Skip to main content
main-content
Top

13-08-2020 | Psychologie | Nieuws

Elektronische dossiervoering in de ggz schiet tekort

Bij langdurige behandelingen wordt het patiëntendossier (epd) onvoldoende bijgehouden om goede zorg te kunnen verlenen. Psychiaters, psychologen en verpleegkundigen noteren in het epd alles wat te maken heeft met de behandeling. Zo laten verschillende psychiaters 11 augustus in dagblad Trouw weten.

Er zijn teveel systemen en de discipline om het epd bij te houden schiet te kort, waardoor bijvoorbeeld eerdere psychoses, depressies, suïcidepogingen of bijwerkingen van medicatie over het hoofd worden gezien. Vooral bij langdurige behandelingen is het epd een doolhof waardoor het onmogelijk is om snel informatie te vinden over bijvoorbeeld het intakegesprek, behandelplannen en psychologische tests. 

Verschillende behandelaren bewaren behandelinformatie op uiteenlopende plaatsen in het dossier. Ook alledaagse besprekingen, afspraken, telefoontjes met familie en aantekeningen worden niet of niet goed opgeslagen. Daarnaast  maakt het epd geen onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, het is niet eenvoudig om belangrijke informatie snel terug te vinden. 

Een groot deel van de dossiers is onvolledig of verouderd. Bij sommige ontbreekt de biografie, bij andere het verband tussen diagnose en medicatie, bij weer andere de lichamelijke onderzoeken of de psychologische tests. Van elke afgesloten periode moeten behandelaren een samenvatting maken, maar dat gebeurt lang niet altijd. Bij het overstappen naar een andere instelling gaan vaak gegevens verloren.

Idealiter zou een goed epd geen versnipperde informatie moeten bieden, maar procesvolgend moeten zijn en deel uitmaken van een chronologie. Dergelijke epd's uit het buitenland zijn echter door de verschillende declaratiestelsels niet te kopiëren.

Voor behandelaren van kortdurende therapie werkt het epd prima. In de langdurige behandelhoek worden de problemen herkent, maar wordt er omheen gewerkt. Overzichtelijke dossiervoering lijkt nog geen hoge prioriteit te hebben. 

Bron: Skipr.nl, Trouw

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

13-08-2020 | Psychologie | Nieuws

Vanaf 1 juli 2020 hebben cliënten wettelijk recht op inzage dossier

Psychologen en psychiaters in de zorg zijn per 1 juli 2020 wettelijk verplicht om electronische inzage en electronisch afschrift van een dossier mogelijk te maken voor cliënten. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Aanbevolen

01-06-2020 | Rechten & Plichten | Uitgave 3/2020

Rechten & Plichten

Mag een dochter en bewindvoerder van mijn patiënt beslissen over diens behandeling, en kan ik een familielid inzage geven in het medisch dossier? Hoe gaan we om met de betrokkenheid van familie?

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten