Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2019

15-01-2019 | Onderzoeksartikel

Recreatief lachgasgebruik en gezondheidsrisico’s

Auteurs: S. J. Luijk, L. M. Nijkamp

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 1/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding Recentelijk is een toename van recreatief gebruik van lachgas geconstateerd onder diverse groepen jongeren en jongvolwassenen, binnen en buiten het uitgaansleven. Deze bevinding was aanleiding voor een onderzoek naar zelfgerapporteerde positieve effecten en negatieve gezondheidseffecten onder jongeren en jongvolwassenen, en hun risicoperceptie ten aanzien van lachgasgebruik.
Methode In het onderzoek is een combinatie gehanteerd van kwalitatieve (interviews met professionals en verdiepend veldwerk) en kwantitatieve (survey onder lachgasgebruikers in het uitgaansleven) onderzoeksmethoden.
Resultaten De korte roes, het ontspannen gevoel en de spanning zijn positieve effecten van lachgasgebruik. Deze positieve effecten en de laagdrempeligheid van het middel (goedkoop en makkelijk te verkrijgen) zijn belangrijke redenen om lachgas te gebruiken en dragen bij aan een positief en onschuldig imago. Gebruikers ervaren ook negatieve effecten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, wegzakken en/of out gaan, valpartijen en tintelingen van handen en voeten. Er is een verschil in risicoperceptie tussen gebruikers van lachgas. Jongeren die lachgas als een drug zien zijn zich meer bewust van mogelijke negatieve effecten dan jongeren die lachgas niet als drug zien.
Conclusie De verschillen in risicoperceptie en inzichten in de aanbodzijde van de lachgasmarkt bieden belangrijke aanknopingspunten voor (preventie)maatregelen die lachgasgebruik onder jongeren kunnen beperken en verantwoord gebruik kunnen bevorderen.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
1.
go back to reference Nabben T. High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven. Amsterdam: Rozenberg; 2010. Nabben T. High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven. Amsterdam: Rozenberg; 2010.
2.
go back to reference Monshouwer K, Pol P van der, Drost Y, Laar M van. Het grote uitgaansonderzoek 2016. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Monshouwer K, Pol P van der, Drost Y, Laar M van. Het grote uitgaansonderzoek 2016. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
3.
go back to reference Nabben T, Luijk SJ, Korf DJ. Antenne 2017. Trends in alcohol, tabak en drugs onder jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg; 2018. Nabben T, Luijk SJ, Korf DJ. Antenne 2017. Trends in alcohol, tabak en drugs onder jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg; 2018.
4.
go back to reference Dorsselaer S van, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Laar M van, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Dorsselaer S van, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Laar M van, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
5.
go back to reference Verdurmen J, Dorsselaer A van, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16–18 jaar op het MBO en het HBO 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Verdurmen J, Dorsselaer A van, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16–18 jaar op het MBO en het HBO 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
6.
go back to reference Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg; 2017. Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg; 2017.
7.
go back to reference RIVM (NL). Beoordeling gezondheidsrisico’s lachgas (N2O). Bilthoven: RIVM; 2016. RIVM (NL). Beoordeling gezondheidsrisico’s lachgas (N2O). Bilthoven: RIVM; 2016.
8.
go back to reference Niesink R. Lachgas (distikstofoxide): farmacologische en toxicologische aspecten. Verslaving. 2014;10:62–72. CrossRef Niesink R. Lachgas (distikstofoxide): farmacologische en toxicologische aspecten. Verslaving. 2014;10:62–72. CrossRef
9.
go back to reference Kaar SJ, Ferris J, Waldron J, Devaney M, Ramsey J, Winstock AR. Up: the rise of nitrous oxide abuse. An international survey of contemporary nitrous oxide use. J Psychopharmacol (Oxf). 2016;30:395–401. CrossRef Kaar SJ, Ferris J, Waldron J, Devaney M, Ramsey J, Winstock AR. Up: the rise of nitrous oxide abuse. An international survey of contemporary nitrous oxide use. J Psychopharmacol (Oxf). 2016;30:395–401. CrossRef
10.
go back to reference Mulder-Spijkerboer HN, Velzen AG van, Kan AA, Riel A van, Vries I de. Acute vergiftigingen bij mens en dier: NVIC jaaroverzicht 2015. Utrecht: UMC Utrecht; 2016. Mulder-Spijkerboer HN, Velzen AG van, Kan AA, Riel A van, Vries I de. Acute vergiftigingen bij mens en dier: NVIC jaaroverzicht 2015. Utrecht: UMC Utrecht; 2016.
11.
go back to reference Amsterdam J van, Nabben T, Brink W van den. Recreational nitrous oxide use: prevalence and risks. Regul Toxicol Pharmacol. 2015;73:790–6. CrossRefPubMed Amsterdam J van, Nabben T, Brink W van den. Recreational nitrous oxide use: prevalence and risks. Regul Toxicol Pharmacol. 2015;73:790–6. CrossRefPubMed
12.
go back to reference Garkani A, Jaffe RJ, Salva D, et al. Neurologic, psychiatric, and other medical manifestations of nitrous oxide abuse: a systematic review of the case literature. Am J Addict. 2016;25:358–69. CrossRef Garkani A, Jaffe RJ, Salva D, et al. Neurologic, psychiatric, and other medical manifestations of nitrous oxide abuse: a systematic review of the case literature. Am J Addict. 2016;25:358–69. CrossRef
13.
go back to reference Nabben T, Pol P van der, Korf DJ. Roes met een luchtje. Gebruik, gebruikers en markt van lachgas. Amsterdam: Rozenberg; 2017. Nabben T, Pol P van der, Korf DJ. Roes met een luchtje. Gebruik, gebruikers en markt van lachgas. Amsterdam: Rozenberg; 2017.
Metagegevens
Titel
Recreatief lachgasgebruik en gezondheidsrisico’s
Auteurs
S. J. Luijk
L. M. Nijkamp
Publicatiedatum
15-01-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 1/2019
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-018-00166-z