uitgave 2/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2015 Naar de uitgave