Skip to main content
main-content
Top

20-04-2018 | Psychologie | Nieuws

Nieuwe beroepscode voor psychotherapeuten

De NVP heeft een nieuwe Beroepscode voor psychotherapeuten uitgebracht. Deze geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten. 


De nieuwe beroepscode betreft een actualisatie van de code uit 2007. Een aanpassing van de beroepscode uit 2007 was noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie.

Aanpassingen 

Bij de actualisering zijn de structuur en tekstonderdelen van de code uit 2007 als kader gebruikt en waar nodig zijn formuleringen aangepast en verhelderd. Daarnaast zijn aanvullingen opgenomen op grond van relevante nieuwe wetgeving en (tucht)rechtspraak.

Tevens is het aantal bijlagen uitgebreid met zaken waarover relatief vaak klachten bij tuchtcolleges worden ingediend en waarover we vaak vragen krijgen van onze leden. In de bijlagen staat beknopt en helder uiteengezet wat de relevante wetgeving voor de praktijk betekent, bijvoorbeeld bij onderwerpen als geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking, gezag bij minderjarigen en toestemmingsvereiste bij minderjarigen.

Lees hier de beroepscode voor psychotherapeuten >> 

Bron: NVP

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Evidence-based behandeling voor kinderen en adolescenten: aandachtspunten en commentaar

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inspanningen die zijn geleverd om te komen tot een evidence-based psychosociale behandeling voor kinderen en adolescenten. Eerst wordt opgemerkt dat deze ontwikkeling onderdeel is van een grotere beweging …


Aanbevolen

01-02-2018 | Rechten en plichten | Uitgave 1/2018

Mag de patiënt een sessie opnemen?

Er is de laatste tijd veel te doen over het opnemen van gesprekken door patiënten. In 2016 liet de toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers zelfs aan de Tweede Kamer weten dat ze het verstandig zou vinden als …


Aanbevolen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Informatieverzameling en de werkrelatie

De kern van het gedragstherapeutisch proces wordt gevormd door de fasen van het opstellen van de holistische theorie en het uitvoeren van de functieanalyse. Maar de basis hiervoor en voor wat nog later volgt, leg je in de eerste sessies, die …


Aanbevolen

01-10-2013 | Cliëntenvoorlichting | Uitgave 5/2013

Hoe vind je een goede therapeut?

Schemageoriënteerde psychotherapie, EMDR, Gestalttherapie, Goodfield therapy of mindfulness? Met een verwijsbrief voor een psychotherapeut in de ene hand, moet je je met de andere haast een weg banen door een onoverzichtelijk aanbod van deze therapeu…


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten