Skip to main content
main-content
Top

23-09-2021 | Psychologie | Nieuws

Prinsjesdag: 1,3 miljard extra voor jeugdzorg

Het kabinet reserveert 1,3 miljard extra voor jeugdzorg in de Miljoenennota en begroting. Alleen geld is echter niet genoeg om de problemen op te lossen. 

Inmiddels werken Rijk en gemeenten aan een hervormingsagenda voor het jeugdstelstel, samen met cliëntenorganisaties, beroeps- en brancheverenigingen en professionals. Daarin worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot een duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel, waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Ook gaat men aan de slag met het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts.

Beroeps- en brancheverenigingen reageren teleurgesteld op de rijksbegroting voor 2022. Ze zouden graag op korte termijn meer structurele en duurzame beleidskeuzes zien. 

Bron: VWS, Jeugdzorg Nederland, Nederlandse ggz

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-09-2021 | Frictie | Uitgave 3/2021

Weg uit het regelwoud

De regeldruk in de GGZ moet omlaag, maar de meeste hulpverleners betwijfelen of dat zal lukken. Verminderd presteren en werkplezier en zelfs uitval en vertrek zijn het gevolg. Het moet dus anders. Hoe? Dat lees je hier. Illustratie: Jedi …

Aanbevolen

01-03-2021 | Interview | Uitgave 1/2021

Een levensverhaal van tien meter lang

Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in complexe problemen en inzet van specialistische jeugdhulp? Die vraag onderzoeken professionals en beleidsmakers samen met jeugdigen en hun ouders in het onderzoek 'Ketenbreed Leren'.

Aanbevolen

01-12-2020 | Artikel | Uitgave 4/2020

Doelgericht werken in wijkteams laat nog te wensen over

Sociale wijkteams zijn verplicht om samen met gezinnen doelen op te stellen en deze te evalueren. Dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Ze maken bovendien weinig systematisch gebruik van kennis over bijvoorbeeld oplossingsgericht werken. In dit …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten