Skip to main content
main-content

Overzicht boeken in BSL Psychologie Totaal

Overzicht boeken in BSL Psychologie Totaal

2021 | Boek

Handleiding groepsschematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Dit boek biedt behandelaren in de ggz een behandelprotocol voor schematherapie bij cluster C-persoonlijkheidsproblematiek. Het protocol is ontwikkeld voor groepsschematherapie, maar is ook toepasbaar voor individuele therapie. Daarnaast is het …

Auteurs:
Edith E.M.L. Tjoa, Eelco H. Muste

2021 | Boek

Ernstige psychiatrische aandoeningen

Als mensen langere tijd (meerdere jaren) lijden aan een psychiatrische stoornis en daardoor ook in de problemen komen met bijvoorbeeld hun relaties, werk, financiën of woonplek, dan kun je spreken van een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

Redacteuren:
Dr. Ad Kaasenbrood, Dr. Lex Wunderink

2021 | Boek

De praktijk van de kinder- en jeugdpsychiater

Ervaringen van kinderen, ouders en professionals

Dit boek bevat een waaier van verhalen over veelvoorkomende stoornissen en hun behandeling. Het richt zich in de eerste plaats op (toekomstige) professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor hen bevat het waardevolle inzichten over hoe het …

Auteurs:
Ben Gunnewijk, Susan de Boer

2021 | Boek

Slaapstoornissen in de psychiatrie

Diagnose en behandeling

Dit handboek biedt een overzicht van diverse slaapstoornissen, de diagnostiek en behandeling daarvan en hun relatie tot de psychiatrie en gebruik van psychofarmaca.
Gezonde slaap is essentieel voor het functioneren van de hersenen. Slecht slapen is …

Redacteuren:
Prof. Dr. Marike Lancel, Maaike van Veen, Dr. Jeanine Kamphuis

2020 | Boek

Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten

Dit boek helpt zorgprofessionals bij het toepassen van schematherapie in de behandeling van kinderen, adolescenten, en hun ouders of (gezins)systeem. Het is bedoeld voor (klinisch) psychologen, psychotherapeuten en andere hulpverleners, en voor …

Redacteuren:
Dr. Jeffrey Roelofs, Dr. Marjolein van Wijk-Herbrink, Drs. Mieke Boots

2020 | Boek

Trauma en verwerkingstechnieken

Indicatiestelling bij traumabehandeling in de ggz

Dit boek biedt een overzicht van de verschillende verwerkingstechnieken bij de behandeling van psychotrauma in de ggz.

Trauma en verwerkingstechnieken - Indicatiestelling bij traumabehandeling in de ggz bespreekt de indicatiegebieden van de …

Auteur:
Martijn Stöfsel

2020 | Boek

In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie

Dit boek laat zien wat het lichaam van een patiënt de psychotherapeut in klinische situaties kan vertellen. Het helpt om lichaamstaal te leren zien en te interpreteren, om beter te begrijpen wat patiënten je vertellen. 

Auteur:
Dr. Nelleke Nicolai

2020 | Boek

Imaginaire rescripting

theorie en praktijk

Dit boek biedt een praktische en volledige beschrijving van imaginaire rescripting als behandelmethode voor diverse klachten. Op overzichtelijke wijze wordt beschreven hoe de techniek toegepast kan worden in de behandeling van …

Auteur:
Remco van der Wijngaart

2021 | Boek

Praktische handleiding PubMed

Hét boek om snel en doeltreffend te leren zoeken in PubMed!

