Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2018 | Artikelen | Uitgave 2/2018

Kind en adolescent 2/2018

Psychotische ervaringen bij jeugdigen met een migratieachtergrond: prevalentie, impact en culturele context

Tijdschrift:
Kind en adolescent > Uitgave 2/2018
Auteurs:
Dr. Marcia Adriaanse, Mr. dr. Lieke van Domburgh, Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek, Prof. dr. Ezra Susser, Prof. dr. Theo A. H. Doreleijers, Prof. dr. Wim Veling
Belangrijke opmerkingen
Dit artikel betreft een Nederlandstalige vertaling van een eerder verschenen Engelstalig artikel: Adriaanse, M., Domburgh, L. van, Hoek, H.W., Susser, E., Doreleijers, T.A.H., & Veling, W. (2015). Prevalence, impact and cultural context of psychotic experiences among ethnic minority youth. Psychological Medicine, 45, 637–646.

Samenvatting

Veel etnische minderheidsgroepen hebben een groter risico op het ontwikkelen van een psychotische stoornis. Mogelijk ontstaat dit risico al in de kindertijd. In deze studie is de prevalentie van psychotische ervaringen (PE’n) met veel impact bij jeugdigen met en zonder een migratieachtergrond onderzocht. Ook is de mate van ervaren lijdensdruk (impact) in kaart gebracht en getoetst of eventuele verschillen verklaard konden worden door de culturele context.
De onderzoeksgroep bestond uit 1.545 leerlingen op basisscholen en middelbare scholen in Nederland. Er konden voldoende grote groepen gevormd worden met jeugdigen met een Nederlandse (n = 702), Marokkaans-Nederlandse (n = 400) en Turks-Nederlandse (n = 170) achtergrond. Er werden zelfrapportagevragenlijsten over PE’n, impact en culturele context afgenomen.
De prevalentie van PE’n met veel impact was 3,1 % bij Nederlandse, 9,5 % bij Marokkaans-Nederlandse (oddsratio (OR) = 3,0) en 7,1 % bij Turks-Nederlandse jeugdigen (OR = 2,2). Deze verschillen bleven bestaan wanneer de controlewaan, die ook culturele of religieuze overtuigingen zou kunnen weerspiegelen, niet werd meegenomen in de analyse en wanneer werd gecontroleerd voor een indicator voor culturele context. Bij alle etnische groepen waren PE’n met veel impact geassocieerd met andere psychiatrische symptomen en bekende risicofactoren voor psychotische stoornissen.
Dit onderzoek wijst erop dat het verhoogde risico op psychotische stoornissen bij etnische minderheden in de volwassenheid mogelijk al in de kindertijd te herkennen is. Het aanvullend meten van impact lijkt waardevol te zijn om die jeugdigen te identificeren die een hoog risico lopen op de ontwikkeling van een psychotische of andere psychiatrische stoornis.

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Kind en Adolescent

In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Kind en adolescent 2/2018 Naar de uitgave