Skip to main content
main-content
Top

2003 | Boek

Reageren bij ongevallen en bewaken vitale functies

Werkcahier Kwalificatieniveau 3 302 Basiszorg deel 5

Auteurs: Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie: Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
In dit werkcahier staat het leren van een aantal veel gehanteerde observatietechnieken centraal, te weten: het bepalen van lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en bloeddruk. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de zogenaamde eerstehulphandelingen.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast
2 Het meten van de lichaamstemperatuur en het observeren van de hartslag en de ademhaling
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de volgende eindtermen behandeld:
302-07 De afgestudeerde kan de vitale functies van een zorgvrager bewaken.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast
3 Het meten van de bloeddruk
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de volgende eindtermen behandeld:
302-07 De afgestudeerde kan de vitale functies van een zorgvrager bewaken.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast
4 Stoornissen in de vitale functies en reanimeren
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de volgende eindtermen behandeld:
302-07 De afgestudeerde kan de vitale functies van een zorgvrager bewaken.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast
5 Acute hulp bij bloedverlies
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de volgende eindterm behandeld:
302-11 De afgestudeerde kan adequaat reageren bij ongevallen en in onvoorziene situaties.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast
6 Hulp bij diverse wonden en vergiftigingen
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de volgende eindterm behandeld:
302-11 De afgestudeerde kan adequaat reageren bij ongevallen en in onvoorziene situaties.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast
7 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bestaat uit 45 waar/niet-waarvragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de vaardigheden in dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen en ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast
8 Practicum
Samenvatting
Na het doorwerken van de studieactiviteiten van dit werkcahier ben je nu voldoende voorbereid om aan het practicum te kunnen beginnen. In de onderstaande opdrachten is ervan uitgegaan dat je met vier leerlingen bent. De oefenopdrachten kunnen ook in grotere of kleinere groepjes worden uitgevoerd; stem de onderlinge taakverdeling daar dan op af. Het practicum bestaat uit oefenopdrachten en oefenen in een rollenspel. Bij de oefenopdrachten oefen je aan de hand van een aantal opdrachten de vaardigheden totdat je ze beheerst. Deze oefenopdrachten vind je in paragraaf 8.2. De uitvoeringsstandaarden uit de vorige hoofdstukken kun je gebruiken als geheugensteun bij de eerste oefeningen. Richt je aandacht in eerste instantie op de technische aspecten van de handeling. Oefen de vaardigheden in kleine groepjes (drie personen), waarbij je een zorgvrager, een verzorgende en een observator hebt. Zorg ervoor dat een ieder de gelegenheid krijgt de handeling uit te voeren. Laat degene die de rol van observator heeft de tot de handeling behorende observatie- en oefenlijst invullen. Je kunt ook zelf de lijst invullen om je eigen handelen te evalueren. Vergeet niet om op de observatie- en oefenlijst aandachtspunten voor verdere oefening in te vullen.
Sylvia van den Brink, Sonja Gerber, Marja van der Mast
Nawerk
Meer informatie
Titel
Reageren bij ongevallen en bewaken vitale functies
Auteurs
Sylvia van den Brink
Sonja Gerber
Marja van der Mast
Copyright
2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7409-0
Print ISBN
978-90-313-4344-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7409-0