Skip to main content
main-content
Top

22-08-2017 | Psychologie | Nieuws

Verschuiving ggz naar jeugdzorg zorgt voor meer suïcides

Het aantal zelfmoorden in de jeugdzorg was nooit eerder zo hoog als in 2016. Vorig jaar pleegden zestien jongeren suïcide. Pluryn-manager Marian Draaisma denkt dat dit in elk geval deels te verklaren is omdat er in de jeugdzorg steeds meer jongeren met ernstige psychische en psychiatrische problemen worden opgevangen.


In De Gelderlander zegt Draaisma: ‘Er is sprake van een verschuiving van de ggz naar de jeugdzorg. Het gaat om een complexe doelgroep die tussen wal en schip van het huidige hulpverleningsaanbod valt. In de ggz zijn de verblijfsplaatsen voor jeugdigen afgebouwd. Zodra de inschatting is dat jongeren enigszins stabiel zijn en er geen acute risico's meer zijn, worden zij ontslagen uit de ggz.’ De jongeren om wie het hier gaat, hebben vaak te kampen met stoornissen als autisme, adhd en angststoornissen.

Lichte en goedkope zorg

De jongeren komen vaak terecht bij jeugdzorginstellingen die intensieve hulp bieden. Hier kunnen ze echter niet te lang blijven omdat zorginstellingen de opdracht hebben gekregen zo kort mogelijk hulp te verlenen en de cliënt zo snel mogelijk door te plaatsen naar een lichtere, en goedkopere, vorm van zorg. Draaisma: ‘Voor deze doelgroep met zeer complexe problematiek blijkt deze vervolgvoorziening vervolgens regelmatig te licht.’

Suïcidaal gedrag

De manager van Pluryn weet dat er binnen de jeugdzorg bezorgdheid heerst omdat het moeilijk  is voor deze groep jongeren passende zorg te vinden. En dat terwijl die passende zorg wel noodzakelijk is. ‘We constateren een toename van onder meer ernstig automutilerend als ook suïcidaal gedrag.’

Meldplicht

De Inspectie Jeugdzorg noemt in De Gelderlander ook een andere mogelijke reden voor het toegenomen aantal zelfdodingen. ‘Sinds de nieuwe Jeugdwet 2015 zijn meer jeugdhulpaanbieders verplicht  om calamiteiten te melden. Mogelijk verklaart dit mede de stijging van het aantal suïcidemeldingen.’

Sophie van Hogendorp

Bron: www.zorgenwelzijn.nl​​​​​​​

Aanbevolen: VOZZ | Vragenlijst Over Zelfbeschadiging en Zelfdoding (18 t/m 21 jaar, afneembaar vanaf 12 jaar)

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

09-08-2017 | Psychologie | Nieuws

Aantal zelfdodingen in de jeugdzorg neemt toe

Instanties voor jeugdzorg in Nederland rapporteerden vorig jaar zestien zelfdodingen, meer dan ooit tevoren. Volgens zorginstelling Pluryn komt dit mede door een toename van het aantal jongeren met ernstige psychiatrische problemen in de jeugdzorg. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.


Aanbevolen

19-04-2016 | Psychologie | E-learning

Suïcidepreventie in de praktijk

Ad Kerkhof en Bert van Luyn discussiëren in een aantal videofragmenten over suïcidepreventie in de praktijk aan de hand van vier casus en drie stellingen.


Aanbevolen

2016 | Boek

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk richt zich primair op wat je als hulpverlener moet doen: welke vragen stel je, hoe stel je ze, wanneer en aan wie, hoe zorg je voor continuïteit, waar moet je op letten enzovoort.


Aanbevolen

2010 | hbo | Boek

Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag

Zelfbeschadiging is een thema waarop lang een taboe heeft gerust. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor: er wordt beter naar cliënten geluisterd en er wordt onderzoek gedaan naar behandelmethodes en richtlijnen. Het doel van dit boek is het them


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten