Skip to main content
main-content
Top

2009 | Boek

Psychosociale problemen

Auteurs: Dr. N. Cohen de Lara-Kroon, Drs. E.S. van Efferen-Wiersma, Dr. R. Kohnstamm, Prof.dr. L. Goossens, Dr. K. Kouwenhoven, Prof.dr. H.T. van der Molen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie: Kind en Adolescent praktijkreeks

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Psychosociale problemen is een helder en beknopt overzicht van de meest voorkomende psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen - problemen die niet alleen voor de betrokken jeugdigen heel vervelend kunnen zijn maar ook voor hun directe omgeving.Ieder hoofdstuk van Psychosociale problemen is volgens een vast stramien opgezet. De auteurs, allen autoriteit op hun vakgebied, typeren het psychosociale probleem aan de hand van een praktijkvoorbeeld, beschrijven de theoretische achtergronden en mogelijke oorzaken ervan, de diagnostiek, de mogelijkheden voor behandeling, de prognose en preventie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een literatuuroverzicht. In dit deel komen - in volgorde van ernst - de volgende psychosociale problemen aan de orde: blozen, verlegenheid, eenzaamheid, faalangst, (pathologisch) liegen, jaloezie en afgunst. De kernvraag bij ieder hoofdstuk is waar de grens ligt tussen normaal en abnormaal. Daarom wordt er in Psychosociale problemen veel aandacht besteed aan de diagnostiek.Psychosociale problemen is het tweede deel in de reeks Kinderen en Adolescenten. Deze reeks geeft een vrijwel volledig overzicht van de problemen en risicosituaties die zich bij de deze leeftijdsgroep kunnen voordoen. Per deel wordt een bondige en toegankelijke beschrijving gegeven van het onderwerp, gevolgd door de meest actuele kijk op de diagnostische en behandelingsmogelijkheden. Abonnees ontvangen 15% korting op alle delen die in de reeks verschenen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding
Samenvatting
Dit deel van de reeks ‘Kinderen en Adolescenten’ gaat over psychosociale problemen bij kinderen en adolescenten. Daarmee wordt gedoeld op een aantal veel voorkomende problemen die zich in de interactie met leeftijdgenoten, leerkrachten en ouders kunnen voordoen.
H.T. van der Molen
2. Blozen
Samenvatting
Er wordt een klassenfoto gemaakt. De fotograaf zegt: ‘Die lange jongedame achteraan kan beter hier vooraan komen zitten’. Claire is 15 en steekt met haar 1.79 meter boven al haar klasgenoten uit.
R. Kohnstamm
3. Verlegenheid
Samenvatting
Joost is 8 jaar en zit op de basisschool. Hij kan wat betreft zijn leerprestaties behoorlijk goed meekomen, maar hij heeft er eigenlijk geen vriendjes.
H.T. van der Molen
4. Eenzaamheid
Samenvatting
Mark is een jongen van 9 jaar. Hij zit in groep vijf. Hij wordt door de leerkracht verwezen naar de psycholoog nadat is gebleken dat ook Marks moeder zich grote zorgen maakt over het gedrag van haar zoon op school.
L. Goossens
5. Faalangst
Samenvatting
De verschijnselen van faalangst zijn voor veel mensen gemakkelijk te herkennen. Op scholen weten leerlingen de klachten en de daaraan ten grondslag liggende mechanismen vaak feilloos te omschrijven.
N. Cohen de Lara-Kroon, E.S. van Efferen-Wiersma
6. Liegen
Samenvatting
Iedereen weet wat liegen is. Iedereen vindt dat je het eigenlijk niet moet doen, maar iedereen valt wel eens op een leugentje te betrappen. Dat geldt voor onszelf net zo goed als voor onze kinderen
K. Kouwenhoven
7. Jaloezie en afgunst
Samenvatting
In het dagelijks spraakgebruik maken we meestal geen verschil tussen de woorden jaloezie en afgunst. Hooguit klinkt het eerste wat gewoner en wordt het daarom vaker gebruikt.
R. Kohnstamm
Meer informatie
Titel
Psychosociale problemen
Auteurs
Dr. N. Cohen de Lara-Kroon
Drs. E.S. van Efferen-Wiersma
Dr. R. Kohnstamm
Prof.dr. L. Goossens
Dr. K. Kouwenhoven
Prof.dr. H.T. van der Molen
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8041-1
Print ISBN
978-90-313-6047-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8041-1