Skip to main content
main-content
Top

23-03-2020 | Psychologie | Nieuws

NZa verruimt mogelijkheden zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. 

De NZa biedt meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg en willen hiermee eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.

Daarom verruimt de NZa de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact. Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd. 

Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Op dit moment kan vaak al een digitale zitting/consult in rekening worden gebracht in plaats van een fysieke zitting/consult. Met het verruimen van de regels neemt het NZa alle belemmerende voorwaarden weg. 

Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het eerste contact voor logopedie niet in een behandelruimte maar op afstand plaats kan vinden. Deze verruiming geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom gecombineerde leefstijlinterventie.

Het NZa vraagt ook zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in deze periode op te schorten. Ze hebben hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland. Zij vinden dit een goede ontwikkeling. Zorgverzekeraars bekijken op dit moment hoe zij hiermee omgaan.

Mocht het voor u onduidelijk zijn hoe u zorg op afstand in uw sector kunt registreren, neem dan contact op met NZa of bekijk onze informatiekaart Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat? of de Veelgestelde vragen coronavirus.

Bron: NZa

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

28-03-2020 | Psychologie | Nieuws

Protocollen digitaal beschikbaar

Psyprotocol is een online tool met digitale behandelprotocollen, dat direct bijdraagt aan het verbeteren van jouw dagelijkse werkproces. Een tool dat ervoor zorgt dat je makkelijk tijdens de behandeling in contact blijft met je cliënt. Flexibel, persoonlijk en op afstand.

Aanbevolen

01-02-2019 | in de praktijk | Uitgave 1/2019

Blended therapie: een basis voor betere zorg?

In de ggz wordt steeds sterker ingezet op online interventies, vaak als aanvulling op de klassieke face-to-face-therapie. Hoe sterk is de evidentie dat blended therapie ook echt tot betere zorg leidt, en hoe krijgt blended therapie vorm in de …

Aanbevolen

2013 | Boek

Handboek online hulpverlening

Met internet Zorg en Welzijn verbeteren

Aanbevolen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

De competente online hulpverlener

Uit de voorgaande hoofdstukken wordt duidelijk dat het internet en mobiele apparaten de mogelijkheid bieden om behandelingen beter op de hulpvraag en de belevingswereld van cliënten te laten aansluiten. Om deze mogelijkheden optimaal te benutten …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.