Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

Hoofdstuk 1 Wie ben ik?

Samenvatting
Je hebt gekozen voor een beroep waarbij je heel intensief met mensen omgaat. Je helpt die mensen bij hun dagelijkse functioneren. Het is daarom heel erg belangrijk om te weten hoe die mensen in elkaar zitten.
H. de Jonge

Hoofdstuk 2 Levens- en ontwikkelingsfasen

Samenvatting
Als helpende krijg je steeds weer te maken met werelden die je niet goed kent. Je werkt met mensen die zich heel anders gedragen dan jij gewend bent. Je werkt ook vaak met mensen die in een heel andere levensfase zitten dan jij.
H. de Jonge

Hoofdstuk 3 Omgaan met de zorgvrager

Samenvatting
Nadat we in hoofdstuk 1 en 2 in zijn gegaan op het functioneren en de ontwikkeling van de mens, gaan we in dit hoofdstuk in op de zorgvrager. De vraag wanneer iemand een zorgvrager wordt is belangrijk voor het beroep van helpende.
H. de Jonge

Hoofdstuk 4 Communiceren met de zorgvrager

Samenvatting
Je kunt als mens niet zonder relaties met andere mensen. Je zult daarom goed met je medemensen moeten omgaan. Het belangrijkste middel dat je daarvoor hebt is communicatie.
H. de Jonge

Hoofdstuk 5 In gesprek met de zorgvrager

Samenvatting
Als helpende voer je regelmatig gesprekken met de zorgvrager. Deze gesprekken gaan meestal over alledaagse aangelegenheden. Deze alledaagse gesprekken vinden meestal spontaan plaats en je hoeft je niet voor te bereiden voor deze gesprekken.
H. de Jonge

Hoofdstuk 6 Samenwerken

Samenvatting
Een mens kan niet zonder anderen. In het dagelijkse leven staan we constant in contact met de mensen om ons heen. Vaak moet je samen met anderen een klus klaren. Het kan zijn op sportief gebied omdat je in een volleybalteam zit, maar dat kan bijvoorbeeld ook omdat je meehelpt bij een verhuizing.
H. de Jonge

Hoofdstuk 7 Omgaan met kinderen, ouderen en allochtone zorgvragers

Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we in op de zorg voor kinderen, ouderen en allochtone zorgvragers. Als helpende krijg je vooral te maken met de zorg voor ouderen. Dit komt omdat er in Nederland steeds meer ouderen komen; de mensen worden immers steeds ouder.
H. de Jonge

Hoofdstuk 8 Omgaan met moeilijke situaties

Samenvatting
Een zorgvrager heeft problemen met zijn zelfzorg door een ziekte of een handicap. Iedere aandoening van een zorgvrager vraagt vaak een specifieke benadering. Daarom gaan we nu in op de omgang met de zorgvrager in die specifieke situaties.
H. de Jonge

Nawerk

Meer informatie