Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Re-integratie

Auteurs: Dr. Harald Miedema, Dr. Josephine Engels, Dr. Shirley Oomens

Gepubliceerd in: Handboek arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • Re-integratie heeft betrekking op de inspanningen, die tot doel hebben cliënten te doen herintreden in betaalde arbeid.
 • Re-integratie omvat alle activiteiten die worden verricht om te bevorderen dat iemand die uitgevallen is uit het werk weer terug kan keren in het arbeidsproces.
 • Er zijn vier contexten van re-integratie: eerstespoor, tweedespoor en derdespoor re-integratie en re-integratie vanuit de Ziektewet.
 • Mede onder invloed van veranderingen in wetgeving en in de begeleiding van werkenden is in de afgelopen decennia zowel het algehele verzuimpercentage als het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanzienlijk afgenomen.
 • Arbeidsorganisaties doen er goed aan om een gericht verzuim- en re-integratiebeleid uit te werken en in het kader daarvan goede afspraken te maken met de bedrijfsarts, andere kerndeskundigen, arboprofessionals en re-integratieprofessionals.
 • Arbocuratieve samenwerking is nog steeds onderontwikkeld, maar blijft van groot belang voor het bevorderen van de arbeidsparticipatie van werkenden met een chronische aandoening of ziekte.
 • De leidinggevenden en de HRM-professionals kunnen binnen een arbeidsorganisatie een belangrijke rol vervullen om de kans op re-integratie bij zieke werknemers te vergroten.
 • Er zijn veel bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting of werkbehoud bekend, die praktische handvatten kunnen bieden voor re-integratie-interventies.
 • Uit wetenschappelijk onderzoek is goede informatie af te leiden die voor de keuze van re-integratie-interventies te gebruiken is.
 • Een proactief beleid, waarin tijdig (zonder onnodige vertraging) en op maat werkaanpassingen en re-integratie-interventies kunnen worden ingezet, heeft een positief effect op werkhervatting en werkbehoud.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL - Handboek Arbeid & Gezondheid

BSL Academy Oefentherapie HvA 2018 - 2019

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.


Toon meer producten
Voetnoten
1
Deze teksten zijn verweven door het gehele hoofdstuk. Er wordt niet steeds opnieuw naar verwezen.
 
2
In de Arbowet zijn 4 kerndeskundigen benoemd die de werkgever ondersteunen bij de verschillende kerntaken rond preventie, arbeidsomstandigheden en verzuim. De kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiekundige.
 
3
De Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) is in het kader van de Arbowet aangewezen als beheerstichting voor de ‘Regeling Certificatie Arbodiensten’. De certificatie-eisen worden vastgelegd in een certificatieschema. De meeste gecertificeerde arbodiensten zijn externe arbodiensten, ofwel onafhankelijke arbodienstverleners. Interne arbodiensten zijn gecertificeerde arbodiensten die deel uit maken van een (veelal grote) organisatie.
 
4
artikel 7:658a lid 4 BW.
 
