Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2014

01-12-2014

Retirees’ well-being: the impact of involuntary retirement and bridge employment.

Auteurs: E. Dingemans, K. Henkens

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Pensionering wordt steeds meer gezien als een proces waarin ouderen ook na (vervroegde) uittreding nog actief kunnen worden op de arbeidsmarkt in zogenoemde doorstartbanen. In het hier gepresenteerde onderzoek is nagegaan wat de consequenties van dit doorstarten zijn voor hoe gepensioneerden hun leven ervaren. De verwachting was dat de invloed van doorstarten op het welbevinden afhangt van de vrijwilligheid van het uittredeproces. Bovendien werden verschillen in welbevinden verwacht voor de verschillende motieven om door te starten na uittreden. De gegevens zijn ontleend aan paneldata voor Nederlandse oudere werknemers. De resultaten van de conditionele veranderingsmodellen laten zien dat een onvrijwillige beëindiging van de carrière samenhangt met een afname in welbevinden ten opzichte van vrijwillig gepensioneerden. Doorstarten blijkt echter dit negatieve effect te kunnen compenseren. De resultaten bevestigen ook dat ouderen die graag door wilden starten na pensioen maar niet succesvol bleken in het vinden van werk, een afname in het welbevinden rapporteerden. Verder blijkt doorstarten om financiële redenen negatief te zijn voor het welbevinden, terwijl mensen die om intrinsieke redenen doorwerken een toename in welbevinden ervaren. De bevindingen van dit onderzoek dragen bij aan de kennis over hoe verschillende pensioentransities het leven na pensioen beïnvloeden. Dit artikel is een inkorting en bewerking van het artikel: Dingemans, E., & Henkens, K. Involuntary retirement, bridge employment, and satisfaction with life: A longitudinal investigation. Journal of Organizational Behavior 2014; 35(4), 575–591. DOI: 10.​1002/​job.​1914.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Henkens K, Van Solinge H, Van Dalen HP. Doorwerken over de drempel van het pensioen. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2013. Henkens K, Van Solinge H, Van Dalen HP. Doorwerken over de drempel van het pensioen. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2013.
2.
go back to reference Dingemans E, Henkens K, Van Solinge H. Doorstarten na pensioen: een opkomend fenomeen. Demos. 2013;29(8):1–3. Dingemans E, Henkens K, Van Solinge H. Doorstarten na pensioen: een opkomend fenomeen. Demos. 2013;29(8):1–3.
3.
go back to reference Szinovacz ME, Davey A. Predictors of perceptions of involuntary retirement. The Gerontologist. 2005;45(1):36–47.PubMedCrossRef Szinovacz ME, Davey A. Predictors of perceptions of involuntary retirement. The Gerontologist. 2005;45(1):36–47.PubMedCrossRef
4.
go back to reference Van Solinge H, Henkens K. Adjustment to and satisfaction with retirement: two of a kind? Psychology and aging. 2008;23(2):422–34.PubMedCrossRef Van Solinge H, Henkens K. Adjustment to and satisfaction with retirement: two of a kind? Psychology and aging. 2008;23(2):422–34.PubMedCrossRef
5.
go back to reference Quine S, Wells Y, De Vaus D, Kendig H. When choice in retirement decisions is missing: qualitative and quantitative findings of impact on well-being. Australasian Journal of Ageing. 2007;26(4):173–9.CrossRef Quine S, Wells Y, De Vaus D, Kendig H. When choice in retirement decisions is missing: qualitative and quantitative findings of impact on well-being. Australasian Journal of Ageing. 2007;26(4):173–9.CrossRef
6.
go back to reference Wang M, Zhan Y, Liu S, Shultz KS. Antecedents of bridge employment: a longitudinal investigation. Journal of Applied Psychology. 2008;93(4):818–30.PubMedCrossRef Wang M, Zhan Y, Liu S, Shultz KS. Antecedents of bridge employment: a longitudinal investigation. Journal of Applied Psychology. 2008;93(4):818–30.PubMedCrossRef
7.
go back to reference Lim VKG, Feldman DC. The impact of time structure and time usage on willingness to retire and accept bridge employment. The International Journal of Human Resource Management. 2003;14(7):1178–91.CrossRef Lim VKG, Feldman DC. The impact of time structure and time usage on willingness to retire and accept bridge employment. The International Journal of Human Resource Management. 2003;14(7):1178–91.CrossRef
8.
go back to reference Atchley RC. Continuity theory, self, and social structure. In: Ryff CD, Marshall VW, editors. Families and retirement Newbury Park, CA: Sage; 1999. p. 145–58. Atchley RC. Continuity theory, self, and social structure. In: Ryff CD, Marshall VW, editors. Families and retirement Newbury Park, CA: Sage; 1999. p. 145–58.
9.
go back to reference Dendinger VM, Adams GA, Jacobson JD. Reasons for working and their relationship to retirement attitudes, job satisfaction and occupational self-efficacy of bridge employees. International Journal of Aging and Human Development. 2005;61(1):21–35.PubMedCrossRef Dendinger VM, Adams GA, Jacobson JD. Reasons for working and their relationship to retirement attitudes, job satisfaction and occupational self-efficacy of bridge employees. International Journal of Aging and Human Development. 2005;61(1):21–35.PubMedCrossRef
10.
go back to reference CBS Statline. Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder. 2012. CBS Statline. Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder. 2012.
11.
go back to reference Henkens K. Een sociologisch perspectief op langer werken. TPEdigitaal. 2011;5(2):36–52. Henkens K. Een sociologisch perspectief op langer werken. TPEdigitaal. 2011;5(2):36–52.
12.
go back to reference Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985;49(1):71–4.PubMedCrossRef Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985;49(1):71–4.PubMedCrossRef
13.
go back to reference Finkel SE. Causal analysis with panel data. Lewis-Beck MS, editor. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc; 1995. Finkel SE. Causal analysis with panel data. Lewis-Beck MS, editor. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc; 1995.
14.
go back to reference Karpinska K, Henkens K, Schippers J. The recruitment of early retirees: a vignette study of the factors that affect managers’ decisions. Ageing and Society. 2011;31(4):570–89.CrossRef Karpinska K, Henkens K, Schippers J. The recruitment of early retirees: a vignette study of the factors that affect managers’ decisions. Ageing and Society. 2011;31(4):570–89.CrossRef
15.
go back to reference UWV. UWV Arbeidsmarktprognose 2012–2013. 2012 juni 2012. UWV. UWV Arbeidsmarktprognose 2012–2013. 2012 juni 2012.
16.
go back to reference Kanfer R, Beier ME, Ackerman PL. Goals and motivation related to work in later adulthood: an organizing framework. European Journal of Work and Organizational Psychology. 2013;22(3):253–64.CrossRef Kanfer R, Beier ME, Ackerman PL. Goals and motivation related to work in later adulthood: an organizing framework. European Journal of Work and Organizational Psychology. 2013;22(3):253–64.CrossRef
Metagegevens
Titel
Retirees’ well-being: the impact of involuntary retirement and bridge employment.
Auteurs
E. Dingemans
K. Henkens
Publicatiedatum
01-12-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2014
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-014-0099-8

Andere artikelen Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2014 Naar de uitgave

Announcement

Congresagenda

Redactioneel

Nieuwe redacteur