Praktische handleiding Pubmed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis …

Auteurs:
F.S. Jamaludin, R. Deurenberg

2020 | Boek

Behandeling van zelfverwonding

Een praktische handleiding

Dit uitgebreide naslagwerk belicht op een heldere, compassievolle en hoopgevende manier alle facetten van het werken met cliënten die zichzelf verwonden. Het biedt therapeuten en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg actuele, op …

Redacteur:
Dr. Barent W. Walsh

2020 | Boek

Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

Behandelaren in de GGZ worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen met antisociale problematiek. Dit praktijkboek geeft handvatten voor de behandeling van mensen met antisociaal gedrag voortkomend uit persoonlijkheidsproblematiek. De …

Redacteuren:
Dr. M.J.N. (Madeleine) Rijckmans, Dr. A. (Arno) van Dam, Dr. L.M.C. (Wies) van den Bosch

2020 | Boek

DC:0-5

Diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen in de baby- en vroege kindertijd

Dit boek gaat over de classificatie van psychische en ontwikkelingsproblemen bij zeer jonge kinderen vanuit het perspectief van de vroege ontwikkeling en de (relationele) context waarin zij opgroeien. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het …

Auteur:
ZERO TO THREE

2020 | Boek

Slaaptraining voor jongeren op basis van CGT en motiverende gespreksvoering

Mijn Slaap Plan

In dit boek wordt het protocol Slaaptraining voor jongeren uitgelegd. Het protocol is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) en motiverende gespreksvoering. Het boek is bedoeld voor hulpverleners die jongeren (12-19 jaar) behandelen met …

Auteurs:
Marije Kuin, Dr. Bianca Boyer

2019 | Boek

Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten

Therapeutenboek

Dit boek Emotieregulatie; Training van kinderen en adolescenten, beschrijft een concreet stappenplan van een goed geëvalueerde emotieregulatietraining. Het boek is gericht op psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen …Redacteuren:
Caroline Braet, Matthias Berking

2019 | Boek

Handboek generalistische ggz

Werken aan zelfregie: een bijzonder specialisme

Dit handboek laat professionals binnen de generalistische ggz zien hoe ze de zelfregie van patiënten kunnen versterken. In het boek worden wetenschap en praktijk bij elkaar gebracht voor huisartsen, praktijkondersteuners, (GZ-)psychologen, artsen …

Auteurs:
Prof. Dr. Giel Hutschemaekers, Drs. Mirjam Nekkers, Prof. Dr. Bea Tiemens

2019 | Boek

Blijf van mijn mama af!

Een handleiding voor ouder-kindpsychotherapie bij jonge kinderen die geweld of een andere traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt

Dit boek is een handleiding voor ouder-kindpsychotherapie (CPP, child-parent psychotherapy). Het richt zich op thera­peuten die jonge tot zeer jonge kinderen (0 tot 5 jaar) behandelen die geweld of een andere traumatische gebeurtenis hebben …

Auteurs:
Prof. Dr. Alicia F. Lieberman, Chandra Ghosh Ippen, Patricia Van Horn

2019 | Boek

Vallen en opstaan in de adolescentie

een overzicht van de ontwikkeling van 12 tot 25 jaar

Dit boek biedt professionals, studenten en andere geïnteresseerden een uniek overzicht van onderzoek naar de ontwikkeling van jonge mensen van 12 tot 25 jaar.

Auteur:
Prof. Dr. Wim Meeus

2019 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij (lvb-)jongeren met obesitas

Baas over obesitas

Dit boek geeft therapeuten uitleg over de behandeling van jongeren met obesitas door cognitieve gedragstherapie. Het doel van de behandeling is een duurzaam gezonde leefstijl voor het hele gezin.

Auteurs:
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

2019 | Boek

De rol van neuropsychologie bij psychotherapie

Praktische toepassingen voor de klinische praktijk

Dit boek laat zien hoe neuropsychologische problematiek kan interfereren bij psychotherapeutische behandeling. Door hier meer op te focussen, kun je effectiever behandelen en misdiagnostiek voorkomen.

Het beschrijft welke problemen je kan …

Redacteuren:
Dr. J.A.M. Vandermeulen, M.M.A. Derix, Dr. A. van Dijke

2019 | Boek

Cognitieve therapie

Theorie en praktijk

Dit boek is hét standaardwerk in de cognitieve therapie. Het biedt een helder, geactualiseerd overzicht van de cognitieve behandeling van de belangrijkste stoornissen uit de DSM-5. Het richt zich op psychologen, pedagogen, psychotherapeuten …

Redacteuren:
Prof. Dr. Susan M. Bögels, Prof. Dr. Patricia van Oppen