Skip to main content
main-content
Top

01-03-2019 | Psychologie | Nieuws

Op reis met Kind en Adolescent

De redactie van het vakblad Kind en Adolescent geeft in 2019 weer de mogelijkheid om een reiskostenvergoeding te ontvangen. Deze keer wordt aan twee personen de kans geboden om ieder € 1.500,- reiskosten te declareren. De financiële ondersteuning is bedoeld om onderzoekers in opleiding, bijvoorbeeld promovendi of assistent-geneeskundigen in opleiding, in staat te stellen een reis te maken in het kader van kinder- en jeugdstudies. 

Het doel van de reis ligt in het bezoeken van een buitenlandse onderzoeker, één of meer instituten of behandelinstellingen. Als tegenprestatie zal aan de declarant gevraagd worden deze vakmatige ervaringen met de lezers van Kind en Adolescent te delen in een kort artikel. Dit artikel wordt ten laatste drie maanden na afloop van de excursie ingediend.

De kandidaat dient een gemotiveerde aanvraag met voorlopige begroting in (maximaal op twee velletjes A4) bij de redactiesecretaris van Kind en Adolescent. Deze aanvraag bevat:

  • kort curriculum vitae;
  • beschrijving van het onderzoek waarbij men betrokken is;
  • doel en verwachtingen van de reis;
  • planning van de reis (binnen de onderzoeksperiode van de kandidaat);
  • relevantie van de reis voor het onderzoek;
  • toelichting van de aanvraag door de begeleider of promotor in een bijgevoegd schrijven.

De redactie van Kind en Adolescent beoordeelt de aanvragen op relevantie van de reis voor het onderzoeksproject, kwaliteit van de aanvrager en van het onderzoek, het belang van de reis voor de carrière van de aanvrager, de te verwachten opbrengst voor Kind en Adolescent en de schrijfstijl van de kandidaat.

De sluitingsdatum is 1 april 2019. Binnen drie maanden na deze datum ontvangen alle kandidaten schriftelijk bericht of zij al dan niet in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning van hun project. Het is de bedoeling dat de reis uiterlijk een jaar na het bericht van toekenning is gemaakt.

De aanvragen voor de reiskostenvergoeding kunnen worden ingediend bij de redactiesecretaris via e-mail: kindenadolescent@gmail.com

Aanbevolen

wo | Tijdschrift

Kind & Adolescent

Kind en Adolescent staat open voor wetenschappelijke publicaties, die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. De redactie wil lezers informeren over actuele ontwikkeling


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Kind en Adolescent

In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

Beeldrechten