Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2009 | Artikel | Uitgave 6/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2009

Psychosociale aspecten van gezondheid en zelfredzaamheid bij ouderen: van determinanten naar interventie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 6/2009
Auteur:
G. I. J. M. Kempen
Belangrijke opmerkingen
Hoogleraar Sociale Gerontologie bij de Vakgroep Verpleging en Verzorging, CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Maastricht University
Correspondentie: Prof.dr. G.I.J.M. Kempen, Vakgroep Verpleging en Verzorging, CAPHRI School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), Maastricht University, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Samenvatting

Een centrale vraag binnen de sociale gerontologie betreft hoe het is te verklaren dat sommige ouderen tot op hoge leeftijd – ongeacht de aanwezigheid van ziekte - op een redelijk niveau blijven functioneren, terwijl dit voor andere ouderen niet het geval is. Dit artikel schetst een conceptueel model dat inzicht geeft in de individuele uitwerking van (voornamelijk) chronische gezondheidsproblemen en daardoor aanknopingspunten biedt voor gerichte interventies voor het bevorderen van zelfredzaamheid bij ouderen. Meer specifiek wordt ingegaan op de rol die gevoelens van competentie en controle hierbij spelen. Uit het beschreven onderzoek blijkt dat gevoelens van competentie en controle weliswaar niet overheersend maar wel consistent in positieve zin bijdragen aan zelfredzaamheid en het functioneren van ouderen. Daarmee is een basis gelegd voor de ontwikkeling en evaluatie van psychosociale interventies die beide concepten en zelfredzaamheid in positieve zin kunnen beïnvloeden. Twee van dergelijke interventies worden gepresenteerd: vermindering van angst om te vallen en zelfmanagement bij chronisch hartfalen. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling en de bewijskracht van dergelijke interventies pas in de kinderschoenen staan maar potentie hebben. Een verdere stimulans ervan kan bijdragen aan een meer adequate ouderenzorg omdat deze aansluit bij ouderen zelf en mogelijk de zorgvraag zal verminderen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2009 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congersagenda