Skip to main content
main-content
Top

04-05-2018 | Psychologie | Nieuws

Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg

Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Het rapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie.


Het rapport brengt ook de verschillende partijen in de keten van depressiezorg in beeld: van gemeenten die preventieve maatregelen kunnen nemen tot en met specialistische geestelijke gezondheidszorg. De beschikbare informatie hierover uit landelijke registraties blijkt versnipperd te zijn. Van sommige ketenpartijen, zoals huisartsenzorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg, is verhoudingsgewijs veel bekend over de omvang en de aard van de geboden depressiepreventie of -zorg.

Van andere domeinen is juist weinig landelijke informatie beschikbaar, zoals publieke gezondheidszorg, sociale (wijk)teams en jeugd-ggz. Hierdoor is het lastig om zicht te krijgen op de kwaliteit van de keten van depressiezorg in Nederland en hoe deze valt te verbeteren. Het is nodig om de domeinen waarover landelijke gegevens ontbreken beter in beeld te krijgen én om informatie uit de verschillende registraties te koppelen.

De rapportage is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS en maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg; een samenwerking tussen het Trimbos-instituut en andere kennisorganisaties, onder regie van het RIVM.

Gratis download >>

Bron: Trimbos-Instituut

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

26-02-2018 | Psychologie | Nieuws

Is er een verband tussen depressie en leeftijd?

Ziet depressie er voor jong en oud hetzelfde uit? Hangt de veroudering van het lichaam samen met depressie? Roxanne Schaakxs is promovendus bij GGZ inGeest en VUmc psychiatrie en onderzocht of er een verband is tussen depressie en leeftijd. Ze promoveerde op 22 februari 2018 bij VUmc.


Aanbevolen

26-02-2018 | Psychologie | Nieuws

Taalgebruik kan depressie voorspellen

Wetenschappers zoeken al langer naar de relatie tussen depressie en taal. Technologie helpt bij de vorming van een volledig beeld. Nieuw onderzoek in Clinical Psychological Science toont aan dat een bepaalde woordklasse kan helpen om te voorspellen of iemand aan een depressie lijdt.


Aanbevolen

2009 | Boek

Preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie

Preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie is een protocol voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg gericht op het voorkomen van terugval bij cliënten die hersteld zijn van voorgaande depressies.


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten