Relaties en seksualiteit | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Bijblijven 4/2010

01-04-2010 | Artikel

Relaties en seksualiteit

Auteurs: G. Conix, prof. dr. J. Lebeer, prof. dr. F. Swennen, A. Huygens

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 4/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De laatste jaren is het denken over seksualiteit en relaties bij mensen met een verstandelijke beperking grondig aan het veranderen. In het kader van het ‘burgerschapsparadigma’ zijn mensen met een verstandelijke beperking volwaardige burgers, die aan alle aspecten van het maatschappelijk leven moeten kunnen deelnemen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn geen aseksuele wezens, het zijn geen eeuwige kinderen, en ze hebben ook behoefte én recht op intieme relaties.
De de-institutionalisering en de trend naar opneming in de samenleving brengen onder andere mee dat ook ‘gewone’ artsen, die niet in verstandelijke beperking zijn gespecialiseerd, te maken krijgen met vragen over seksualiteit, anticonceptie en relaties. Dit stelt hen voor speciale uitdagingen, onder meer in gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. In dit artikel dienen de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking zelf en van artsen als basis voor een aantal beschouwingen over ethische besliskunde en informeren.
Literatuur
2.
go back to reference Kersten M. Seksualiteit van mensen met een handicap. Een analyse van bestaande kennis en aanwijzingen voor praktijk en verdere kennisverwerking. Een overzichtsstudie. Utrecht: LKNG, 2003. Kersten M. Seksualiteit van mensen met een handicap. Een analyse van bestaande kennis en aanwijzingen voor praktijk en verdere kennisverwerking. Een overzichtsstudie. Utrecht: LKNG, 2003.
3.
go back to reference McCarthy M. Sexuality and women with learning disabilities. London: Jessica Kingsley, 1999. McCarthy M. Sexuality and women with learning disabilities. London: Jessica Kingsley, 1999.
4.
go back to reference Conix G, Claerhout H, Ryckaert A. Seks @ relaties. Kom! Deel 1 Seksualiteit en Deel 2 Relaties. Berchem: Epo, 2005. Conix G, Claerhout H, Ryckaert A. Seks @ relaties. Kom! Deel 1 Seksualiteit en Deel 2 Relaties. Berchem: Epo, 2005.
5.
go back to reference Swennen F. Geestesgestoorden in het burgerlijk recht. Antwerpen/Oxford: Intersentia, 2000. Swennen F. Geestesgestoorden in het burgerlijk recht. Antwerpen/Oxford: Intersentia, 2000.
6.
go back to reference Stevens L. Strafrecht en seksualiteit. Antwerpen/Oxford: Intersentia, 2002. Stevens L. Strafrecht en seksualiteit. Antwerpen/Oxford: Intersentia, 2002.
7.
go back to reference Orde van geneesheren, 1994: Advies van 15 januari 1994 betreffende de sterilisatie van mentaal gehandicapten. Orde van geneesheren, 1994: Advies van 15 januari 1994 betreffende de sterilisatie van mentaal gehandicapten.
8.
go back to reference Raadgevend comité voor bio-ethiek. Advies nr. 8 dd. 14 september 1998 betreffende de problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen, 1998. Raadgevend comité voor bio-ethiek. Advies nr. 8 dd. 14 september 1998 betreffende de problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen, 1998.
9.
go back to reference McCarthy M. Contraception and women with intellectual disabilities. J Appl Res Intellect Disabil 2009;22:363-9. McCarthy M. Contraception and women with intellectual disabilities. J Appl Res Intellect Disabil 2009;22:363-9.
11.
go back to reference Hellemens H, Vermeulen P, Conix G, De Lameillieure L. Seks @ autisme. Kom! Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Deel 1 Seksualiteit. Berchem: Epo, 2006. Hellemens H, Vermeulen P, Conix G, De Lameillieure L. Seks @ autisme. Kom! Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Deel 1 Seksualiteit. Berchem: Epo, 2006.
Metagegevens
Titel
Relaties en seksualiteit
Auteurs
G. Conix
prof. dr. J. Lebeer
prof. dr. F. Swennen
A. Huygens
Publicatiedatum
01-04-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 4/2010
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03088764

Andere artikelen Uitgave 4/2010

Bijblijven 4/2010 Naar de uitgave