Skip to main content
main-content
Top

26-02-2018 | Psychologie | Nieuws

Taalgebruik kan depressie voorspellen

Wetenschappers zoeken al langer naar de relatie tussen depressie en taal. Technologie helpt bij de vorming van een volledig beeld. Nieuw onderzoek in Clinical Psychological Science toont aan dat een bepaalde woordklasse kan helpen om te voorspellen of iemand aan een depressie lijdt.

Computergestuurde tekstanalysemethoden kunnen grote databanken heel snel verwerken en bijvoorbeeld het percentage van gebruikte woorden of woordklassen berekenen. Of de lexicale diversiteit, de zinslengte, grammaticale patronen en andere parameters. 

Persoonlijke teksten en dagboeknotities, of werk van artiesten als Cobain, zijn nuttig voor onderzoek naar geschreven taal. Fragmenten van natuurlijk taalgebruik geven inzicht in gesproken taal. Al deze bronnen wijzen op duidelijke en consistente verschillen in taalgebruik van personen met en zonder symptomen van depressie.

Woordgebruik

Mensen met een depressie gebruiken veel woorden gerelateerd aan negatieve emoties, zoals eenzaam, verdrietig of ellendig. 

Maar het gebruik van voornaamwoorden is een nog betrouwbaardere indicator om depressie vast te stellen. Mensen die lijden aan depressie gebruiken aanzienlijk meer persoonlijke voornaamwoorden in de eerste persoon enkelvoud, zoals mij, mijzelf en ik en minder in de tweede en derde persoon, zoals zij, jou of haar. Dit suggereert dat ze meer op zichzelf gefocust zijn en minder verbonden met anderen.

Rumineren en sociale isolatie zijn algemeen bekende symptomen. Niet duidelijk is of depressie er voor zorgt dat mensen op zichzelf focussen of dat mensen die op zichzelf focussen symptomen van depressie krijgen.

Mensen op fora over psychischische angsten en depressie blijken 50% meer absolute woorden (altijd, niets of helemaal) te gebruiken en op de fora over zelfmoordgedachten zelfs 80% meer. Dit zijn nog betere indicatoren voor geestelijke gezondheidsproblemen dan voornaamwoorden of woorden voor negatieve emoties.

Geautomatiseerde tekstanalyse en machinaal leren

Wetenschappers combineren nu geautomatiseerde tekstanalyse met machinaal leren om aan de hand van natuurlijke teksten zoals blogs verschillende geestelijke aandoeningen te indentificeren. Computers worden nu geprogrammeerd om steeds specifiekere subcatgeorieën van geestelijk gezondheidsproblemen nauwkeurig te beschrijven, zoals perfectionisme, problemen met zelfbeeld en sociale angststoornissen.

De WHO schat dat meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd aan depressie lijden, 18% meer dan in 2005. Methoden en technieken om de aandoening vast te kunnen stellen zijn belangrijk om uiteindelijk de geestelijke gezondheid te kunnen verbeteren.

Bron: Eos wetenschap

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-09-2017 | Uitgave 3/2017

Leren het leven meer van de zonnige kant te bekijken: angst en depressie bij jongeren voorkomen door online training

Om angst en depressie bij jongeren te voorkomen, zijn zij wellicht gebaat bij een online training die hen leert informatie positiever te interpreteren. Zo wordt hun emotionele weerbaarheid groter, is het idee. Maar hoewel de training enige …


Aanbevolen

2009 | Boek

Preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie

Preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie is een protocol voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg gericht op het voorkomen van terugval bij cliënten die hersteld zijn van voorgaande depressies.


Aanbevolen

2008 | Boek

Behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten

Met het cognitief-gedragstherapeutisch protocol Denken + Doen = Durven

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen en gaan vaak niet spontaan over. Bovendien leiden angststoornissen tot allerlei andere problemen, zoals schooluitval, depressie, alcoholmisbruik en problemen in het gezin.


Aanbevolen

2008 | Boek

Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

Met de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie

Hoewel kinderen die een traumatische gebeurtenis meemaken soms de nodige veerkracht hebben, krijgen veel andere kinderen symptomen die een diepgaande en langdurige invloed hebben op hun dagelijks functioneren, hun gezondheid en hun veiligheid.

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.