Skip to main content
main-content
Top

15-07-2021 | Psychologie | Nieuws

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) voor gemeenten en uitvoeringspartners

De Zorg en evaluatie Tool geeft aan welke weg een inwoner aflegt als hij/zij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is. De Zorg en ondersteuning Evaluatietool (ZET) voor gemeenten en uitoveringspartners is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal werken in de Wijk (IWW).

De tool helpt om de juiste vragen te stellen, een analyse te maken en tot concrete verbeteracties te komen.

Er is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen (Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd en Toezichtkader Stelseltoezicht Volwassenen in het Sociaal Domein) en met de 5 basisfuncties van lokale teams.

Movisie

In de tool wordt met casusselectie, interviews en dossieronderzoek gewerkt. Het perspectief van de inwoner staat centraal. Zo wordt in beeld gebracht welke weg men aflegt en of er hulp nodig is.

De resultaten worden in een overzicht geplaatst. Hierdoor wordt inzichtelijk wat in de verschillende casussen goed is gegaan en wat beter kan. Omdat alle informatie per onderwerp bij elkaar staat, is het mogelijk om patronen te zien.

Het overzicht vormt de basis voor de volgende stap van de zelfevaluatie. Dit is een sessie met betrokkenen uit het sociaal domein om resultaten te bespreken en tot verbeteracties en afspraken te komen.

Meer informatie over de Zorg en Evaluatietool >

Bron: integraalwerkenindewijk.nl en toezichtsociaaldomein.nl

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-06-2021 | Artikel | Uitgave 2/2021

Integraal werken? Focus op de uitvoerende hulpverleners

In het streven naar een integrale aanpak in de zorg gaat teveel aandacht uit naar organisaties en beleid. En wordt nog te weinig rekening gehouden met de mensen om wie het gaat: uitvoerende hulpverleners en gezinnen. Zes concrete aanbevelingen …

Aanbevolen

01-03-2021 | Interview | Uitgave 1/2021

Een levensverhaal van tien meter lang

Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in complexe problemen en inzet van specialistische jeugdhulp? Die vraag onderzoeken professionals en beleidsmakers samen met jeugdigen en hun ouders in het onderzoek 'Ketenbreed Leren'.

Aanbevolen

01-12-2020 | Artikel | Uitgave 4/2020

Doelgericht werken in wijkteams laat nog te wensen over

Sociale wijkteams zijn verplicht om samen met gezinnen doelen op te stellen en deze te evalueren. Dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Ze maken bovendien weinig systematisch gebruik van kennis over bijvoorbeeld oplossingsgericht werken. In dit …

Aanbevolen

01-09-2019 | Artikel | Uitgave 3/2019

Zorgtrajecten evalueren aan de 'dialoogtafel'

De dialoogtafelmethodiek is een leer- en reflectie-instrument waarmee hulpverleners op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen en ouders. Zowel hulpverleners als cliënten zijn erover te spreken. Kan deze …Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.