Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Radiofarmacie

Auteurs : Dr. Jeroen Hendrikx, Dr. Hendrikus H. Boersma

Gepubliceerd in: Nucleaire geneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De nucleaire geneeskunde is een vakgebied waarbij geneeskunde, fysica en farmacie nauw betrokken zijn. Een essentieel onderdeel van de nucleaire geneeskunde is het radiofarmacon. Dit is een radioactief geneesmiddel voor diagnostiek of therapie. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is voor een radiofarmacon. Vervolgens wordt algemeen belicht hoe vanuit een radionuclide een radiofarmacon geproduceerd wordt, waarna wordt besproken hoe het radiofarmacon zich in het lichaam gedraagt. Tot slot richt het hoofdstuk zich op de processen rondom de radiofarmaconbereiding en het voor toediening gereed maken van een patiëntdosering. Hiermee geeft het hoofdstuk een totaalbeeld van de aspecten die onderdeel zijn van de radiofarmacie.
Literatuur
go back to reference Elsinga P, Todde S, Penuelas I, Meyer G, Farstad B, Faivre-Chauvet A, et al. Guidance on current good radiopharmac practice (cGRPP) for the small-scale preparation of Radiopharmaceuticals. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010;37(5):1049–62. Elsinga P, Todde S, Penuelas I, Meyer G, Farstad B, Faivre-Chauvet A, et al. Guidance on current good radiopharmac practice (cGRPP) for the small-scale preparation of Radiopharmaceuticals. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010;37(5):1049–62.
go back to reference Good manufacturing practice ziekenhuisfarmacie (GMP-Z). Den Haag: KNMP/NVZA, 1996–2013. Updates via https://nvza.nl/ > Thema’s > Bereidingen, geraadpleegd november 2021. Good manufacturing practice ziekenhuisfarmacie (GMP-Z). Den Haag: KNMP/NVZA, 1996–2013. Updates via https://​nvza.​nl/​ > Thema’s > Bereidingen, geraadpleegd november 2021.
go back to reference Good RadioPharmacy Practice (GRPP), European Association of Nuclear Medicine (EANM) 2010. Updates via www.EANM.org. Geraadpleegd november 2021. Good RadioPharmacy Practice (GRPP), European Association of Nuclear Medicine (EANM) 2010. Updates via www.​EANM.​org. Geraadpleegd november 2021.
go back to reference Hoofdinspectie Milieuhygiëne. Richtlijn radionuclidenlaboratoria. Publicatie 94-02. Den Haag: Ministeries van VROM, SZW en VWS; 1994. Hoofdinspectie Milieuhygiëne. Richtlijn radionuclidenlaboratoria. Publicatie 94-02. Den Haag: Ministeries van VROM, SZW en VWS; 1994.
go back to reference Inspectie voor de gezondheidszorg, Arbeidsinspectie en VROM-inspectie. Nucleaire geneeskunde nog niet op orde: Rapportage over de gezamenlijke inspecties in het kader van het project samenwerkende rijksinspecties. Den Haag: IGZ; 2008. Inspectie voor de gezondheidszorg, Arbeidsinspectie en VROM-inspectie. Nucleaire geneeskunde nog niet op orde: Rapportage over de gezamenlijke inspecties in het kader van het project samenwerkende rijksinspecties. Den Haag: IGZ; 2008.
go back to reference Inspectie voor de gezondheidszorg. Kwaliteitswaarborging afdelingen nucleaire geneeskunde verbetert langzaam. Den Haag: IGZ; 2005. Inspectie voor de gezondheidszorg. Kwaliteitswaarborging afdelingen nucleaire geneeskunde verbetert langzaam. Den Haag: IGZ; 2005.
go back to reference Inspectie voor de gezondheidszorg. Kwaliteitswaarborgen afdelingen nucleaire geneeskunde voor verbetering vatbaar. Den Haag: IGZ; 2002. Inspectie voor de gezondheidszorg. Kwaliteitswaarborgen afdelingen nucleaire geneeskunde voor verbetering vatbaar. Den Haag: IGZ; 2002.
go back to reference Procedure Guidelines Nuclear Medicine NVNG. 1st edition. Neer: Kloosterhof Neer BV; 2018. Procedure Guidelines Nuclear Medicine NVNG. 1st edition. Neer: Kloosterhof Neer BV; 2018.
go back to reference Robbins PJ. Chromatography of technetium-99m radiopharmaceuticals: a practical guide. New York: Society of Nuclear Medicine; 1984. Robbins PJ. Chromatography of technetium-99m radiopharmaceuticals: a practical guide. New York: Society of Nuclear Medicine; 1984.
go back to reference Sampson CB, editor. Textbook of radiopharmacy: theory and practice. 3rd ed. New York: Gordon & Breach; 1998. Sampson CB, editor. Textbook of radiopharmacy: theory and practice. 3rd ed. New York: Gordon & Breach; 1998.
Metagegevens
Titel
Radiofarmacie
Auteurs
Dr. Jeroen Hendrikx
Dr. Hendrikus H. Boersma
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2819-2_2