Literatuur
go back to reference Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Verzuimvraagstukken zijn te vitaal om uit te besteden. Nijmegen: VDO Opleidings- en adviescentrum/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004. Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Verzuimvraagstukken zijn te vitaal om uit te besteden. Nijmegen: VDO Opleidings- en adviescentrum/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004.
go back to reference Bramsen I, Spaan I, Miedema H. Bevordering van dialooggestuurde re-integratie. Een onderzoek bij mensen met post-whiplash syndroom, ME/CVS en prikkelbare darm syndroom. Aan de Slag. Tijdschrift over re-integratie en Participatie 2013;13(1/2):30–2. Bramsen I, Spaan I, Miedema H. Bevordering van dialooggestuurde re-integratie. Een onderzoek bij mensen met post-whiplash syndroom, ME/CVS en prikkelbare darm syndroom. Aan de Slag. Tijdschrift over re-integratie en Participatie 2013;13(1/2):30–2.
go back to reference Briand C, Durand M-J, St-Arnaud L, Corbière M. Work and mental health: learning from return-to-work rehabilitation programs designed for workers with musculoskeletal disorders. Int J Law & Psychiatry 2007;30(4/5):444–57. CrossRef Briand C, Durand M-J, St-Arnaud L, Corbière M. Work and mental health: learning from return-to-work rehabilitation programs designed for workers with musculoskeletal disorders. Int J Law & Psychiatry 2007;30(4/5):444–57. CrossRef
go back to reference Burgmans A. Patiënt arbeid en recht, naslagwerk voor hulpverleners over wetgeving en wetsuitvoering. Utrecht: Kenniscentrum Arbeid en Psyche; 2004. Burgmans A. Patiënt arbeid en recht, naslagwerk voor hulpverleners over wetgeving en wetsuitvoering. Utrecht: Kenniscentrum Arbeid en Psyche; 2004.
go back to reference Coutu M, Baril R, Durand M, Côté D, Cadieux G. Clinician-patient agreement about the work disability problem of patients having persistent pain: why it matters. J Occup Rehabil. 2013;23(1):82–92. CrossRef Coutu M, Baril R, Durand M, Côté D, Cadieux G. Clinician-patient agreement about the work disability problem of patients having persistent pain: why it matters. J Occup Rehabil. 2013;23(1):82–92. CrossRef
go back to reference Dekkers-Sánchez PM, Wind H, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. What promotes sustained return to work of employees on long-term sick leave? Perspectives of vocational rehabilitation professionals. Sc J Work Environ Health 2011;37(6):481–93. CrossRef Dekkers-Sánchez PM, Wind H, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. What promotes sustained return to work of employees on long-term sick leave? Perspectives of vocational rehabilitation professionals. Sc J Work Environ Health 2011;37(6):481–93. CrossRef
go back to reference Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86(3):499–512. CrossRef Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86(3):499–512. CrossRef
go back to reference Duijn M van, Miedema H, Elders L, Burdorf A. Barriers for early return-to-work of workers with musculoskeletal disorders according to occupational health physicians and human resource managers. J Occup Rehabil. 2004;14(1):31–41. CrossRef Duijn M van, Miedema H, Elders L, Burdorf A. Barriers for early return-to-work of workers with musculoskeletal disorders according to occupational health physicians and human resource managers. J Occup Rehabil. 2004;14(1):31–41. CrossRef
go back to reference Durand MJ, Corbière M, Coutu MF, Reinharz D, Albert V. A review of best work-absence management and return-to-work practices for workers with musculoskeletal or common mental disorders. Work 2014;48(4):579–89. PubMedPubMedCentral Durand MJ, Corbière M, Coutu MF, Reinharz D, Albert V. A review of best work-absence management and return-to-work practices for workers with musculoskeletal or common mental disorders. Work 2014;48(4):579–89. PubMedPubMedCentral
go back to reference Faber KA. Re-integratie volgens plan. Een onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van het gebruik van het instrument trajectplan bij re-integratie (dissertatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers; 2009. Faber KA. Re-integratie volgens plan. Een onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van het gebruik van het instrument trajectplan bij re-integratie (dissertatie). Den Haag: Boom Juridische uitgevers; 2009.
go back to reference Hesselius P. Does sickness absence increase the risk of unemployment? J Socio-Economics. 2007;36(2):288–310. CrossRef Hesselius P. Does sickness absence increase the risk of unemployment? J Socio-Economics. 2007;36(2):288–310. CrossRef
