Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2019

10-05-2019

Recht op spelen – het Kinderrechtenverdrag in de praktijk en de stem van het kind

Auteurs: Dr. Louise Berkhout, Drs. Saskia van Hoore

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel staan de auteurs eerst stil bij het Kinderrechtenverdrag. In dat verdrag is onder andere artikel 31 opgenomen, dat kinderen recht geeft op rust, vrije tijd, spel en deelname aan culturele activiteiten.
Dat betekent niet dat dit in de praktijk ook altijd zo toegepast wordt. De steden groeien dicht en kinderen worden overladen met drukke programma’s. In 2013 is bij artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag een General Comment aangenomen dat dieper ingaat op artikel 31. Dat dienen gemeenten ter harte te nemen.
De gemeente Leiden is actief bezig met het recht van kinderen op voldoende en kwalitatief goede speelruimte. De gemeente heeft bijvoorbeeld in een beleidskader zogenaamde speelrichtlijnen opgenomen, die zijn uitgewerkt in een speelplekkenrichtlijn en een speelruimterichtlijn.
Tevens is Leiden koplopergemeente voor de implementatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Voor kinderen in Leiden heeft dit gunstige gevolgen. Zo zijn zij nadrukkelijk betrokken bij de inrichting van een ‘inclusieve speeltuin’, een speeltuin die zo is ingericht dat alle kinderen – met en zonder beperking – samen kunnen spelen in Leiden.
Voetnoten
1
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is in 2010 de campagne ‘Samen Spelen’ begonnen om speeltuinen in heel Nederland toegankelijk te krijgen. De stichting vindt dat kinderen met een handicap het recht hebben om in hun buurt veilig buiten te kunnen spelen, samen met andere kinderen.
 
Literatuur
go back to reference Berkhout, L. (2012). Play and psycho-social health of boys and girls aged four to six. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Berkhout, L. (2012). Play and psycho-social health of boys and girls aged four to six. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Brown, S. L. (2014). Consequences of play deprivation. Scholarpedia, 9(5), 30449.CrossRef Brown, S. L. (2014). Consequences of play deprivation. Scholarpedia, 9(5), 30449.CrossRef
go back to reference Grift, C. van der (1999). Handboek speelruimtebeleid. Utrecht: Jantje Beton. Grift, C. van der (1999). Handboek speelruimtebeleid. Utrecht: Jantje Beton.
go back to reference Hajer, F. (2017). Werk maken van spelen. Oproep voor speelbeleid. Amsterdam: Kind, Spel en Ruimte. Hajer, F. (2017). Werk maken van spelen. Oproep voor speelbeleid. Amsterdam: Kind, Spel en Ruimte.
go back to reference Hoore, S. van, & Brakel, A. van (2017). Beleidskader Spelen en Bewegen. RV17.00.81. Leiden: Gemeente Leiden. Hoore, S. van, & Brakel, A. van (2017). Beleidskader Spelen en Bewegen. RV17.00.81. Leiden: Gemeente Leiden.
go back to reference Pol, P. J. van der (2005). Kracht en macht van spel en verbeelding. Leiden: Universiteit Leiden. Pol, P. J. van der (2005). Kracht en macht van spel en verbeelding. Leiden: Universiteit Leiden.
Metagegevens
Titel
Recht op spelen – het Kinderrechtenverdrag in de praktijk en de stem van het kind
Auteurs
Dr. Louise Berkhout
Drs. Saskia van Hoore
Publicatiedatum
10-05-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00208-9

Andere artikelen Uitgave 3/2019

Jeugdbeleid 3/2019 Naar de uitgave