Skip to main content
main-content
Top

16-10-2019 | Psychologie | Nieuws

Start project: 'Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur'

Zes voorzitters van verenigingen in de psychologische en pedagogische zorg ondertekenden opdrachtbrieven aan Alexander Rinnooy Kan en adviesbureau SiRM Strategies in Regulated Markets. Met de ondertekening van de opdrachtbrieven met betrekking tot 'Verduidelijking psychologische en pedagogische broepenstructuur', is het project dinsdag 8 oktober officieel van start gegaan.

Het betreft de vier beroepsverenigingen die zich richten op de ontwikkeling van psychologische en pedagogische beroepen, het NIP, de NVP, de NVGzP en de NVO en de twee verenigingen die naast het NIP de psychologische en/of pedagogische beroepsgroepen vertegenwoordigen in het Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg, de LVVP en P3NL. De zes voorzitters vormen, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, de stuurgroep van het project. SiRM ondersteunt hen.

Te weinig zicht op aanbod en deskundigheid

Cliënten kunnen onnodig psychisch lijden ervaren, doordat ze te laat of helemaal niet de juiste zorg ontvangen. Eén van de oorzaken hiervan is dat cliënten, naasten en verwijzers onvoldoende zicht hebben op het aanbod in de psychologische en pedagogische zorg, de deskundigheden van diverse professionals en de betekenis van de secundaire registraties.

Onder- of overbehandeling

Ook bij professionals zorgt de onduidelijkheid soms voor onder- of overbehandeling. De verenigingen willen met het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ een basis leggen voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische of pedagogische zorg.

Inventarisatie SiRM

SiRM inventariseerde al eerder de vraag naar en het aanbod in alle domeinen waar psychologische en pedagogische zorg geleverd wordt. Uit deze inventarisatie volgt dat de huidige beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg onvoldoende vertrouwen aan cliënten en naasten geeft en ook voor professionals niet duidelijk is. De verenigingen slaan de handen daarom ineen om toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur.

Bron: www.psynip.nlwww.sirm.nl

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-12-2018 | Psychodiagnostiek | Uitgave 6/2018

Depressieve adolescenten, een zorg op zich

In Nederland zijn ieder jaar 37.000 jongeren depressief. De zorg voor deze patiënten is versnipperd georganiseerd en wordt bovendien niet altijd volgens de richtlijn aangeboden. Met vroegsignalering, preventie, goede behandelingen en …

Aanbevolen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Gepast gebruik van de ggz

Iedereen wil waar voor zijn geld. Maar wat betekent dat nou eigenlijk in de geestelijke gezondheidszorg? Wanneer staan de opbrengsten in de juiste verhouding tot de kosten? Het is nog niet eenvoudig om in kaart te brengen wat de kosten precies …

Aanbevolen

31-10-2018 | Opmerkelijk | Uitgave 4/2018

Medicalisering

Het antwoord kwam van minister Schippers, die op Kamervragen verduidelijkte wat medicalisering precies inhoudt: ‘Onder medicalisering verstaat de regering de maatschappelijke ontwikkeling waarbij steeds meer alledaagse opvoed- en opgroeivragen en …

Aanbevolen

01-06-2018 | Psychodiagnostiek | Uitgave 3/2018

Waarom iedere psycholoog de regel van Bayes moet kennen

Alle psychologen hebben in hun opleiding de regel van Bayes geleerd, maar wat was die regel ook alweer? Was dat niet zo’n ingewikkelde formule? Ach ja, dat staat toch ver van de praktijk, kun je denken. Maar pas op, de regel van Bayes heeft juist …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.