Skip to main content
main-content
Top

08-06-2017 | Psychologie | Nieuws

VNG, VWS en NVvP in gesprek over de uitkomsten van de NVvP-enquête

VNG, VWS, enkele vrijgevestigde kinderpsychiaters en de afdeling kinderpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zijn in gesprek over de uitkomsten van de NVvP-enquête die is ingevuld door 240 kinderpsychiaters.


De resultaten van de enquête zijn 7 juni jl. gepubliceerd. De NVvP vroeg in het gesprek urgentie voor de signalen dat patiënten, ouders en professionals nadelige gevolgen ondervinden aangaande de kwaliteit van zorg door de decentralisaties en benadrukt dat de problemen structureel van aard zijn.

Gezamenlijk zoeken naar oplossingen

De VNG en het ministerie van VWS erkennen het belang van goede kinder- en jeugdpsychiatrie, de huidige knelpunten en de cruciale rol van specialistische GGZ binnen het nieuwe jeugdstelsel. De aanwezige afvaardiging van de kinder- en jeugdpsychiatrie onderschrijft op zijn beurt de doelstellingen van de transformatie. De partijen willen gezamenlijk naar oplossingen zoeken voor de knelpunten en blijven hierover in gesprek.

Regionaal en bovenregionaal

Oplossingen worden primair gezocht op de schaal van de 42 jeugdregio’s en, waar de kwaliteit van zorg aan kinderen dit noodzaakt, op bovenregionaal niveau. De door VWS en de VNG speciaal voor de vrijgevestigde praktijken ingerichte ondersteuningsfunctie wordt door de NVvP onder de aandacht van de leden gebracht.

Vervolg

Partijen gaan voor dit moment verder met elkaar in gesprek om binnen het gezamenlijke kader van het programma 'Zorglandschap specialistische jeugdhulp' (zie hieronder) te verkennen wat geregeld moet worden om deze inhoudelijke agenda in de dagelijkse praktijk goed uit te voeren. Dit alles in het gezamenlijke belang van de goede zorg voor kinderen, nu en straks.

Bron: VNG

Gerelateerde informatie

NRC artikel: Psychiaters zien verval jeugd-ggz


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.