Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 9/2014

01-11-2014 | Historie

Ramazzini en de Ziekten der Geleerden

Auteur: Drs. Jurjen Breedijk

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 9/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bernardino Ramazzini (1633-1714) besteedt in zijn verhandeling De morbis artificum diatriba (1700/1713) uitgebreid aandacht aan de ziekten van kunstenaars, ambachtslieden en handwerkers.
Literatuur
1.
go back to reference Ramazzini B. De morbis artificum diatriba. Mutinæ: Antonii Capponi, 1700. Ramazzini B. De morbis artificum diatriba. Mutinæ: Antonii Capponi, 1700.
2.
go back to reference Lesky E. Van Swieten’s hypochondriasis. On occupational diseases of scholars and music therapy. Clio Med 1973; 8(3): 171–90.PubMed Lesky E. Van Swieten’s hypochondriasis. On occupational diseases of scholars and music therapy. Clio Med 1973; 8(3): 171–90.PubMed
3.
go back to reference Lieburg van MJ, Landwehr JH (red.). Kortstondige spreuken wegens de ziektens door Herman Boerhaave. Alphen aan den Rijn: Stafleu, 1979. Lieburg van MJ, Landwehr JH (red.). Kortstondige spreuken wegens de ziektens door Herman Boerhaave. Alphen aan den Rijn: Stafleu, 1979.
4.
go back to reference Lesky E. Arbeitsmedizin im 18. Jahrhundert. Wien, 1956. Lesky E. Arbeitsmedizin im 18. Jahrhundert. Wien, 1956.
5.
go back to reference Bilderwijk W. De ziekten der geleerden. Amsterdam en ‘s Gravenhage: Johannes Allart en gebr. Van Cleef, 1807: 216. Bilderwijk W. De ziekten der geleerden. Amsterdam en ‘s Gravenhage: Johannes Allart en gebr. Van Cleef, 1807: 216.
6.
go back to reference Doninck van A. Bilderdijk en de geneeskunde, de ziekte der geleerden. Ned Tijdschr Geneeskd 1931; 75II18: 2364. Doninck van A. Bilderdijk en de geneeskunde, de ziekte der geleerden. Ned Tijdschr Geneeskd 1931; 75II18: 2364.
7.
go back to reference Lieburg van MJ. De ziekte der geleerden. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de melancholie en hypochondrie. Rotterdam: Pharmad Publishing, 1989. Lieburg van MJ. De ziekte der geleerden. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de melancholie en hypochondrie. Rotterdam: Pharmad Publishing, 1989.
8.
go back to reference Anoniem. Historisse natuur- en genees-kundige verhandeling van de ziekten der konstenaars, ambagtslieden en handwerkers. Mitzgaders der geletterde, waar by gevoegt is De onderhouding der gesondheid van de nonnen die in kloosters leven. Leyden: Joh. Arnold. Langerak, 1724: 345–346. Anoniem. Historisse natuur- en genees-kundige verhandeling van de ziekten der konstenaars, ambagtslieden en handwerkers. Mitzgaders der geletterde, waar by gevoegt is De onderhouding der gesondheid van de nonnen die in kloosters leven. Leyden: Joh. Arnold. Langerak, 1724: 345–346.
Metagegevens
Titel
Ramazzini en de Ziekten der Geleerden
Auteur
Drs. Jurjen Breedijk
Publicatiedatum
01-11-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 9/2014
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-014-0186-3

Andere artikelen Uitgave 9/2014

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 9/2014 Naar de uitgave