Skip to main content
main-content
Top

09-03-2016 | Psychologie | Nieuws

Nieuwe onderzoeksagenda GGZ 'De juiste behandeling op het juiste moment'

Dinsdag 2 maart werd een nieuwe onderzoeksagenda voor de ggz aangeboden aan minister Schippers. Voor de uitvoering van de agenda is in 2016 en 2017 5 miljoen per jaar beschikbaar.

De onderzoeksagenda is opgesteld door de NVvP, het LPGGz, het NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. De agenda kent twee zwaartepunten: vroegdetectie en de ontwikkeling van een gepersonaliseerde ggz.

Vroegdetectie

Inzet van vroegdetectie is het ontstaan van psychische stoornissen te voorkomen, of er in een vroeg stadium voor te zorgen dat de stoornis zich niet uitbreidt en er geen verdere schade of complicaties ontstaan (proactieve zorg). Met eenvoudige maar vroeg ingezette maatregelen rond het terugdringen van risicofactoren kunnen mensen psychisch gezond, actief en maatschappelijk betrokken blijven.

Gepersonaliseerde ggz

Gepersonaliseerde ggz is zorg op maat, aansluitend bij de wensen en behoeften van het individu en de brede maatschappelijke context (gepersonaliseerde zorg). Niet-effectieve behandelingen moeten worden weggelaten en specifieke effectieve ingrepen moeten eerder worden ingezet. Met de huidige kennis is het ook mogelijk de bestaande behandelingen uit te breiden met nieuwe interventies, die zich richten op onderliggende individuele factoren. Gepersonaliseerde zorg voorkomt over- en onderhandeling, verkort de ziekteduur en bespaart daarmee geld.

Uitvoering ZonMw

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door ZonMw en heeft een looptijd van 10 jaar. De eerste calls ten behoeve van het selecteren van relevante projecten worden nog dit jaar verwacht. Op verzoek van de minister zal er binnen het programma in elk geval onderzoek gedaan worden naar het voorkomen en genezen van depressie, met name onder tieners en bij jonge vrouwen.

De wetenschapsagenda maakt onderdeel uit van de door het veld opgestelde gezamenlijke ‘Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie ggz’, waarin gestreefd wordt naar zorg op maat door meer regie voor de patiënt en zijn naasten, op- en afschaling, transparantie, grotere effectiviteit en kwaliteit van de zorg en voorkoming van langdurige zorg.

>> Integrale tekst van de onderzoeksagenda GGZ - de juiste behandeling op het juiste moment

 Bron: NVGzP

Aanbevolen

2015 | Boek

Psychische gezondheidszorg op maat

Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie

Het lukt vooralsnog niet om de incidentie en prevalentie van ernstige psychische problematiek terug te dringen. Aangezien de bevolking steeds ouder wordt en de schaarste aan financiële middelen toeneemt, is het essentieel dat we in deze sector eerder

Gerelateerd

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.