go back to reference Huysmans M, Schaafsma F, Viester L, Anema H. Multidisciplinaire leidraad participatieve aanpak op de werkplek. Amsterdam: EMGO Instituut en afdeling Sociale Geneeskunde VUMC; 2016. Huysmans M, Schaafsma F, Viester L, Anema H. Multidisciplinaire leidraad participatieve aanpak op de werkplek. Amsterdam: EMGO Instituut en afdeling Sociale Geneeskunde VUMC; 2016.
go back to reference Klein Hesselink J, Kraan K, Venema A, Bossche S van den. Ziekteverzuim in Nederland in 2012. Hoofddorp: TNO; 2014. Klein Hesselink J, Kraan K, Venema A, Bossche S van den. Ziekteverzuim in Nederland in 2012. Hoofddorp: TNO; 2014.
go back to reference Lemieux P, Durand M, Hong Q. Supervisors’ perception of the factors influencing the return to work of workers with common mental disorders. J Occup Rehabil. 2011;21(3):293–303. CrossRef Lemieux P, Durand M, Hong Q. Supervisors’ perception of the factors influencing the return to work of workers with common mental disorders. J Occup Rehabil. 2011;21(3):293–303. CrossRef
go back to reference Miedema HS, Engels JA. Zorgbasics werkhervatting en re-integratie. Den Haag: Boom-Lemma; 2015. Miedema HS, Engels JA. Zorgbasics werkhervatting en re-integratie. Den Haag: Boom-Lemma; 2015.
go back to reference Saunders SL, MacEachen E, Nedelec B. Understanding and building upon effort to return to work for people with long-term disability and job loss. Work 2015;52(1):103–14. CrossRef Saunders SL, MacEachen E, Nedelec B. Understanding and building upon effort to return to work for people with long-term disability and job loss. Work 2015;52(1):103–14. CrossRef
go back to reference Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. J Organiz Behav. 2004;25:293–315. CrossRef Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. J Organiz Behav. 2004;25:293–315. CrossRef
go back to reference Smulders PGW, Veerman TJ, redactie. Handboek ziekteverzuim – gids voor de bedrijfspraktijk. Den Haag: Delwel uitgeverij; 1990. Smulders PGW, Veerman TJ, redactie. Handboek ziekteverzuim – gids voor de bedrijfspraktijk. Den Haag: Delwel uitgeverij; 1990.
go back to reference Sol CCAM, Glebbeek AC, Edzes AJE, Bok H de, Busschers I, Engelsman JS, Nysten CER. Fit or unfit. Naar expliciete re-intetgratie theorieën. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2011. Sol CCAM, Glebbeek AC, Edzes AJE, Bok H de, Busschers I, Engelsman JS, Nysten CER. Fit or unfit. Naar expliciete re-intetgratie theorieën. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2011.
go back to reference Toye F, Seers K, Allcock N, Briggs M, Carr E, Barker K. A synthesis of qualitative research exploring the barriers to staying in work with chronic musculoskeletal pain. Disabil Rehabil. 2016;38(6):566–72. CrossRef Toye F, Seers K, Allcock N, Briggs M, Carr E, Barker K. A synthesis of qualitative research exploring the barriers to staying in work with chronic musculoskeletal pain. Disabil Rehabil. 2016;38(6):566–72. CrossRef
go back to reference Versantvoort M, Echtelt P van. Belemmerd aan het werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012. Versantvoort M, Echtelt P van. Belemmerd aan het werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2012.
go back to reference Versantvoort M, Echtelt P van. Beperkt in functie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016. Versantvoort M, Echtelt P van. Beperkt in functie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.
go back to reference Vooijs M, Heide I van der, Leensen M, Hoving J, Wind H, Frings-Dresen M. Richtlijn chronisch zieken en werk. Amsterdam: Coronel instituut AMC; 2016. Vooijs M, Heide I van der, Leensen M, Hoving J, Wind H, Frings-Dresen M. Richtlijn chronisch zieken en werk. Amsterdam: Coronel instituut AMC; 2016.
go back to reference Wagener MN, Opstal SEM van, Miedema HS, Brandjes DPM, Dahmen R, Van Gorp ECM, Roelofs PDDM. Employment-related concerns of HIV-positive people in the netherlands: input for a multidisciplinary guideline. J Occup Rehabil. 2014;24(4):790–7. CrossRef Wagener MN, Opstal SEM van, Miedema HS, Brandjes DPM, Dahmen R, Van Gorp ECM, Roelofs PDDM. Employment-related concerns of HIV-positive people in the netherlands: input for a multidisciplinary guideline. J Occup Rehabil. 2014;24(4):790–7. CrossRef
go back to reference Waverijn G, Rijken M. Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking. Utrecht: NIVEL; 2014. Waverijn G, Rijken M. Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking. Utrecht: NIVEL; 2014.
Metagegevens
Titel
Re-integratie
Auteurs
Dr. Harald Miedema
Dr. Josephine Engels
Dr. Shirley Oomens
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2241-1_7