Skip to main content
main-content
Top

01-11-2017 | Psychologie | Nieuws

Slachtoffer kindermishandeling komt vaak uit eenoudergezin

44 Procent van het aantal geregistreerde slachtoffers van kindermishandeling komt uit een eenoudergezin. Daarnaast is het aantal slachtoffers relatief groot in gezinnen met niet-werkende ouders. Dit blijkt uit recent onderzoek dat door het CBS is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het CBS onderzocht de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling, op basis van registratiedata van de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Het betreffen cijfers over het jaar 2014. Het CBS laat weten dat er uit de studie geen conclusies kunnen worden getrokken over oorzakelijke verbanden. 

Leeftijd

19.340 Slachtoffers van kindermishandeling stonden in 2014 geregistreerd bij de AMK’s. Dit zijn 6 op de 1.000 kinderen. Vooral kinderen t/m 11 jaar zijn relatief vaak slachtoffer. Kinderen tussen 12 en 17 jaar werden minder vaak geregistreerd als slachtoffer.

Gezinssamenstelling

44 procent van de slachtoffers van kindermishandeling zijn afkomstig uit een eenouderhuishouden. Van het totaal aantal kinderen onder 18 jaar woont 15 procent in een eenouderhuishouden. Daarnaast komen slachtoffers minder vaak uit gezinnen met twee kinderen. Grote gezinnen met drie of meer kinderen of juist kleine gezinnen met één kind komen naar verhouding vaker voor in de registratiesystemen van de AMK’s.

Werksituatie

Van de slachtoffers van kindermishandeling heeft bijna 40 procent twee ouders die niet werken. Ter vergelijking: van alle kinderen onder 18 jaar heeft ongeveer 10 procent ouders die beiden niet werken.

Bron: CBS, Captise

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

25-10-2017 | Opmerkelijk | Uitgave 4/2017

De Nationale Prevalentiestudies Mishandeling van kinderen en jeugd: slotwoord


Aanbevolen

24-10-2017 | Opmerkelijk | Uitgave 4/2017

Reactie op de repliek van Alink en collega’s: de NPM-schattingen opnieuw onder de loep


Aanbevolen

16-10-2017 | Opmerkelijk | Uitgave 4/2017

De prevalentie van kindermishandeling in Nederland: het belang van het nauwkeurig beoordelen van schattingen


Aanbevolen

19-05-2017 | Uitgave 2/2017

Hoe kindermishandeling terug te dringen?

ACEs staat voor Adverse Childhood Experiences. ACEs zijn niet alleen de bekende vormen van mishandeling en verwaarlozing, maar ook even schadelijke andere vormen van toxische stress in gezinnen. Fysieke kindermishandeling is slechts één van de …


Aanbevolen

11-08-2017 | Uitgave 3/2017

Hoe kindermishandeling terug te dringen?

Fysieke kindermishandeling is slechts één van de tien Adverse Childhood Experiences (ACEs), de bekende vormen van mishandeling en verwaarlozing en de even schadelijke andere vormen van toxische stress in gezinnen. Een kind dat al op jonge leeftijd …


Aanbevolen

03-11-2016 | Uitgave 4/2016

Inschatten van het risico op kindermishandeling bij aanvang van gezinsinterventies: De predictieve validiteit van de Nederlandse versie van de California Family Risk Assessment (CFRA)

Het doel van dit onderzoek was de predictieve validiteit van de California Family Risk Assessment (CFRA) in Nederland te onderzoeken. Daarnaast werd onderzocht of de predictieve validiteit kon worden verbeterd door (a) alleen risicofactoren op te …


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten