Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Relaxatievaardigheden

Traumagerichte module 3

Auteurs : Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger

Gepubliceerd in: Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Relaxatievaardigheden zijn een handig hulpmiddel om de fysiologische manifestaties van stress en PTSS terug te dringen, zoals een verhoogde adrenerge tonus (hogere hartslag in rust en snellere hartslag in reactie op stress), verhoogde schrikreactie, overmatige waakzaamheid, agitatie, moeite met slapen, rusteloosheid, prikkelbaarheid en driftbuien/woede-uitbarstingen. Veel kinderen vertonen deze symptomen episodisch, met name wanneer ze geconfronteerd worden met zaken die aan hun traumatische ervaringen herinneren. Andere kinderen, met name als ze onder complex trauma gebukt gaan, vertonen deze symptomen chronisch, wat hen belemmert in hun dagelijks functioneren. Deze terugkerende uitingen van stress kunnen hoe dan ook het vermogen van kinderen om zich op school te concentreren in de weg staan en een verslechtering van de schoolprestaties tot gevolg hebben. Bovendien geven veel kinderen die deze psychologische symptomen hebben aan dat ze zich prikkelbaar voelen en heftig op onschuldige interacties reageren, wat op school en thuis tot grotere interpersoonlijke problemen leidt. Vaak worden relaxatievaardigheden daarom al vroeg in de behandeling aangeleerd, zodat zowel het kind als de ouder effectiever kan omgaan met dagelijkse stressoren en met zaken die aan het trauma herinneren.
Metagegevens
Titel
Relaxatievaardigheden
Auteurs
Judith A. Cohen
Anthony P. Mannarino
Esther Deblinger
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2594-8_8