Skip to main content
main-content
Top

13-08-2020 | Psychologie | Nieuws

Vanaf 1 juli 2020 hebben cliënten wettelijk recht op inzage dossier

Psychologen en psychiaters in de zorg zijn per 1 juli 2020 wettelijk verplicht om electronische inzage en electronisch afschrift van een dossier mogelijk te maken voor cliënten. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Elektronische inzage en kopie impliceert dat er sprake is van een elektronisch dossier. De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin de psycholoog de elektronische inzage verstrekt. De manier waarop is aan de psycholoog, afhankelijk van de aanwezige technische mogelijkheden: rechtstreeks online, via een portaal in het EPD of via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

De psycholoog kan ook elektronische inzage verlenen via de computer/laptop op de praktijk. Het is niet wettelijk vereist dat de psycholoog werkt met een speciaal aangekocht programma of portaal.

Dit recht is ter aanvulling op de bestaande rechten op inzage en afschrift van het (papieren) dossier in de Wgbo en de Beroepscode. Een verschil met de Wgbo is dat de psycholoog het afschrift van het elektronisch dossier kosteloos moet verschaffen (art. 15d lid 3 Wabvpz).

Recht op kopie logging

Op het moment dat er met meerdere collega’s in het elektronische dossier wordt gewerkt, dan is zgn. ‘logging’ onderdeel van het inzagerecht (artikel 15e). De client heeft ook recht op een kopie: een elektronisch gegenereerd overzicht van wie, waar, wanneer, in het dossier gegevens heeft ingevoerd, aangepast en ingezien. Het logging overzicht hoeft niet door de psycholoog uit eigen beweging te worden verstrekt. De cliënt dient expliciet om dit logging overzicht te vragen.

Bron: NIP

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten