Skip to main content
main-content
Top

07-10-2021 | Psychologie | Nieuws

Psychotherapie, hoe doe je dat? Concrete interventies voor de dagelijkse praktijk

Hoe kun je als psycholoog of psychotherapeut het beste om gaan met de vele vaak onverwachte complexe situaties in de psychotherapeutische praktijk van alledag? 

Een cliënt en de werkelijkheid zoals hij die ervaart, laten zich lang niet altijd passen in de beschikbare tijd, een diagnose en bijbehorend behandelprotocol. Het net nieuw verschenen boek 'Psychotherapie, hoe doe je dat?' helpt je echt te luisteren naar je cliënten en hen op een juiste gedetailleerde manier te bevragen. De nadruk ligt vooral op het individuele verhaal van je cliënt. Hierop zijn de werkhypothese en het behandelplan gebaseerd en zo ontstaat een behandelplan op maat.

Een groot gedeelte van het boek bestaat uit suggesties voor concrete interventies in lastige situaties en/of bij complexe cliënten. Deze aanwijzingen zijn gebaseerd op veelvoorkomende vragen die gesteld werden in de supervisie.

Gebruiksboek

Het is een gebruiksboek. Je hoeft het niet helemaal te lezen, maar je haalt eenvoudig uit de uitgebreide inhoudsopgave wat je nodig denkt te hebben. 

Het boek bevat veel suggesties voor concrete interventies. De tien hoofdstukken behandelen onder meer de intake, het maken van een behandelplan, specifieke gesprekstechnieken en verschillende vignetten over thema's en klachten.

Een korte beschrijving van hoofdstukken:

 1. Gaat over psychotherapie in het algemeen en geïntegreerde psychotherapie in het bijzonder.
 2. Gaat over de intake.
 3. Beschrijft het maken van een behandelplan, het zogenoemde 'rijtje van 5'
 4. Gaat over algemene psychotherapeutische aanbevelingen en over gesprekstechniek.
 5. Beschrijft twee specifieke technieken, namelijk het maken van een alternatief G-schema en het doen van imaginaties.
 6. Wordt aandacht besteed aan moeilijke situaties en complexe cliënten.
 7. Gaat over stagnerende behandelingen.
 8. Beschrijft vignetten over een thema.
 9. Besteedt aandacht aan vignetten over een aantal klachten. De vignetten zijn gerangschikt in alfabetische volgorde.
 • In Bijlage I staat een overzicht van onderwerpen die besproken kunnen worden in een intake.
 • Bijlage II beschrijft heel korte samenvattingen van kenmerken van verschillende hoofdstromen in de psychotherapie.
 • Bijlage III beschrijft ‘de drie minuten adempauze’.

Voor wie

Dit boek is geschreven door Marisa Donner-Quanjer en is bedoeld voor psychotherapeuten, GZ-psychologen en kllinisch psychologen in opleiding, maar ook voor basispsychologen en andere zorgprofessionals.


Marisa Donner-Quanjer: "Met nadruk wijs ik erop dat de bespreking van alle onderwerpen in dit boek noch uitputtend is, noch berust op wetenschappelijke inzichten of onderzoek. Het gehele boek is de neerslag van impressies, ervaringen en ideeën, opgedaan tijdens veertig jaar psychotherapeutisch bezig zijn en het gedurende vele jaren geven van supervisie aan GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen in opleiding voor hun BIG-registraties."

Aanbevolen

2021 | Boek

Psychotherapie, hoe doe je dat?

Concrete interventies voor de dagelijkse praktijk

Dit boek helpt psychologen en psychotherapeuten handiger om te gaan met de vele, vaak onverwachte complexe situaties waar zij in de praktijk mee worden geconfronteerd. En het helpt ze echt naar cliënten te luisteren en hen op de juiste …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten