Skip to main content

Overzicht boeken in BSL Psychologie Totaal

Overzicht boeken in BSL Psychologie Totaal

2022 | Boek

Het lichaam en psychisch functioneren

Theorie, onderzoek en klinische toepassing

Dit boek helpt behandelaren in de geestelijke en somatische gezondheidszorg om volwaardige en volledige patiëntenzorg te bieden, met aandacht voor de hele mens, als bezield én belichaamd wezen. 

Redacteuren:
Prof. Dr. E.H.M. Eurelings, Dr. C.G. Kooiman, Drs. M.H. Lub

2021 | Boek

Psychotherapie, hoe doe je dat?

Concrete interventies voor de dagelijkse praktijk

Dit boek helpt psychologen en psychotherapeuten handiger om te gaan met de vele, vaak onverwachte complexe situaties waar zij in de praktijk mee worden geconfronteerd. En het helpt ze echt naar cliënten te luisteren en hen op de juiste …

Auteur:
Marisa Donner-Quanjer

2021 | Boek

Supervisie als proces

Een gids voor de praktijk

Dit handboek biedt kaders én concrete handvatten voor de supervisor (in spe). De nadruk ligt op het leren faciliteren van het supervisieproces. Het laat zien hoe je als supervisor supervisanten kunt helpen psychotherapeutische en professionele …

Redacteuren:
Greet Vanaerschot, Dr. Nelleke Nicolai, Drs. Peter Daansen

2021 | Boek

Casusboek schematherapie

21 voorbeelden uit de praktijk

Dit boek laat psychologen, psychiaters en andere geïnteresseerden zien hoe schematherapie succesvol kan worden toegepast in de praktijk. Het toont wat de mogelijkheden zijn van deze therapiemethode, waarbij de nadruk ligt op de opbouw van de …

Redacteuren:
Hellen Hornsveld, Hélène Bögels, Heleen Grandia

2021 | Boek

Bedwing je dwang

Behandeling van de dwangstoornis bij kinderen en jongeren

Hoe behandel je een kind met een (ernstige) dwangstoornis? Wat doe je als de lijst met dwanghandelingen eindeloos lang is of een jongere niets voelt voor exposure? Hoe betrek je ouders bij de therapie?

In dit boek beschrijven de auteurs hoe de …

Auteurs:
Prof. Dr. Else de Haan, Dr. Lidewij Wolters

2021 | Boek

Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

Met de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie

Dit boek leert therapeuten hoe zij traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT) kunnen toepassen bij de behandeling van kinderen met traumatische stressreacties, waaronder traumatische rouw. Het is gebaseerd op onderzoek van de auteurs en …

Auteurs:
Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger

2021 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij volwassenen met AD(H)D

Handleiding voor therapeuten

Dit behandelprotocol is bedoeld voor professionals binnen de ggz die volwassenen met AD(H)D behandelen. Het helpt om de meest voorkomende problemen aan te pakken waar zij dagelijks tegenaan lopen, bijvoorbeeld bij het plannen, organiseren en …

Auteur:
Drs. Sanne E. Vink

2021 | Boek

Getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking: Helpen bij Herstel

Een training voor opvoeders en begeleiders. Handleiding voor trainers

Deze training helpt om kinderen met een verstandelijke beperking de juiste hulp te bieden na een traumatische ervaring. En om met de kinderen én hun gezin aan herstel te werken. Het is bedoeld voor professionals, ouders, pleegouders en andere …

Auteurs:
Aafke Scharloo, Carina van Kregten, Giuditta Soro

2018 | Boek

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Handleiding voor trainers

Dit praktische boek is onmisbaar voor iedere professional die werkt met getraumatiseerde kinderen of hun opvoeders. Het hoort bij de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Auteurs:
Leony Coppens, Carina van Kregten

2021 | Boek

Handleiding groepsschematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Dit boek biedt behandelaren in de ggz een behandelprotocol voor schematherapie bij cluster C-persoonlijkheidsproblematiek. Het protocol is ontwikkeld voor groepsschematherapie, maar is ook toepasbaar voor individuele therapie. Daarnaast is het …

Auteurs:
Edith E.M.L. Tjoa, Eelco H. Muste

2021 | Boek

Ernstige psychiatrische aandoeningen

Als mensen langere tijd (meerdere jaren) lijden aan een psychiatrische stoornis en daardoor ook in de problemen komen met bijvoorbeeld hun relaties, werk, financiën of woonplek, dan kun je spreken van een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

Redacteuren:
Dr. Ad Kaasenbrood, Dr. Lex Wunderink

2021 | Boek

De praktijk van de kinder- en jeugdpsychiater

Ervaringen van kinderen, ouders en professionals

Dit boek bevat een waaier van verhalen over veelvoorkomende stoornissen en hun behandeling. Het richt zich in de eerste plaats op (toekomstige) professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor hen bevat het waardevolle inzichten over hoe het …

Auteurs:
Ben Gunnewijk, Susan de Boer

2021 | Boek

Slaapstoornissen in de psychiatrie

Diagnose en behandeling

Dit handboek biedt een overzicht van diverse slaapstoornissen, de diagnostiek en behandeling daarvan en hun relatie tot de psychiatrie en gebruik van psychofarmaca.
Gezonde slaap is essentieel voor het functioneren van de hersenen. Slecht slapen is …

Redacteuren:
Prof. Dr. Marike Lancel, Maaike van Veen, Dr. Jeanine Kamphuis

2020 | Boek

Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten

Dit boek helpt zorgprofessionals bij het toepassen van schematherapie in de behandeling van kinderen, adolescenten, en hun ouders of (gezins)systeem. Het is bedoeld voor (klinisch) psychologen, psychotherapeuten en andere hulpverleners, en voor …

Redacteuren:
Dr. Jeffrey Roelofs, Dr. Marjolein van Wijk-Herbrink, Drs. Mieke Boots

2020 | Boek

Trauma en verwerkingstechnieken

Indicatiestelling bij traumabehandeling in de ggz

Dit boek biedt een overzicht van de verschillende verwerkingstechnieken bij de behandeling van psychotrauma in de ggz.

Trauma en verwerkingstechnieken - Indicatiestelling bij traumabehandeling in de ggz bespreekt de indicatiegebieden van de …

Auteur:
Martijn Stöfsel

2020 | Boek

In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie

Dit boek laat zien wat het lichaam van een patiënt de psychotherapeut in klinische situaties kan vertellen. Het helpt om lichaamstaal te leren zien en te interpreteren, om beter te begrijpen wat patiënten je vertellen. 

Auteur:
Dr. Nelleke Nicolai

2020 | Boek

Imaginaire rescripting

theorie en praktijk

Dit boek biedt een praktische en volledige beschrijving van imaginaire rescripting als behandelmethode voor diverse klachten. Op overzichtelijke wijze wordt beschreven hoe de techniek toegepast kan worden in de behandeling van …

Auteur:
Remco van der Wijngaart

2021 | Boek

Praktische handleiding PubMed

Hét boek om snel en doeltreffend te leren zoeken in PubMed!

Praktische handleiding Pubmed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis …

Auteurs:
F.S. Jamaludin, R. Deurenberg

2020 | Boek

Behandeling van zelfverwonding

Een praktische handleiding

Dit uitgebreide naslagwerk belicht op een heldere, compassievolle en hoopgevende manier alle facetten van het werken met cliënten die zichzelf verwonden. Het biedt therapeuten en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg actuele, op …

Redacteur:
Dr. Barent W. Walsh

2020 | Boek

Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

Behandelaren in de GGZ worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen met antisociale problematiek. Dit praktijkboek geeft handvatten voor de behandeling van mensen met antisociaal gedrag voortkomend uit persoonlijkheidsproblematiek. De …

Redacteuren:
Dr. M.J.N. (Madeleine) Rijckmans, Dr. A. (Arno) van Dam, Dr. L.M.C. (Wies) van den Bosch