Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 2/2016

01-04-2016 | Origineel artikel

Regionale traumaregistratie: de in- en exclusie van patiënten in de praktijk

Auteurs: D.D. Hesselink, J.J. Vos, D. van den Berg, R. Egberink, S.H. van Helden, C.J.M. Doggen

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in de nauwkeurigheid van in- en exclusie van traumapatiënten in een regionale traumaregistratie op basis van ziekenhuisdata.

Design

Pilotonderzoek in twee level 2-ziekenhuizen in de acute zorg regio Zwolle. In het ene ziekenhuis is het proces voor de in- en exclusie van patiënten geautomatiseerd en het andere ziekenhuis in- en excludeert patiënten handmatig.

Methode

Aan de hand van de door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) opgestelde specifieke criteria voor in- en exclusie van patiënten in de traumaregistratie zijn alle patiënten die de Spoedeisende Hulp (SEH) van een van de twee ziekenhuizen bezochten, in december 2013 herbeoordeeld. Het totaal aantal door de onderzoeker geïncludeerde patiënten is vergeleken met het aantal geregistreerde patiënten in de landelijke traumaregistratie (LTR). Sensitiviteit en specificiteit zijn berekend.

Resultaten

In het ziekenhuis met het geautomatiseerde systeem bleek 57,1% van de door de onderzoeker geïncludeerde patiënten te ontbreken in de LTR. De sensitiviteit was 42,9% en indiceert een onnauwkeurige inclusie van patiënten. De specificiteit in dit ziekenhuis was 99,9% en geeft aan dat de exclusie nauwkeurig is. In het ziekenhuis waar patiënten handmatig worden geïncludeerd en geëxcludeerd, was de sensitiviteit 93,8% en de specificiteit 99,6%. Dit indiceert dat zowel de inals de exclusie van patiënten tamelijk nauwkeurig is.

Conclusie

Er is grote variatie in nauwkeurigheid van in- en exclusie van patiënten voor de landelijke traumaregistratie in twee ziekenhuizen in de regio Zwolle. De oorzaak lijkt te liggen in de inrichting van het geautomatiseerde systeem en de gebruikte query’s en algoritmen.
Literatuur
1.
go back to reference Rapport ‘Trauma in beeld, landelijke traumaregistratie 2009-2013. Landelijk Netwerk Acute Zorg; december 2014. Rapport ‘Trauma in beeld, landelijke traumaregistratie 2009-2013. Landelijk Netwerk Acute Zorg; december 2014.
2.
go back to reference Cameron PA, Gabbe BJ, McNeil JJ, et al. The traumaregistry as a statewide quality improvement tool. J Trauma Inj Infect Crit Care. 2005;6(59):1469-76.CrossRef Cameron PA, Gabbe BJ, McNeil JJ, et al. The traumaregistry as a statewide quality improvement tool. J Trauma Inj Infect Crit Care. 2005;6(59):1469-76.CrossRef
3.
go back to reference Arts DGT, Keizer NF de, Scheffer G. Defining and improving data quality in medical registries: a literature review, case study and generic framework. JAMIA. 2002;9(6):600-11.PubMedPubMedCentral Arts DGT, Keizer NF de, Scheffer G. Defining and improving data quality in medical registries: a literature review, case study and generic framework. JAMIA. 2002;9(6):600-11.PubMedPubMedCentral
5.
go back to reference Joosse P, Klooster M, Ziedses des Plantes PV, Verhofstad MHJ, Goslings JC. Regionale traumaregistratie; werken aan een volledige en betrouwbare database. Ned Tijdschr Traumatol. 2014;4:82-8.CrossRef Joosse P, Klooster M, Ziedses des Plantes PV, Verhofstad MHJ, Goslings JC. Regionale traumaregistratie; werken aan een volledige en betrouwbare database. Ned Tijdschr Traumatol. 2014;4:82-8.CrossRef
6.
go back to reference Olthof DC, Peters RW, Klooster M, Goslings JC. Missing patients in a regional trauma registry: Incidence and predictors. Injury 2014(45):1488-92. Olthof DC, Peters RW, Klooster M, Goslings JC. Missing patients in a regional trauma registry: Incidence and predictors. Injury 2014(45):1488-92.
7.
go back to reference Wargo C, Bolig N, Hixson H, McWilliams N, et al. Trauma registry reengineered. J Trauma Nurs. 2014;21(6):287-90.CrossRefPubMed Wargo C, Bolig N, Hixson H, McWilliams N, et al. Trauma registry reengineered. J Trauma Nurs. 2014;21(6):287-90.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Kringos DS, Anema HA, Asbroek AHA ten, Fischer C, et al. Beperkt zicht: onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van prestatie-indicatoren over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg 2012. Beschikbaar via:http://www.nfu.nl/img/pdf. Kringos DS, Anema HA, Asbroek AHA ten, Fischer C, et al. Beperkt zicht: onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van prestatie-indicatoren over de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg 2012. Beschikbaar via:http://​www.​nfu.​nl/​img/​pdf.​
9.
go back to reference Olthof DC, Peters RW, Klooster M, Goslings JC. Missing patients in a regional trauma registry: Incidence and predictors. Injury 2014(45):1488-492.CrossRef Olthof DC, Peters RW, Klooster M, Goslings JC. Missing patients in a regional trauma registry: Incidence and predictors. Injury 2014(45):1488-492.CrossRef
10.
go back to reference Byrne MD, Jordan TR, Welle T. Comparison of manual versus automated data collection method for an evidence-based nursing practice study. Appl Clin Inform. 2013;4:61-74.CrossRefPubMedPubMedCentral Byrne MD, Jordan TR, Welle T. Comparison of manual versus automated data collection method for an evidence-based nursing practice study. Appl Clin Inform. 2013;4:61-74.CrossRefPubMedPubMedCentral
11.
go back to reference Inacio MC, Paxton EW, Chen Y, Harris J, et al. Leveraging electronic medical records for surveillance of surgical site infection in a total joint replacement population. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011;32(4): 351-9.CrossRefPubMed Inacio MC, Paxton EW, Chen Y, Harris J, et al. Leveraging electronic medical records for surveillance of surgical site infection in a total joint replacement population. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011;32(4): 351-9.CrossRefPubMed
12.
go back to reference McKenzie K, Walker S, Besenyei A, Aitken LM, Allison B. Assessing the concordance of trauma registry data and hospital records. HIMJ. 2005;34(1):3-7.PubMed McKenzie K, Walker S, Besenyei A, Aitken LM, Allison B. Assessing the concordance of trauma registry data and hospital records. HIMJ. 2005;34(1):3-7.PubMed
Metagegevens
Titel
Regionale traumaregistratie: de in- en exclusie van patiënten in de praktijk
Auteurs
D.D. Hesselink
J.J. Vos
D. van den Berg
R. Egberink
S.H. van Helden
C.J.M. Doggen
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/s12506-016-0011-y

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 2/2016 Naar de uitgave