Skip to main content
main-content
Top

17-07-2019 | Psychologie | Nieuws

Zorginstituut Nederland neemt 30 ggz-standaarden op

Op dinsdag 16 juli 2019 heeft Zorginstituut Nederland bekend gemaakt 30 kwaliteitsstandaarden voor de ggz op te nemen in het Register. Nu de standaarden in het Register zijn opgenomen, is duidelijk wat we in Nederland verstaan onder goede ggz.

De kwaliteitsstandaarden beschrijven de juiste zorg voor mensen met bijvoorbeeld angststoornissen, autisme, depressie en eetstoornissen. In de standaarden komen cliëntervaringen en wetenschappelijke kennis bij elkaar. 

Zorgprofessionals kunnen de standaarden raadplegen via de website van GGZ Standaarden. Op thuisarts.nl staan de voor de cliënt bedoelde 'vertaalde' versies.

Dit zijn de 30 standaarden:

(Aanbevolen vakinformatie BSL Psychologie Totaal toegevoegd)

1.   Generieke module Arbeid als medicijn

2.   Generieke module Bijwerkingen

3.   Generieke module Comorbiditeit

4.   Generieke module Daginvulling en participatie

5.   Generieke module Destigmatisering

6.   Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Aanbevolen

2016 | Boek

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk richt zich primair op wat je als hulpverlener moet doen: welke vragen stel je, hoe stel je ze, wanneer en aan wie, hoe zorg je voor continuïteit, waar moet je op letten enzovoort.

Aanbevolen: Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) 12 t/m 21 jaar

Aanbevolen

19-04-2016 | Psychologie | E-learning

Suïcidepreventie in de praktijk

Ad Kerkhof en Bert van Luyn discussiëren in een aantal videofragmenten over suïcidepreventie in de praktijk aan de hand van vier casus en drie stellingen.

7.   Generieke module eHealth

8.   Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

9.   Generieke module Herstelondersteuning

10. Generieke module Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz (LGA)

Aanbevolen

11. Generieke module Organisatie van zorg voor kind en jongere

12. Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen

13. Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

Aanbevolen: Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten

14. Generieke module Psychische klachten in de kindertijd

15. Generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB)

Aanbevolen

19-04-2016 | Psychologie | E-learning

Suïcidepreventie in de praktijk

Ad Kerkhof en Bert van Luyn discussiëren in een aantal videofragmenten over suïcidepreventie in de praktijk aan de hand van vier casus en drie stellingen.


Aanbevolen

28-03-2018 | Psychologie | E-learning

Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?

Deze e-learning leert u patiënten met een laag IQ te herkennen in uw dagelijkse praktijk.

16. Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek

17. Generieke module Stemmen horen

18. Generieke module Vaktherapie

19. Generieke module Vroege opsporing psychische klachten

Aanbevolen

2018 | Boek

Preventie psychische aandoeningen

Voorkom de etikettenregen

Dit boek geeft professionals in de geestelijke gezondheidszorg gereedschap om de zorg voor baby's, jongeren en ouders op zo'n manier te verbeteren dat ze bijdraagt aan het voorkomen van psychische aandoeningen.20. Generieke module Zelfmanagement

21. Generieke module Ziekenhuispsychiatrie

22. Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocoïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines

23. Zorgstandaard Aanpassingsstoornis (incl. overspanning en burn-out)

24. Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

Aanbevolen

2008 | Boek

Behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten

Met het cognitief-gedragstherapeutisch protocol Denken + Doen = Durven

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen en gaan vaak niet spontaan over. Bovendien leiden angststoornissen tot allerlei andere problemen, zoals schooluitval, depressie, alcoholmisbruik en problemen in het gezin.

 | Denken + doen = durven
Aanbevolen

2009 | Boek

Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angst

Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angst is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, die patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) behandelen. 

| Stop met piekeren

25. Zorgstandaard Autisme


Aanbevolen Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV) 4 t/m 18 jaar

Aanbevolen

2008 | Boek

Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme

Van onderzoek naar praktijk

De kennis over stoornissen in het autistische spectrum (ASS) is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Naar symptomen, diagnostiek en behandeling is veel onderzoek gedaan. Toch ondervinden hulpverleners, ouders en opvoeders vaak nog veel problemen bij hu

26. Zorgstandaard Bipolaire stoornissen

27. Zorgstandaard Conversiestoornis

28. Zorgstandaard Depressieve stoornissen

Aanbevolen: protocol Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) voor de behandeling van chronische depressie | neem de regie over je depressie

Aanbevolen

2009 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij depressie

Cognitieve gedragstherapie bij depressie biedt een leidraad voor bij de behandeling van volwassen cliënten met als hoofddiagnose een milde tot ernstige depressieve stoornis, met of zonder dystyme stoornis.Het gedetailleerde protocol maakt gebruik van

 | doorbreek je depressie​​​​​​​

29. Zorgstandaard Eetstoornissen

Aanbevolen

2011 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis

Eten zonder angst

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis is een protocol voor de behandeling van jongeren tussen de 10 en 20 jaar met een eetstoornis. 


Aanbevolen

2019 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij (lvb-)jongeren met obesitas

Baas over obesitas

Dit boek geeft therapeuten uitleg over de behandeling van jongeren met obesitas door cognitieve gedragstherapie. Het doel van de behandeling is een duurzaam gezonde leefstijl voor het hele gezin.

30. Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK)

Aanbevolen

2015 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie

Dit boek biedt een protocol voor de behandeling van cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten en sensaties (somatoforme stoornissen). Het is bedoeld voor behandelaars binnen de GGZ.

Somatoforme stoornissen zijn stoornissen waarbij mens

 

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

2018 | Boek

Goede GGZ!

Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie

Dit boek gaat imponeren.

· Concreet over GGZ als optimaal effectieve hulpverleningsdiscipline.

· Concreet over een organisatie die echt toegesneden is op goede GGZ.

· Concreet over het beste gereedschap dat GGZ-hulpverleners ten dienste staat …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten