Skip to main content
main-content
Top

10-12-2018 | Psychologie | Nieuws

Online delen van negatieve emoties heeft positief effect

Mensen creëren graag verbondenheid met elkaar door het delen van hun emoties. Maar hoe zit dat met het delen van onze emoties via social media? Wat zijn de effecten van dit delen, wat gebeurt er tijdens het proces van emoties plaatsen en daar feedback op krijgen? Carmina Rodríguez Hidalgo promoveerde 4 december 2018 op haar onderzoek Bits of Emotion: The Process and Outcomes of Sharing Emotions Online aan de UvA. 


Hidolago onderzocht dit proces vooral bij 18-22 jarigen, specifiek bij het delen van negatieve emoties. Zij deed dit met behulp van drie experimenten: een experiment onder studenten in Nederland, een internationaal experiment onder jongvolwassenen en een longitudinale enquête onder scholieren in Chili.

Er werd gekeken naar de platforms WhatsApp, Facebook, Instagram en YouTube en de processen van emoties delen en feedback geven werden apart onder de loep genomen, twee acties die in studies meestal als één concept worden geanalyseerd.

Resultaten van de experimenten

De resultaten van de experimenten tonen aan dat de deelnemers beter in staat bleken hun negatieve emoties te reguleren na het ontvangen van behulpzame feedback. Bijvoorbeeld, in Chili onderzocht Hidalgo het moment dat scholieren daar verplicht een toets moeten afleggen dat bepaalt naar welk vervolgonderwijs ze mogen, een belangrijk en potentieel stressvol moment. De scholieren rapporteerden een vermindering van stressgevoelens na het online delen en feedback ontvangen, zelfs nog weken daarna. Tegelijkertijd rapporteerden ze een toename van stress na face-to-face contact, vooral vlak na het maken van de toets. Ook in de andere twee experimenten kwamen positieve effecten van online delen en feedback ontvangen als resultaat.

Verklaring voor de positieve effecten

Hoe is dit positieve effect van online delen te verklaren, terwijl face-to face contact zelfs tot negatieve effecten kan leiden?

De verklaring ligt volgens Hidalgo in een combinatie van de focus en duur van het online delen en feedback geven. In face-to-face contacten vinden we het lastig om op negatieve emoties te reageren, is er meer sociale druk en afleiding, en stappen we als snel in de rol van empathie tonen. Bovendien kan het voor de deler moeilijker zijn de hele situatie bloot te leggen. Online kunnen vrienden uit een sociaal netwerk zich beter op de betreffende emotie richten, krijgen ze meer informatie over de oorzaak en kunnen daardoor betere feedback geven. Vervolgens kunnen vrienden deze feedback langduriger blijven geven door het gemak elkaar via social media op te zoeken. Zo kunnen vrienden online helpen een ander perspectief op de negatieve emotie te krijgen en de situatie te herwaarderen.

Versterkend effect van ondersteunende reacties

Hidalgo concludeert: 'door het online uiten van negatieve emoties in een context waarin je behulpzame feedback kan krijgen, kun je je stabieler gaan voelen. Maar de ondersteunende reacties van anderen zorgen ervoor dat je je nog beter gaat voelen.’ Dit effect is het sterkst bij goede vrienden en in het geval van negatieve en stressvolle situaties en was tot nu toe nog weinig onderzocht.

Advies hoe het positieve effect te versterken

Hidalgo heeft ook advies hoe je het positieve effect van online delen en feedback geven kunt versterken:

  • Beschrijf je complete emotionele ervaring, dit vergroot de kans op werkzame feedback.
  • Stem feedback af op de behoefte van de deler, heeft iemand bijvoorbeeld behoefte aan informatie of juist aan genegenheid.
  • Geef ondersteunende feedback tijdens het hele traject van een gebeurtenis.

Ouders van jongeren zou ze willen adviseren ook per sociale media feedback te geven op de emoties die hun kinderen delen gezien het gebleken effect.

Promotiegegevens
Mw. C.T. Rodríguez Hidalgo: Bits of Emotion: The Process and Outcomes of Sharing Emotions Online. Promotoren zijn prof. dr. E.S.H. Tan en prof. dr. P.W.J. Verlegh (VU).

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.