Skip to main content
main-content

25-08-2016 | Psychologie | Nieuws

NZa - nieuwe regelgeving GGZ 2017: regiebehandelaar, DSM-5, behandeling klachten

De NZa heeft enkele belangrijke wijzigingen in de regelingen voor GGZ 2017 gepubliceerd. Daarin zijn twee belangrijke wijzigingen opgenomen, die al eerder waren aangekondigd.Ten eerste de vervanging van de hoofdbehandelaar door de regiebehandelaar en daarnaast de introductie van de DSM 5. Ook is de regelgeving met betrekking tot behandeling van klachten zonder onderliggende DSM-stoornis gewijzigd. Dit mag vanaf 2017, als het gaat om onverzekerde zorg.

Regiebehandelaarschap

Vanaf 2017 is sprake van een regiebehandelaar in plaats van een hoofdbehandelaar.

In de vrijgevestigde Basis GGZ mogen alleen de gz-psycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog optreden als regiebehandelaar. Binnen instellingen mogen ook de specialist ouderengeneeskunde, de verslavingsarts KNMG, de klinisch geriater en de verpleegkundig specialist GGZ regiebehandelaar zijn.

In de vrijgevestigde gespecialiseerde GGZ mogen alleen de psychiater, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog optreden als regiebehandelaar. Binnen instellingen magen ook de gz-psycholoog regiebehandelaar zijn, evenals de specialist ouderengeneeskunde, de verslavingsarts KNMG, de klinisch geriater en de verpleegkundig specialist GGZ.

Bij  zorg aan jongeren die vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens van 18 jaar worden overgeheveld van de Jeugdwet naar de GGZ mag ook kinder- en jeugdpsycholoog (NIP of SKJ) en orthopedagoog-generalist (NVO of SKJ) optreden als regiebehandelaar.

DSM-5

Bepalend bij de vergoeding van zorg  is of er sprake is van een DSM-stoornis. Vanaf 2017 wordt de DSM-5 hierbij richtinggevend. Voor de DBC-registratie blijft de DSM-IV classsificatie in gebruik. Via een zogenaamde conversietabel kunnen DSM-5 classificaties worden omgezet  in een DSM-IV classificatie.

Klachtenbehandeling

Momenteel is het officieel niet toegestaan om in de GGZ klachten te behandelen als er geen sprake is van een DSM-stoornis, ook niet als de patiënt de behandeling zelf betaalt. Vanaf 2017 wordt dit wel mogelijk: zowel in de Basis GGZ als in de gespecialiseerde GGZ mogen ook klachten zonder DSM-stoornis behandeld worden, mits de patiënt deze behandeling zelf betaalt.

Minimum-tarieven

Naast bovenstaaande inhoudelijke wijzigingen heeft de NZa ook de maximum-tarieven voor 2017 aangepast. De gemiddelde tariefsverhoging bedraagt ongeveer 3,3%.

Bron: NVGzP

Meer weten: NZa - Enkele belangrijke wijzigingen in NZa-regelingen voor 2017

Gerelateerd

Aanbevolen

11-12-2015 | Psychologie | E-learning

Introductie op de DSM-5

Deze e-learning geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen die invoering van de DSM-5 met zich mee heeft gebracht. 

Aanbevolen

01-09-2015 | Bijeenkomst | Uitgave 6/2015

Naar regiebehandelaarschap en een kwaliteitsstatuut

Onlangs verscheen het langverwachte advies van de commissie Meurs over het hoofdbehandelaarschap. Het advies is positief ontvangen, zowel door minister Schippers als door de veldpartijen. Tijdens een recente ledenbijeenkomst van de NVGzP werden de …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing. Denk hierbij aan e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.