Skip to main content
main-content
Top

10-10-2017 | Psychologie | Nieuws

Wouter Staal benoemd tot bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Wouter Staal is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden. De Karakter-leerstoel is gericht op autisme spectrum stoornissen: neurobiologie, neurocognitie en behandeling. 

Ongeveer 190.000 Nederlanders hebben een vorm van autisme. Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beperken iemand al vroeg in de ontwikkeling en beïnvloeden iemands leven daarna op alle levensterreinen. Deze stoornissen brengen naast een hoop leed ook enorme kosten met zich mee.

Er bestaan nog geen therapeutische interventies die de kernsymptomen van autisme op efficiënte wijze verminderen. Gegeven de omvang van de individuele en maatschappelijke problemen bij autisme en de beperkte therapeutische opties, is er dus een duidelijke noodzaak om meer soorten behandelingen te kunnen bieden.

Binnen Nederland is gedegen kennis over autisme-onderzoek, maar weinig experts waaronder deze kennis verspreid is. Het is de bedoeling dat deze leerstoel de aanwezige expertise integreert, versterkt en borgt voor de toekomst en daarmee de slagkracht geneert die nodig is om in de komende 5 jaar nieuwe therapeutische interventies te ontwikkelen.

Belangrijk is dat de samenwerking tussen de Leidse onderzoeksgroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen van Instituut Pedagogische Wetenschappen – en Karakter hét expertisecentrum rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie hiermee sterk geïntensiveerd wordt. Hiermee worden niet alleen netwerken tussen deze organisaties genereerd, maar ook met en het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag en de afdeling psychiatrie van het Radboud UMC.

Over Wouter Staal

Wouter Staal is een nationaal en internationaal erkend expert op het gebied van autisme spectrum stoornissen en houdt zich bezig met fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genetica, neuro-imaging en cognitieve studies. Staal is tevens hoofdopleider bij Karakter, de grootste opleidingsorganisatie voor kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland. Hij pleit ervoor dat psychiaters in opleiding ‘vele vlieguren’ moeten maken. Het herkennen van autisme vergt een geoefend oog, want deze stoornis is niet direct zichtbaar. Voorkomen moet worden dat kinderen en hun ouders al meerdere trajecten hebben doorlopen, voordat ze eindelijk bij de juiste behandeling en begeleiding uitkomen.

Bron: www.universiteitleiden.nl

Gerelateerde informatie

Aanbevolen: Autisme Spectrum Vragenlijst >> 

Aanbevolen

01-09-2017 | interview

“Focus op wat kinderen met autisme nodig hebben”

Begin volgend jaar verschijnt de Canon Autisme: een online overzicht van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van autisme in Nederland. Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes (1942), emeritus hoogleraar orthopedagogiek en autoriteit op het …


Aanbevolen

26-07-2017 | Casuïstiek

Hoezo, antisociale persoonlijkheidsstoornis?

Twee jaar geleden maken we kennis met Daniël (35) die in crisis is opgenomen vanwege gedragsproblemen en alcoholafhankelijkheid. Hij heeft de diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis en er is sprake van huiselijk geweld. Doordat de situatie …


Aanbevolen

13-07-2017

Over het ongedaan maken van een psychiatrische diagnose

‘Kan die er niet af, die diagnose?’ Het gebeurt niet zo heel vaak, maar soms vragen ouders of een eerder vastgestelde diagnose van hun kind ongedaan gemaakt kan worden. Op onze polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie kwamen in korte tijd …


Aanbevolen

23-06-2017 | Artikel

Beter in balans: over de rol van motoriek, balans en bewegingsinterventies bij kinderen met autisme

Kinderen met autisme hebben niet alleen problemen met communicatie en sociale interactie. Ze hebben ook motorische problemen, zoals stereotype bewegingen, slechte coördinatie en zwakke motorische vaardigheden. Al deze vaardigheden zijn van belang …


Aanbevolen

2009 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Autismespectrumstoornissen (ASS)

Autismespectrumstoornissen (ASS) hebben als hoofdkenmerken ernstige problemen op het gebied van de sociale interactie en de verbale en non-verbale communicatie. De stoornis beïnvloedt alles-doordringend (pervasief) het handelen van de persoon op alle


Aanbevolen

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Twijfel over diagnose bij een Iraanse man. Psychotische stoornis of desorganisatie na migratie bij autisme?

In deze casusbeschrijving zetten we uiteen hoe de Thematische Apperceptietest (TAT) al vroeg in de diagnostische fase een sterke aanwijzing kan geven voor een autismespectrumstoornis (ASS), waarna vervolgens zorgvuldig en uitgebreid onderzoek kan …


share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.