Skip to main content
main-content
Top

04-05-2018 | Psychologie | Nieuws

Tijdig herkennen en behandelen van borderline

De borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een ernstige aandoening die vaak gepaard gaat met veel lijdensdruk en comorbide problematiek. 


Vroegdetectie van bijvoorbeeld psychose en autisme is de afgelopen jaren zeer effectief gebleken, in de zin dat het latere schade en kosten bespaart wanneer er al vroeg kan worden ingegrepen bij dit type stoornissen.

Hutsebaut en collega's (De Viersprong) schreven een artikel over het belang van vroeg-detectie van borderline problematiek en de behandeling hiervan. Zij schrijven dat BPS betrouwbaar kan worden vastgesteld en behandeld vanaf het begin van de puberteit. Het is belangrijk om juist in de adolescentie (vanaf 12 jaar) alert te zijn op deze diagnose en om de juiste behandeling te bieden, zodat kan worden voorkomen dat de BPS-problematiek chronisch wordt en de gevolgen zich uitbreiden naar verschillende levensgebieden. 

In hun artikel beschrijven zij een vroeg-interventieprogramma voor BPS, gebaseerd op de principes van Mentalization-Based Treatment, genaamt MBT-early. Het MBT-early programma is kortdurend, systemisch (er vinden meerdere systeemgesprekken plaats) en doelgericht. 

Behandelresultaten zijn volgens de auteurs veelbelovend.

Bron: GZ-psychologie, nr. 2/2018 (binnenkort online te lezen in BSL Psychologie Totaal)

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

2013 | wo | Boek

Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis

Met het werkboek Surfen op emoties

Jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis of trekken ervan voelen zich vaak wanhopig, onbegrepen en niet in staat een leven op te bouwen dat ze als de moeite waard ervaren. Dit leidt tot constante emotionele ontregeling: woedeaanvallen,


Aanbevolen

14-12-2017 | Psychologie | Nieuws

Vroeg herkennen van (borderline)persoonlijkheidsstoornis belangrijk voor goede behandeling

Bij professionals lijkt een weerstand te bestaan om een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten te diagnosticeren. Uit promotieonderzoek van Annelies Laurenssen (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) blijkt dat slechts 9% van de ondervraagden uit een steekproef van 367 psychologen een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten stelt. De angst voor stigma en het idee dat dit niet is toegestaan zijn hier belangrijke redenen voor. De promotie vond plaats op dinsdag 12 december 2017 aan de VU te Amsterdam.Aanbevolen

2003 | Boek

Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis

In dit boek wordt allereerst beschreven wat een borderline persoonlijkheidsstoornis eigenlijk is. Het ontstaan, het verloop, de invloed op de omgeving, de mogelijke behandelingen en de toekomstperspectieven van de borderline persoonlijkheidsstoornis komen vervolgens uitgebreid aan de orde.


Aanbevolen

28-08-2017 | Artikel | Uitgave 5/2017

Tijdig herkennen en behandelen van borderlineproblematiek bij jongeren met MBT-early

Borderlinepersoonlijkheidsstoornissen (BPS)  kunnen betrouwbaar worden vastgesteld en veilig worden behandeld vanaf het begin van de puberteit. Dat opent de weg voor de toepassing van een vroege-interventieparadigma voor borderlineproblematiek. Het …


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten