Skip to main content
main-content
Top

23-06-2016 | Psychologie | Nieuws

Vrouw negatiever over gezondheid dan man

Vrouwen zijn minder positief over hun gezondheid dan mannen, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek in een onderzoek.

In de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar zegt 41 procent van de vrouwen één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Bij de mannen is dit 37 procent.

Van alle Nederlanders zegt 80 procent de eigen gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Volgens het CBS voelen Nederlanders boven de 45 jaar zich minder vaak gezond dan mensen die jonger zijn. Zo ervaart bijna driekwart van de 45-plussers de eigen gezondheid als (zeer) goed, onder de 45 jaar is dat bijna 90 procent.

Het statistiekbureau stelt ook vast dat mensen die veel verdienen veel positiever zijn over hun lichaamsgestel dan mensen met lage inkomens.

Allochtonen somberder dan autochtone vrouwen

Daarnaast zijn allochtonen somberder over hun gezondheid vergeleken met autochtone Nederlanders. Niet-westers allochtone vrouwen voelen zich het minst gezond. Zo ervaart minder dan de helft van deze vrouwen van tussen de 45 en 65 jaar de gezondheid als (zeer) goed. Onder autochtone en westers allochtone vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie is dat ruim 70 procent.

Bron: www.skipr.nl

Aanbevolen

01-06-2012 | Artikel | Uitgave 3/2012

Preventieve training voor allochtone vrouwen: een pilot studie

Voor volwassenen met depressieve klachten zijn effectieve preventieve trainingen en online interventies beschikbaar. Het bereik onder twee belangrijke risicogroepen, allochtonen en lage Sociaal Economische Status groepen, is relatief gering. Twee pre…

Aanbevolen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18 Ouderen

De veroudering van de Nederlandse bevolking stelt de samenleving voor de opgave om de mogelijk hieruit voortvloeiende problemen op te vangen. Veel van de problemen hebben betrekking op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de oudere bevolking

Aanbevolen

01-02-2011 | Artikel | Uitgave 1/2011

Cultuursensitief werken als integraal onderdeel van de hulpverlening

Het onlangs uitgekomen Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie 1 laat zien dat cultuurgevoelig werken waardevol, noodzakelijk en zelfs effectiever kan zijn2. Cultuurgevoeligheid kan een probleem worden wanneer er duidelijk een polariteit of …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten