Skip to main content
main-content
Top

07-02-2019 | Psychologie | Nieuws

Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling

Sinds 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen.


De zorgstandaard is te vinden via GGZ Standaarden. Patiënten en ouders waren nauw betrokken bij het maken van de standaard. 

De zorgstandaard geeft duidelijke handvatten hoe onderdiagnostiek te voorkomen is, door signalen te herkennen die op ADHD zouden kunnen wijzen én hoe met eenvoudige vragenlijsten op de mogelijkheid van ADHD te screenen is. 

Overdiagnostiek worden bestreden door de diagnose het liefst te stellen op basis van gestructureerde interviews met het kind en met de ouders, en bij voor­keur ook met een andere belangrijke volwassene die het kind kent, zoals de leerkracht.

Medicatie

Wanneer zet je bij ADHD psychotherapie in, wanneer medicijnen en wat kan er nog meer? De zorgstandaard bevat daartoe enkele stroomschema’s wanneer welke behandelvorm in aanmerking komt. Professor Willem Nolen, voorzitter van de werkgroep die de zorgstandaard samenstelde: “De verwachting is dat met deze zorgstandaard het medicatiegebruik waarvan de groei de laatste jaren al was gestopt, verder teruggedrongen kan worden. En als medicatie toch geïndiceerd is, bevat de standaard ook nog eens stroomschema’s over wanneer welke medicatie te gebruiken.

De adviezen en stroomschema’s in de zorgstandaard geven aan of en zo ja wanneer iets werkt. Hiertoe is in samenwerking met de Britse organisatie NICE in ‘meta-analyses’ van de internationale wetenschappelijke literatuur de effectiviteit van alle adviezen onderzocht. De uitkomsten daarvan komen ook beschikbaar.

De zorgstandaard is géén protocol

Centraal staat het begrip matched care: de zorgstandaard biedt de zorgverlener concrete handvatten waarmee deze in samenspraak met patiënt (en naasten) de behandeling individueel vorm kunnen geven.

Bron: Qruxx.com

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

16-01-2019 | Gelezen | Uitgave 1/2019

Een ‘antibreinvisie’ op ADHD


  • ADHD-Vragenlijst (AVL) - De AVL is de eerste Nederlandse vragenlijst waarmee op eenvoudige wijze te achterhalen is óf, en in welke mate, er bij kinderen van 4 t/m 18 jaar sprake is van gedragssymptomen van ADHD. Meer informatie >>
  • Nieuw! Herkennen van ADHD bij volwassenen Meer informatie >> 

Aanbevolen

01-11-2018 | Opinie | Uitgave 5/2018

Kwaliteitsstandaarden als keuzehulp

Op 18 juni diende het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz ggz-kwaliteitsstandaarden in bij het Register van Zorginstituut Nederland. Voldoen de standaarden aan de criteria van het Toetsingskader, dan neemt het Zorginstituut deze op in het Register …


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten