Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2020

13-10-2020 | Debat

Reactie op SOLK bij jongeren: naar een uniforme begripsafbakening?

Auteurs: Drs. Ingeborg Visser, Drs. Veerle Zegers, Drs. Hannah van der Linde, prof dr. Else de Haan

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

In reactie op ons artikel Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten bij jongeren: wat wordt de focus van behandeling? (Visser et al. 2019) dat vorig jaar in dit tijdschrift gepubliceerd is, schrijft Vincent Van den Eynde een verhandeling over de definitie van SOLK, waarin hij het belang van eensluidende definities benadrukt voor zowel research als behandeling (Van den Eynde 2020). Deze opvatting onderschrijven wij helemaal. Hoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, wekt Van den Eynde de indruk dat wij in ons onderzoek een ‘onvoldoende afgelijnde definitie hebben gehanteerd’. Volgens de auteur hebben wij SOLK vastgesteld ‘wanneer “een arts geen medische verklaring [kon] geven voor de aanhoudende lichamelijke klachten of de klachten medisch onvoldoende [kon] verklaren” (pag. 316)’. Dit is echter onjuist. Onze definitie van SOLK is in de inleiding van het artikel gegeven. Voor het includeren van patiënten in ons onderzoek hebben wij de gebruikelijke DSM-5-criteria voor een somatisch-symptoomstoornis gehanteerd. In deze criteria zijn de door Van den Eynde gewenste lijdensdruk en beperkingen in het dagelijks functioneren opgenomen. Interessant is wel dat in de DSM-5-criteria de afwezigheid van een somatische (medische) verklaring voor de klachten niet als criterium wordt genoemd. Terecht wordt bij de beschrijving van de somatisch-symptoomstoornis in de DSM opgemerkt dat het diagnosticeren van een psychische stoornis op grond van de afwezigheid van een verklaring voor lichamelijke klachten onjuist is (APA 2013, pag. 309). In de DSM‑5 wordt de somatisch-symptoomstoornis dan ook gediagnosticeerd op basis van aanwezige (positieve) symptomen, zoals lichamelijke klachten waar de betrokkene onder lijdt én excessieve gedachten, gevoelens en gedragingen die met de lichamelijke klachten samenhangen plus de al eerder genoemde lijdensdruk en beperkingen in het dagelijks functioneren (APA 2014, pag. 267–268). …
Literatuur
go back to reference American Psychiatrich Association (2013). Diagnostic and statistic manual of mental disorders (5e editie). Arlington: American Psychiatric Association. CrossRef American Psychiatrich Association (2013). Diagnostic and statistic manual of mental disorders (5e editie). Arlington: American Psychiatric Association. CrossRef
go back to reference American Psychiatrich Association (2014). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Nederlandse vertaling van Desk reference to the diagnostic criteria from DSM‑5. Amsterdam: Uitgeverij Boom. American Psychiatrich Association (2014). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Nederlandse vertaling van Desk reference to the diagnostic criteria from DSM‑5. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Visser, I. E., Zegers, V. M., Van der Linde, H. L., & De Haan, E. (2019). Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten bij jongeren: wat wordt de focus van behandeling? Kind en Adolescent, 40, 315–329. CrossRef Visser, I. E., Zegers, V. M., Van der Linde, H. L., & De Haan, E. (2019). Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten bij jongeren: wat wordt de focus van behandeling? Kind en Adolescent, 40, 315–329. CrossRef
Metagegevens
Titel
Reactie op SOLK bij jongeren: naar een uniforme begripsafbakening?
Auteurs
Drs. Ingeborg Visser
Drs. Veerle Zegers
Drs. Hannah van der Linde
prof dr. Else de Haan
Publicatiedatum
13-10-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2020
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-020-00247-3