Skip to main content
main-content
Top

27-10-2021 | Psychologie | Nieuws

Trends in de ggz 2021

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

De NZa heeft een special vervaardigd over de Stand van de Zorg 2021 in verschillende sectoren en welke trends worden gezien. Eén van de sectoren is de GGZ.

Nog geen afname wachtlijsten

De verwachting is dat de wachttijden in de ggz verder zullen oplopen. De corona-crisis zal leiden tot meer zorgen, stress, angst en depressieve gevoelens. Dit wordt ingewikkeld vanwege capaciteitsproblemen, maar ook deels door de nog niet optimale samenwerking tussen ggz-aanbieders, huisartsen, het sociaal domein en de zorgverzekeraars.

GGZ-aanbieders met meer dan tien zorgverleners moeten naast informatie over wachttijden, ook het aantal patiënten dat op de wachtlijst staat aanleveren. De gegevens worden gebruikt door regionale taskforces (zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en huisartsen), die onder leiding van een versneller het probleem aanpakken. De NZa houdt toezicht en richt zich op de acht regio's met structureel lange wachtlijsten.

Passende zorg is centraal thema

De NZa is betrokken bij een aantal regionale projecten waarin de samenwerking tussen het sociaal domein en de zorgdomeinen steeds meer vorm krijgt. Voor een passende ggz vragen financiering en verantwoording, goed bestuur en professionele bedrijfsvoering de aandacht.

Druk op landurige zorg neemt snel toe

De zorgvraag neemt toe als gevolg van de vergrijzing, maar ook de instroom naar de ggz binnen de Wlz is hoger dan verwacht. Een groeiend tekort aan zorgpersooneel en mantelzorgers, vraagt om duidelijke en ingrijpende keuzes. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft gezorgd voor extra zorgpersoneel. Of dit haalbaar blijft, vindt de NZa het belangrijk dat er bij vaststellen van de normen vanuit de cliënt geredeneer wordt en dat er rekenschap wordt gegeven van de ouderenzorg voorafgaand aan d Wlz.

Het is bijvoorbeeld van belang stevig in te zetten op preventie bij dementie. Door het sociale netwerk van dementeren te verstevigen of door de inzet van technologie, om langer thuis te kunnen wonen. Belangrijk is een goede samenwerking hierbij tussen Wlz zorg, eerstelijnszorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVw) en het sociaal domein.

Bekijk hier de Kerncijfers: inzicht in ontwikkelingen in de ggz >

Bron: nza.nl

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-10-2021 | Artikel

D-ZEP zorgt voor zorgvuldige analyse en aanpak

Door de toename van het aantal mensen met dementie wordt verwacht dat er in de toekomst bij zo'n drie- tot vierduizend cliënten in Nederland sprake zal zijn van dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Een deel van deze groep heeft behandeling van …

Aanbevolen

01-08-2021 | opinie

Een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgprofessionals, overheid en patiëntvertegenwoordigers werken samen aan een nieuw bekostigingssysteem voor de ggz en forensische zorg (fz), het Zorgprestatiemodel. Dit nieuwe bekostigingssysteem heeft eenvoudige …

Aanbevolen

01-12-2020 | rechten en plichten

Rechten & plichten

Hoogstwaarschijnlijk zal het zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022 in werking treden. De DBC-systematiek zal dan plaatsmaken voor een andere productstructuur. De gevolgen hiervan zullen op korte termijn al merkbaar zijn.

Aanbevolen

29-12-2020 | Psychologie | Nieuws

Regels voor overgang naar Zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel vervangt per 1 januari 2022 de db(b)c-systematiek en de zorgprestaties in de basis-ggz. Inde Informatiekaart toelichting beleid en regels ggz en fz 2021 zet de Nederlandse Zorgautoriteit alles op een rij.

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.