Skip to main content
main-content
Top

02-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Richtlijnontwikkeling 'Probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperking' van start

Recent is de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) gestart met de ontwikkeling van ‘Multidisciplinaire richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen’. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door een projectgroep, verbonden aan het Erasmus MC.

Er is een werkgroep in het leven geroepen waarin experts van diverse beroepsverenigingen, koepelorganisaties en cliënten/familieorganisaties zijn vertegenwoordigd – waaronder CCE, Ieder(in), NHG, NIP, NVApVG, NVAVG, NVGzP, NVLF, NVO, NVvP, VGN en V&VN. Daarnaast staat de uitvoerende projectgroep altijd open voor opmerkingen en suggesties uit het veld. Praktijkkennis is immers van onschatbare waarde om goede richtlijnen te ontwikkelen.

Doel van de richtlijnen

Het doel van de te ontwikkelen richtlijnen is het verbeteren van de kwaliteit van multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en begeleiding van probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met een zeer lichte tot ernstige verstandelijke beperking, en daarmee vermindering van het onjuist gebruik / voorschrijven van psychofarmaca. Probleemgedrag vormt immers een belangrijk probleem dat leidt tot een (onnodig) hoge zorgconsumptie en een verlaagde kwaliteit van leven. Uitgangspunt bij de richtlijnenontwikkeling is dan ook telkens het vermijden van last en lijden bij volwassenen met een verstandelijke beperking en hun naasten.

Proces van richtlijnontwikkeling

De richtlijnen zullen worden ontwikkeld over een periode van 21 maanden aan de hand van de gerenommeerde EBRO-methodiek, waarbij zowel bestaande literatuur als het ontsluiten van praktijkkennis een zeer belangrijke rol spelen. De ontwikkeling van de richtlijnen gebeurt in sterke wisselwerking met de leden van de werkgroep en de verenigingen die zij representeren. Ook zullen tegen het einde van het project een adviesronde, praktijktoets en formele commentaarfase worden georganiseerd om tot de beste en meest bruikbare richtlijnen voor de sector te komen.

Bron: NVGZP

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-03-2013 | Artikel | Uitgave 2/2013

Psychotherapie bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking

De geboden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en die aan mensen met een psychiatrische aandoening groeit weer langzaam naar elkaar toe. Bijna honderd jaar werd deze zorg vooral in aparte circuits verleend. Er is steeds meer aandacht voo…


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.