Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Re-integratie

Auteurs : Prof. dr. Lode Godderis, Dr. Miet Vanhegen

Gepubliceerd in: Arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • Re-integratie heeft betrekking op de inspanningen die tot doel hebben cliënten te doen herintreden in betaalde arbeid.
 • Re-integratie omvat alle activiteiten die worden verricht om te bevorderen dat iemand die op het werk uitgevallen is kan terugkeren in het arbeidsproces.
 • Er zijn twee contexten van re-integratie: de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers die nog verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst en de re-integratie van arbeidsongeschikte personen die niet meer verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.
 • Arbeidsorganisaties doen er goed aan om een gericht verzuim- en re-integratiebeleid uit te werken en in het kader daarvan goede afspraken te maken met de arbeidsarts en andere re-integratieprofessionals.
 • De leidinggevenden en de hr-professionals kunnen binnen een arbeidsorganisatie een belangrijke rol vervullen om de kans op re-integratie bij zieke werknemers te vergroten.
 • Er zijn veel bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting of werkbehoud bekend, die praktische handvatten kunnen bieden voor re-integratie-interventies.
 • Uit wetenschappelijk onderzoek is goede informatie af te leiden die voor de keuze van re-integratie-interventies te gebruiken is.
 • Een proactief beleid, waarin tijdig (zonder onnodige vertraging) en op maat werkaanpassingen en re-integratie-interventies worden ingezet, heeft een positief effect op werkhervatting en werkbehoud.
 • Ook de wetgevende context van re-integratie speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de re-integratiekansen.
Voetnoten
1
Art. 31 Arbeidsovereenkomstenwet.
 
2
Voor arbeiders: art. 52 e.v. Arbeidsovereenkomstenwet, voor bedienden: art. 70 e.v. Arbeidsovereenkomstenwet.
 
3
Art. 52 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 71 en 72 Arbeidsovereenkomstenwet; Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis van 26 februari 1979; Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13bis van 26 februari 1979.
 
4
Art. 70 Arbeidsovereenkomstenwet.
 
5
Art. I.4–36 Codex Welzijn op het Werk.
 
6
Hoofdstuk VI van boek I, titel 4, artikelen I.4–72 tot I.4–82.
 
7
14 JULI 1994. – Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 27 augustus 1994 (hierna: ZIV-wet).
 
8
Art. 100, §2 ZIV-wet.
 
9
Art. 23 Arbeidsongevallenwet.
 
Literatuur
go back to reference Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Verzuimvraagstukken zijn te vitaal om uit te besteden. VDO Opleidings- en adviescentrum/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004. Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Verzuimvraagstukken zijn te vitaal om uit te besteden. VDO Opleidings- en adviescentrum/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004.
go back to reference Burgmans A. Patiënt arbeid en recht, naslagwerk voor hulpverleners over wetgeving en wetsuitvoering. Utrecht: Kenniscentrum Arbeid en Psyche; 2004. Burgmans A. Patiënt arbeid en recht, naslagwerk voor hulpverleners over wetgeving en wetsuitvoering. Utrecht: Kenniscentrum Arbeid en Psyche; 2004.
go back to reference Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86(3):499–512.CrossRef Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86(3):499–512.CrossRef
go back to reference Goorts K, Deschenes C, Vandenbroeck S, Rusu D, Du Bois M, Mairiaux Ph, Godderis L. Quickscan assesses risk of long-term sickness absence: a cross-sectional validation study. J Occupation Environ Med. 2019;61(2): e43.CrossRef Goorts K, Deschenes C, Vandenbroeck S, Rusu D, Du Bois M, Mairiaux Ph, Godderis L. Quickscan assesses risk of long-term sickness absence: a cross-sectional validation study. J Occupation Environ Med. 2019;61(2): e43.CrossRef
go back to reference Goorts K, Rusu D, Godderis L. Rapport ‘Quickscan vragenlijst’. 2020. Goorts K, Rusu D, Godderis L. Rapport ‘Quickscan vragenlijst’. 2020.
go back to reference Mairiaux Ph, Donneau A-F, Duchesnes C, Vandenbroeck S, Godderis L. Ontwikkeling van een instrument voor identificatie van de personen met een verhoogde kans op een geslaagde socio-professionele re-integratie. 2015. Mairiaux Ph, Donneau A-F, Duchesnes C, Vandenbroeck S, Godderis L. Ontwikkeling van een instrument voor identificatie van de personen met een verhoogde kans op een geslaagde socio-professionele re-integratie. 2015.
go back to reference Saunders SL, MacEachen E, Nedelec B. Understanding and building upon effort to return to work for people with long-term disability and job loss. Work. 2015;52(1):103–14.CrossRef Saunders SL, MacEachen E, Nedelec B. Understanding and building upon effort to return to work for people with long-term disability and job loss. Work. 2015;52(1):103–14.CrossRef
go back to reference Smulders PGW, Veerman TJ, redactie. Handboek ziekteverzuim – gids voor de bedrijfspraktijk. Delwel uitgeverij; 1990. Smulders PGW, Veerman TJ, redactie. Handboek ziekteverzuim – gids voor de bedrijfspraktijk. Delwel uitgeverij; 1990.
go back to reference Sol CCAM, Glebbeek AC, Edzes AJE, De Bok H, Busschers I, Engelsman JS, Nysten CER. Fit or unfit. Naar expliciete re-integratie theorieën. Universiteit van Amsterdam; 2011. Sol CCAM, Glebbeek AC, Edzes AJE, De Bok H, Busschers I, Engelsman JS, Nysten CER. Fit or unfit. Naar expliciete re-integratie theorieën. Universiteit van Amsterdam; 2011.
go back to reference Vanhegen M. Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht. Uitgeverij die Keure; 2017. Vanhegen M. Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht. Uitgeverij die Keure; 2017.
go back to reference Vanhegen M. De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt. Een arbeidsrechtelijk onderzoek [Niet gepubliceerde doctoraatsproefschrift]. KU Leuven; 2020. Vanhegen M. De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt. Een arbeidsrechtelijk onderzoek [Niet gepubliceerde doctoraatsproefschrift]. KU Leuven; 2020.
go back to reference Vogel N, Schandelmaier S, Zumbrunn T, Ebrahim S, De Boer WE, Busse JW, Kunz R. Return-to-work coordination programmes for improving return to work in workers on sick leave. 2017. Vogel N, Schandelmaier S, Zumbrunn T, Ebrahim S, De Boer WE, Busse JW, Kunz R. Return-to-work coordination programmes for improving return to work in workers on sick leave. 2017.
go back to reference Vooijs M, Van der Heide L, Leensen M, Hoving J, Wind H, Frings-Dresen M. Richtlijn chronisch zieken en werk. Amsterdam: Coronel instituut AMC; 2016. Vooijs M, Van der Heide L, Leensen M, Hoving J, Wind H, Frings-Dresen M. Richtlijn chronisch zieken en werk. Amsterdam: Coronel instituut AMC; 2016.
Metagegevens
Titel
Re-integratie
Auteurs
Prof. dr. Lode Godderis
Dr. Miet Vanhegen
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2837-6_7