Skip to main content
main-content
Top

05-01-2017 | Psychologie | Nieuws

Nieuwe JGZ-richtlijn Depressie

De jeugdgezondheidszorg kan vanaf nu gebruik maken van de nieuw ontwikkelde JGZ-richtlijn Depressie. Op de leeftijd van 19 jaar heeft bijna een kwart van de jeugdigen een depressieve periode doorgemaakt. Zonder specifieke aandacht blijven depressieve klachten bij jeugdigen vaak onopgemerkt en kunnen de klachten toenemen.


De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie.

De richtlijn is ontwikkeld door het Trimbos instituut en gefinancierd door ZonMw en bevat handvatten voor het handelen bij signalen van een depressie.

Ga hier naar de Richtlijn: Depressie (2016) >>

Gerelateerd

Aanbevolen

01-12-2016 | Ten geleide | Uitgave 4/2016

‘Hip’ onderzoek

Even een paar cijfers op een rijtje. Ongeveer 15 procent van alle jeugdigen in Nederland heeft een IQ tussen de 50 en 85. Dat komt neer op ongeveer 440.000 jongeren tussen 5 en 18 jaar. Daarvan kan een slordige 310.000 zich op sociaal en …


Aanbevolen

02-11-2016 | Artikelen | Uitgave 4/2016

Doeltreffendheid en werkzaamheid van het Wraparound Care Model in de ambulante jeugdhulp

Integrale community-based jeugdhulp vormt de basis van de nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 van kracht is (Ministerie van VWS en V&J 2014 ). Belangrijke aspecten van deze vorm van jeugdhulp zijn vraaggericht werken, in de directe omgeving van …

​​​​​​​

Aanbevolen

02-10-2015 | Psychologie | E-learning

COMET voor negatief zelfbeeld bij kinderen

Deze e-learningmodule heeft ten doel om kennis te maken met de training Werken aan je zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische training, waarbij kinderen en jongeren leren om positiever over zichzelf te denken en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten