Skip to main content
main-content
Top

09-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Website KOPP/KVO gelanceerd

Bij veel professionals staat de groep kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) of een verslaving (KVO) niet op het netvlies. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos Instituut. Om hier verandering in te brengen, is de website www.koppkvo.nl in het leven geroepen.

© Fotolia/PicScout

In totaal wonen er in Nederland 577.000 minderjarige kinderen die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen lopen bijna drie keer zoveel kans in hun leven een psychische stoornis te ontwikkelen dan kinderen van wie de ouders geen psychische stoornis of verslaving hebben.

Preventie

Dit verhoogde risico is te wijten aan erfelijkheid, maar ook aan beïnvloedbare factoren als coping van de kinderen, sociaal netwerk en verminderde opvoedcompetenties van ouders. ‘Dat zijn aangrijpingspunten voor effectieve preventie en zorg. Gezien het grote aantal kinderen en het aanzienlijke risico van ontwikkelen van een stoornis op latere leeftijd, is preventie en zorg door gemeenten en alle andere betrokkenen zoals scholen, wijkteams en huisartsen van groot belang.’ Dat stelt het Trimbos Instituut.

Handelingsverlegenheid

Die zorg en preventie zijn alleen nog niet goed genoeg geregeld. Uit het Trimbos onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel gemeenten de KOPP/KVO-doelgroep nog niet hebben opgenomen in lokaal beleid, dat de KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp nog weinig wordt toegepast en dat de groep kinderen bij veel professionals zoals huisartsen en wijkteams niet op het netvlies. Waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid.

Website

Daarom is er nu de website www.koppkvo.nl. Deze website is een handreiking waarop alle betrokken partijen actuele informatie kunnen vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Ook is er een toolbox en worden succesverhalen gedeeld. Naast gemeenten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals, kunnen ook ouders en naasten er relevante informatie vinden. 

Bron: Zorg en Welzijn

Gerelateerde informatie


TIP ProtocolIntegrale hulpverlening aan ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen - Een praktisch handboek voor de hulpverlener 

Aanbevolen

27-06-2016 | Psychologie | Nieuws

Kamerbrief over zorg voor KOPP/KVO kinderen

Minister Schippers stuurt een brief aan de Tweede Kamer over zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO). Geachte voorzitter, In diverse d ...

Aanbevolen

01-04-2016 | Uitgave 2/2016

KOPP/KVO kinderen

Kinderen van een ouder met psychiatrische problemen en/of verslaving hebben een grote kans zelf ook problemen te krijgen. Hoe kan een hulpverlener beoordelen of een ouder ‘goed genoeg’ is het kind op te voeden? Hieronder een bewerking van het …

Aanbevolen

2006 | hbo | Boek

Leven met een psychisch zieke ouder

Nederland telt meer dan 850.000 ouders met een psychische stoornis. Zo'n ziekte heeft uiteraard invloed op de jeugd van hun kinderen. Een groot deel van deze kinderen groeit desondanks op tot evenwichtige volwassenen, terwijl een ander deel vroeg ofOnze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten