Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2008

01-08-2008 | Artikel

Radiofrequente ablatiebehandeling van de oudere patiënte met een mammacarcinoom

Auteurs: Drs. B. G. Looij, D. L. Kreb, K. Bosscha, M. F. Ernst, G. J. Jager, M. J. C. M. Rutten

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het mammacarcinoom is een belangrijk gezondheidsprobleem in de in omvang toenemende geriatrische populatie. De behandeling van deze fragiele groep patiënten is een uitdaging voor de behandelend arts. Enerzijds geeft onderbehandeling aanleiding tot een hogere incidentie van recidief tumoren alsook tumorgerelateerde mortaliteit. Anderzijds leidt overbehandeling tot iatrogene morbiditeit en mortaliteit. Minimaal invasieve behandelingstechnieken worden in toenemende mate in de literatuur beschreven en bieden nieuwe therapeutische mogelijkheden voor patiënten die niet voor conventionele chirurgie in aanmerking komen. Bij diverse minimaal invasieve tumor ablatie technieken wordt een maligne laesie onder controle van de beeldvormende technieken selectief behandeld met een minimale schade aan het omliggende weefsel en een goede lokale tumorcontrole. De procedure kan plaatsvinden onder lokale anesthesie. Radiofrequente ablatie lijkt een effectieve en veilige methode in de behandeling van oudere, inoperabele patiënten met kleinere (< 3 cm) mamma tumoren.
Literatuur
1.
go back to reference Koningin Wilhelmina Fonds, Nederlandse Kankerbestrijding, cijfers per kankersoort. Koningin Wilhelmina Fonds, Nederlandse Kankerbestrijding, cijfers per kankersoort.
2.
go back to reference Bouchardy C, Rapiti E, Fioretta G et al. Undertreatment strongly decreases prognosis of breast cancer in elderly women. J Clin Oncol 2003; 21 (19): 3580-87 Bouchardy C, Rapiti E, Fioretta G et al. Undertreatment strongly decreases prognosis of breast cancer in elderly women. J Clin Oncol 2003; 21 (19): 3580-87
3.
go back to reference Bernardi D, Errante D, Galligioni E et al. Treatment of breast cancer in older women. Acta Oncol 2007; sept 26: 1-13 Bernardi D, Errante D, Galligioni E et al. Treatment of breast cancer in older women. Acta Oncol 2007; sept 26: 1-13
4.
go back to reference Wildiers H, Kunkler I, Biganzoli L et al. Management of breast cancer in elderly individuals: recommendations of the International Society of Geriatric Oncology. Lancet Oncol 2007; 8(12): 1101-15 Wildiers H, Kunkler I, Biganzoli L et al. Management of breast cancer in elderly individuals: recommendations of the International Society of Geriatric Oncology. Lancet Oncol 2007; 8(12): 1101-15
5.
go back to reference Downey L, Livinston R, Stopeck A. Diagnosing and treating breast cancer in elderly women: a call for improved understanding. JAGS 2007; 55 (10):1636-1644 Downey L, Livinston R, Stopeck A. Diagnosing and treating breast cancer in elderly women: a call for improved understanding. JAGS 2007; 55 (10):1636-1644
6.
go back to reference Richtlijn Behandeling Mammacarcinoom - versie 2006, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en Vereniging van Integrale Kankercentra Richtlijn Behandeling Mammacarcinoom - versie 2006, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en Vereniging van Integrale Kankercentra
7.
go back to reference Fennessy M, Bates T, MacRae K, Riley D, Houghton J, Baum M. Late follow-up of a randomized trial of surgery plus tamoxifen versus tamoxifen alone in women aged over 70 years with operable breast cancer. Br J Surg 2004; 91:699-704 Fennessy M, Bates T, MacRae K, Riley D, Houghton J, Baum M. Late follow-up of a randomized trial of surgery plus tamoxifen versus tamoxifen alone in women aged over 70 years with operable breast cancer. Br J Surg 2004; 91:699-704
8.
go back to reference Pierga JY, Girre V Laurence V et al. Characteristics and outcome of 1755 operable breast cancers in women over 70 years of age. Breast 2004 ;13(5): 369-75. Pierga JY, Girre V Laurence V et al. Characteristics and outcome of 1755 operable breast cancers in women over 70 years of age. Breast 2004 ;13(5): 369-75.
9.
go back to reference Gennari R, Curigliano G, Rotmensz, N et al. Breast carcinoma in elderly women: features of disease presentation, choice of local and systemic treatments compared with younger postmenopasual patients. Cancer 2004; 101 (6): 1302-10. Gennari R, Curigliano G, Rotmensz, N et al. Breast carcinoma in elderly women: features of disease presentation, choice of local and systemic treatments compared with younger postmenopasual patients. Cancer 2004; 101 (6): 1302-10.
10.
go back to reference Giordano, SH, Hortobagyi, GN, Kau SW, Theriault RL, Bondy ML. Breast cancer treatment guidelines in older women. J Clin Oncol 2005; 23 (4): 783-91 Giordano, SH, Hortobagyi, GN, Kau SW, Theriault RL, Bondy ML. Breast cancer treatment guidelines in older women. J Clin Oncol 2005; 23 (4): 783-91
11.
go back to reference Enger SM, Thwin SS, Buist DS et al. Breast cancer treatment of older women in integrated health care setting. J Clin Oncol 2006; 24 (27): 4377-83 Enger SM, Thwin SS, Buist DS et al. Breast cancer treatment of older women in integrated health care setting. J Clin Oncol 2006; 24 (27): 4377-83
12.
go back to reference Bergman L, Kluck, HM, van Leeuwen FE, et al. The influence of age on treatment choice and survival of elderly breast cancer patients in south-eastern Netherlands: a population-based study. Eur J Cancer 1992; 28A: 1475-80 Bergman L, Kluck, HM, van Leeuwen FE, et al. The influence of age on treatment choice and survival of elderly breast cancer patients in south-eastern Netherlands: a population-based study. Eur J Cancer 1992; 28A: 1475-80
13.
go back to reference Yancik R, Ries LG, Yates JW. Breast cancer in aging women. A population-based study of contrasts in stage, surgery, and survival. Cancer 1989; 63 (5): 976-981 Yancik R, Ries LG, Yates JW. Breast cancer in aging women. A population-based study of contrasts in stage, surgery, and survival. Cancer 1989; 63 (5): 976-981
14.
go back to reference Carlson GW. Total mastectomy under local anesthesia: the tumescent technique. Breast J 2005 ; 11: 100-2 Carlson GW. Total mastectomy under local anesthesia: the tumescent technique. Breast J 2005 ; 11: 100-2
15.
go back to reference Akhtar SS, Allan SG, Rodger A, et al. A 10-year experience of tamoxifen as primary treatment of breast cancer in 100 elderly and frail patientd . Eur J Surg Oncol 1991; 17 (1): 30-35 Akhtar SS, Allan SG, Rodger A, et al. A 10-year experience of tamoxifen as primary treatment of breast cancer in 100 elderly and frail patientd . Eur J Surg Oncol 1991; 17 (1): 30-35
16.
go back to reference Ciatto S, Cirillo A, Confortini M, Cardillo Cde L. Tamoxifen as primary treatment of breast cancer in elderly patients. Neoplasma 1996; 43 (1): 43-45 Ciatto S, Cirillo A, Confortini M, Cardillo Cde L. Tamoxifen as primary treatment of breast cancer in elderly patients. Neoplasma 1996; 43 (1): 43-45
17.
go back to reference Mustacchi G, Ceccherini R, Milani S et al. Tamoxifen alone versus adjuvant tamoxifen for operable breast cancer of the elderly: long-term results of the phase III randomized controlled multicenter GRETA trial. Ann Oncol 2003; 14 (3): 414-20 Mustacchi G, Ceccherini R, Milani S et al. Tamoxifen alone versus adjuvant tamoxifen for operable breast cancer of the elderly: long-term results of the phase III randomized controlled multicenter GRETA trial. Ann Oncol 2003; 14 (3): 414-20
18.
go back to reference Horobin JM, Preece PE, Dewar JA, Wood RA, Cuschieri A. Long-term follow-up of elderly patients with locoregional breast cancer treated with tamoxifen only. Br J Surg 1991; 78 (2): 213-17 Horobin JM, Preece PE, Dewar JA, Wood RA, Cuschieri A. Long-term follow-up of elderly patients with locoregional breast cancer treated with tamoxifen only. Br J Surg 1991; 78 (2): 213-17
19.
go back to reference Gazet JC, Ford HT, Coombes RC et al. Prospective randomized trial of tamoxifen vs surgery in elderly patients with breast cancer. Eur J Surg Oncol 1994; 20 (3): 207-14 Gazet JC, Ford HT, Coombes RC et al. Prospective randomized trial of tamoxifen vs surgery in elderly patients with breast cancer. Eur J Surg Oncol 1994; 20 (3): 207-14
20.
go back to reference Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) : Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials. Lancet 2005; 365:1687-1717 Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) : Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials. Lancet 2005; 365:1687-1717
21.
go back to reference Smith BD, Hafty BG, Hurria A, Buchholz TA, Gross CP. Postmastectomy radiation and survival in older women with breast cancer. J Clin Oncol 2006; 24:4901-7 Smith BD, Hafty BG, Hurria A, Buchholz TA, Gross CP. Postmastectomy radiation and survival in older women with breast cancer. J Clin Oncol 2006; 24:4901-7
22.
go back to reference Beland M, Mueller PR, Gervais DA. Thermal ablation in interventional oncology. Semin Roentgenol. 2007;42(3): 175-190 Beland M, Mueller PR, Gervais DA. Thermal ablation in interventional oncology. Semin Roentgenol. 2007;42(3): 175-190
23.
go back to reference Fornage BD, Sneige N, Ross MI et al. Small (< or = 2-cm) breast cancer treated with US-guided radiofrequency ablation: feasibility study. Radiology 2004; 231(1):215-24. Fornage BD, Sneige N, Ross MI et al. Small (< or = 2-cm) breast cancer treated with US-guided radiofrequency ablation: feasibility study. Radiology 2004; 231(1):215-24.
24.
go back to reference Hayashi AH, Silver SF, van der Westhuizen NG et al. Treatment of invasive breast carcinoma with ultrasound-guided radiofrequency ablation. Am J Surg 2003;185(5): 429-35 Hayashi AH, Silver SF, van der Westhuizen NG et al. Treatment of invasive breast carcinoma with ultrasound-guided radiofrequency ablation. Am J Surg 2003;185(5): 429-35
25.
go back to reference Burak WE, Agnese DM, Povoski SP et al. Radiofrequency ablation of invasive breast carcinoma followed by delayed surgical excision. Cancer 2003; 98(7):1369-76 Burak WE, Agnese DM, Povoski SP et al. Radiofrequency ablation of invasive breast carcinoma followed by delayed surgical excision. Cancer 2003; 98(7):1369-76
26.
go back to reference Van der Ploeg IM, van Esser S, van de Bosch MA et al. Radiofrequency ablation for breast cancer: a review of the literature. Eur J Surg Oncol. 2007;33(6):673-7. Van der Ploeg IM, van Esser S, van de Bosch MA et al. Radiofrequency ablation for breast cancer: a review of the literature. Eur J Surg Oncol. 2007;33(6):673-7.
27.
go back to reference Marcy PY, Magne N, Castadot P, Bailet C, Namer M. Ultrasound-guided percutaneous radiofrequency ablation in elderly breast cancer patients: preliminary institutional experience. Br J Radiol. 2006; 80(952): 267-73 Marcy PY, Magne N, Castadot P, Bailet C, Namer M. Ultrasound-guided percutaneous radiofrequency ablation in elderly breast cancer patients: preliminary institutional experience. Br J Radiol. 2006; 80(952): 267-73
28.
go back to reference Susini T, Nori J, Olivieri S et al. Radiofrequency ablation for minimally invasive treatment of breast carcinoma. A pilot study in elderly inoperable patients. Gynecol Oncol. 2006; 104(2): 304-10 Susini T, Nori J, Olivieri S et al. Radiofrequency ablation for minimally invasive treatment of breast carcinoma. A pilot study in elderly inoperable patients. Gynecol Oncol. 2006; 104(2): 304-10
29.
go back to reference Jefrey SS, Birdwell RL, Ikeda DM et al. Radiofrequency ablation of breast cancer: first report of an emerging technology. Arch Surg 1999; 134(10):1064-8. Jefrey SS, Birdwell RL, Ikeda DM et al. Radiofrequency ablation of breast cancer: first report of an emerging technology. Arch Surg 1999; 134(10):1064-8.
Metagegevens
Titel
Radiofrequente ablatiebehandeling van de oudere patiënte met een mammacarcinoom
Auteurs
Drs. B. G. Looij
D. L. Kreb
K. Bosscha
M. F. Ernst
G. J. Jager
M. J. C. M. Rutten
Publicatiedatum
01-08-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2008
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078143

Andere artikelen Uitgave 4/2008

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2008 Naar de uitgave

Brieven

Brieven

Congresagenda

Congresagenda

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Boekbespreking

Boekbespreking